Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj"— Transkript prezentace:

1 Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj
a očekávané trendy Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek

2 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Obsah prezentace Populační a pracovní potenciál JMK Situace na TP – hlavní charakteristika, SWOT analýza Zaměstnanost Nezaměstnanost Cizinci na trhu práce Regionální trh práce Prognóza dalšího vývoje Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

3 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
I. Populační a pracovní potenciál * počet obyvatel: 1 152,3 tis. počet zaměstnaných osob: 536,2 tis. míra zaměstnanosti: 54,1 % (průměr ČR 54,5 %) míra ekonomické aktivity: 58,5 % (průměr ČR 58,6 %) míra nezaměstnanosti**: 10,8 % (průměr ČR 9,6 %) podíl terciární sféry na úhrnné zaměstnanosti: 61,4 % (průměr ČR 59,0%) podíl pracovníků s terciárním stupněm vzdělání na úhrnné zaměstnanosti: 22,2 % (průměr ČR 18,6 %) * údaje k , zdroj: VŠPS ** údaj k , MPSV ČR Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

4 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
II. Situace na trhu práce v JMK 1. Počty pracovníků podle základních odvětví k 2. Počty pracovníků podle vzdělání k Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

5 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Silné stránky kvalifikovaná pracovní síla a relativně vysoký podíl vysokoškolsky vzdělané populace, zejména v severní polovině kraje výhodná dopravní poloha regionu přítomnost významných rozvojových průmyslových zón technický i oborový potenciál pro rozvoj produkce s vyšší přidanou hodnotou centrum středního a vysokého školství Brno jako centrum nadregionálního významu v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, strategických služeb a služeb pro podniky atraktivní oblast z hlediska rozvoje cestovního ruchu Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

6 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Slabé stránky nadprůměrná úroveň míry nezaměstnanosti, především v okresech na jihu kraje vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti a její velké regionální rozdíly nedostatečná dopravní obslužnost příhraničních regionů dlouhodobě podprůměrná úroveň mezd absence velkého hospodářského subjektu schopného plnit úlohu „pólu růstu“ nízká podnikatelská aktivita v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti nedostatečná vazba školského systému a obsahu vzdělávání na perspektivní potřeby regionálního trhu práce Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

7 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
III. Vývoj zaměstnanosti v hlavních odvětvích NH v letech Vývoj počtu pracovníků v odvětvích (v tisících) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

8 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj zaměstnanosti v zemědělství v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

9 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj zaměstnanosti v průmyslu v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

10 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

11 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj zaměstnanosti v terciáru v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

12 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj zaměstnanosti dle stupně vzdělání v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

13 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj počtu pracovníků se základním stupněm vzdělání v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

14 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj počtu pracovníků s výučním listem v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

15 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj počtu pracovníků se středním stupněm vzdělání v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

16 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj počtu pracovníků s vyšším a vysokoškolským stupněm vzdělání v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

17 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
IV. Nezaměstnanost – stav k Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

18 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj nezaměstnanosti v JMK v posledních dvou letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

19 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj nezaměstnanosti v JMK v letech 2000 – 2010 (průměrný roční stav) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

20 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Struktura nezaměstnanosti v JMK dle stupně vzdělání a dle pohlaví (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

21 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Struktura volných pracovních míst dle požadavků na vzdělání v JMK (k a k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

22 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Struktura volných pracovních míst dle požadavků na vzdělání v JMK a v ČR (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

23 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
V. Cizinci na trhu práce v JMK stav k Cizinci registrovaní úřady práce celkem 18 421 26 398 z toho občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska 11 520 15 462 z toho zaměstnaní s pracovním povolením 6 436 9 223 z toho registrace podle § 98 písm. a) až e), j) až m) 465 1 696 z toho zelené karty x 17 Cizinci – podnikatelé 5 662 7 918 Cizinci celkem 24 083 59 018 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

24 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj počtu cizinců na trhu práce v JMK v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

25 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Cizinci dle typu pracovních povolení k Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

26 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
VI. Regionální trh práce Vývoj na regionálním trhu práce v období hospodářské krize – sousední regiony ČR * Vývoj od srpna 2008 do února 2011 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

27 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Vývoj na regionálním trhu práce v období hospodářské krize – sousední zahraniční regiony * vývoj od srpna 2008 do února 2011 ** leden 2011 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

28 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
Rekapitulace - situace na trhu práce v JMK I přes významný pokles v posledních 2 letech stále velmi vysoký podíl zaměstnanosti v oborech průmyslové výroby jasná preference kvalifikovaných dělnických profesí v hospodářské a regionální politice JMK V mezinárodním porovnání nízký podíl pracovníků s terciárním stupněm vzdělání (VŠ + VOŠ) Mimořádně nízký podíl pracovníků s pouze základním vzděláním Nízká úroveň zaměstnanosti v odvětvích terciární sféry Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

29 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město
VII. Prognóza dalšího vývoje Zpracovatelský průmysl nadále zůstane páteří hospodářské činnosti v JMK. Nadále sice bude probíhat přesun zaměstnanosti ze sekundární sféry (především z průmyslových odvětví) do sféry terciární, nicméně i tak zůstane po dobu nejméně příštích 10-ti let podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti vysoce nadprůměrný. Úkolem hospodářské politiky zůstane dohled nad tím, aby výroby nově přiváděné do JMK odpovídaly kvalifikační úrovni místní pracovní síly. Z hlediska zaměstnanosti zůstane i stavebnictví v JMK velmi perspektivním odvětvím, počty jeho pracovníků se začnou v budoucnu opět zvyšovat. Nezaměstnanost v JMK bude v nejbližším období mírně klesat, úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti však zůstane vysoká. Podíl cizinců na trhu práce v kraji poroste. Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

30 Ing. Jan Marek jan.marek@bm.mpsv.cz
Děkuji za pozornost. Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek


Stáhnout ppt "Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google