Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj a očekávané trendy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj a očekávané trendy."— Transkript prezentace:

1 Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek jan.marek@bm.mpsv.cz Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj a očekávané trendy

2 I.Populační a pracovní potenciál JMK II.Situace na TP – hlavní charakteristika, SWOT analýza III.Zaměstnanost IV.Nezaměstnanost V.Cizinci na trhu práce VI.Regionální trh práce VII.Prognóza dalšího vývoje Obsah prezentace Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

3 •počet obyvatel: 1 152,3 tis. •počet zaměstnaných osob: 536,2 tis. •míra zaměstnanosti: 54,1 % (průměr ČR 54,5 %) •míra ekonomické aktivity: 58,5 % (průměr ČR 58,6 %) •míra nezaměstnanosti**: 10,8 % (průměr ČR 9,6 %) •podíl terciární sféry na úhrnné zaměstnanosti: 61,4 % (průměr ČR 59,0%) •podíl pracovníků s terciárním stupněm vzdělání na úhrnné zaměstnanosti: 22,2 % (průměr ČR 18,6 %) * údaje k 30.9.2010, zdroj: VŠPS ** údaj k 28.2.2011, MPSV ČR I. Populační a pracovní potenciál * Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

4 II. Situace na trhu práce v JMK Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město 1. Počty pracovníků podle základních odvětví k 30.9.2010 2. Počty pracovníků podle vzdělání k 30.9.2010

5 •kvalifikovaná pracovní síla a relativně vysoký podíl vysokoškolsky vzdělané populace, zejména v severní polovině kraje •výhodná dopravní poloha regionu •přítomnost významných rozvojových průmyslových zón •technický i oborový potenciál pro rozvoj produkce s vyšší přidanou hodnotou •centrum středního a vysokého školství •Brno jako centrum nadregionálního významu v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, strategických služeb a služeb pro podniky •atraktivní oblast z hlediska rozvoje cestovního ruchu Silné stránky Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

6 •nadprůměrná úroveň míry nezaměstnanosti, především v okresech na jihu kraje •vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti a její velké regionální rozdíly •nedostatečná dopravní obslužnost příhraničních regionů •dlouhodobě podprůměrná úroveň mezd •absence velkého hospodářského subjektu schopného plnit úlohu „pólu růstu“ •nízká podnikatelská aktivita v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti •nedostatečná vazba školského systému a obsahu vzdělávání na perspektivní potřeby regionálního trhu práce Slabé stránky Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

7 III. Vývoj zaměstnanosti v hlavních odvětvích NH v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město Vývoj počtu pracovníků v odvětvích (v tisících)

8 Vývoj zaměstnanosti v zemědělství v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

9 Vývoj zaměstnanosti v průmyslu v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

10 Vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

11 Vývoj zaměstnanosti v terciáru v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

12 Vývoj zaměstnanosti dle stupně vzdělání v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

13 Vývoj počtu pracovníků se základním stupněm vzdělání v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

14 Vývoj počtu pracovníků s výučním listem v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

15 Vývoj počtu pracovníků se středním stupněm vzdělání v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

16 Vývoj počtu pracovníků s vyšším a vysokoškolským stupněm vzdělání v letech 2000 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

17 IV. Nezaměstnanost – stav k 28.2.2011 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

18 Vývoj nezaměstnanosti v JMK v posledních dvou letech Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

19 Vývoj nezaměstnanosti v JMK v letech 2000 – 2010 (průměrný roční stav) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

20 Struktura nezaměstnanosti v JMK dle stupně vzdělání a dle pohlaví (k 31.12.2010) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

21 Struktura volných pracovních míst dle požadavků na vzdělání v JMK (k 31.12.2000 a k 31.12.2010) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

22 Struktura volných pracovních míst dle požadavků na vzdělání v JMK a v ČR (k 31.12.2010) Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

23 V. Cizinci na trhu práce v JMK Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město stav k 31.12.200631.12.2010 Cizinci registrovaní úřady práce celkem18 42126 398 z toho občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska11 52015 462 z toho zaměstnaní s pracovním povolením6 4369 223 z toho registrace podle § 98 písm. a) až e), j) až m)4651 696 z toho zelené kartyx17 Cizinci – podnikatelé5 6627 918 Cizinci celkem24 08359 018

24 Vývoj počtu cizinců na trhu práce v JMK v letech 2004 - 2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

25 Cizinci dle typu pracovních povolení k 31.12.2010 Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

26 VI. Regionální trh práce Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město Vývoj na regionálním trhu práce v období hospodářské krize – sousední regiony ČR * Vývoj od srpna 2008 do února 2011

27 Vývoj na regionálním trhu práce v období hospodářské krize – sousední zahraniční regiony Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město * vývoj od srpna 2008 do února 2011 ** leden 2011

28 •I přes významný pokles v posledních 2 letech stále velmi vysoký podíl zaměstnanosti v oborech průmyslové výroby •jasná preference kvalifikovaných dělnických profesí v hospodářské a regionální politice JMK •V mezinárodním porovnání nízký podíl pracovníků s terciárním stupněm vzdělání (VŠ + VOŠ) •Mimořádně nízký podíl pracovníků s pouze základním vzděláním •Nízká úroveň zaměstnanosti v odvětvích terciární sféry Rekapitulace - situace na trhu práce v JMK Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

29 •Zpracovatelský průmysl nadále zůstane páteří hospodářské činnosti v JMK. Nadále sice bude probíhat přesun zaměstnanosti ze sekundární sféry (především z průmyslových odvětví) do sféry terciární, nicméně i tak zůstane po dobu nejméně příštích 10-ti let podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti vysoce nadprůměrný. •Úkolem hospodářské politiky zůstane dohled nad tím, aby výroby nově přiváděné do JMK odpovídaly kvalifikační úrovni místní pracovní síly. •Z hlediska zaměstnanosti zůstane i stavebnictví v JMK velmi perspektivním odvětvím, počty jeho pracovníků se začnou v budoucnu opět zvyšovat. •Nezaměstnanost v JMK bude v nejbližším období mírně klesat, úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti však zůstane vysoká. •Podíl cizinců na trhu práce v kraji poroste. VII. Prognóza dalšího vývoje Ing. Jan Marek - Úřad práce Brno-město

30 Děkuji za pozornost. Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek jan.marek@bm.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Úřad práce Brno-město Ing. Jan Marek Trh práce v Jihomoravském kraji – dosavadní vývoj a očekávané trendy."

Podobné prezentace


Reklamy Google