Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.Marketingové prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.Marketingové prostředí"— Transkript prezentace:

1 2.Marketingové prostředí

2 2.1 Makroprostředí demografické faktory ekonomické faktory
geografické faktory politicko - právní faktory technologické faktory přírodní prostředí

3 2.1.1 Demografické faktory ST: natalita, struktura vzdělání, hustota osídlení BT : velikost podniku podle počtu zaměstnanců či obratu, obor činnosti, majetkové poměry Příklad (trh pohonných hmot) - počet obyvatel, životní úroveň, vybavenost domácností a obchodních společností automobily

4 2.1.2 Ekonomické faktory životní úroveň, kupní síla, HDP, saldo zahraničního obchodu, inflace, kurs měny, úrokové míry bank, úvěrová dostupnost, nezaměstnanost ceny ropy na světových trzích, průměrný příjem domácnosti (spotřební trh), výše hrubého domácího produktu (business trh)

5 2.1.3 Geografické faktory dostupnost zdrojů, dopravní infrastruktura, hustota obyvatelstva délky pozemních komunikací, intenzita dopravy v počtu vozidel na jednotlivých komunikacích

6 2.1.4 Politicko - právní faktory
zákony (obchodní zákoník, zákon na ochranu hospodářské soutěže), předpisy, státní zásahy strategické rozhodnutí na úrovni vlády o dodavateli ropy (Rusko, Ingolstadt) obchodní zákony, zákon o ochraně zemědělského a půdního fondu, zákon o opatřeních na ochranu ovzduší, zákon o požární ochraně apod.

7 2.1.5 Technologické faktory
rychlost inovačních změn, vstup substitutů, výsledky základního výzkumu, patenty, vynálezy alternativní pohony (elektromobily, sluneční energie, hybridní vozidla), vývoj motorů s nižší spotřebou pohonných hmot

8 2.1.6 Přírodní faktory nedostatek surovin, zvýšené náklady na energii, rostoucí míra znečištění životního prostředí, klimatické podmínky alternativní paliva (zemní plyn, bionafta), vybavenost vozidel katalyzátory

9 Schéma mezoprostředí Veřejnost Dodavatelé Společnost Zákazníci
makroprostředí Marketingová infrastruktura Logistická infrastruktura Finanční infrastruktura Veřejnost Dodavatelé Společnost Zákazníci mikroprostředí Distributoři Konkurenti

10 2.2 Mezoprostředí konkurence, zákazníci, dodavatelé veřejnost
odborná, interní, obecní, občanská, ekologická, mediální distributoři (zprostředkovatelé, prostředníci) finanční infrastruktura banky, pojišťovny, faktoringové společnosti, leasingové společnosti, investiční společnosti logistická infrastruktura zásilkové služby, telekomunikační služby, pošta, společnosti poskytující spediční a dopravní služby marketingová infrastruktura reklamní agentury, výzkumné agentury, společnosti poskytující marketingové poradenství

11 2.3 Porterova teorie konkurenčních sil
myšlenkový model působení konkurence v odvětví přitažlivost odvětví definuje potenciální výnosnost společností v odvětví není funkcí designu výrobku, ani míry vyspělosti technologie, ale funkcí struktury odvětví 5 dynamických konkurenčních sil 3 generické strategie vedoucí k dosažení konkurenční výhody Strategie nákladového vedení Diferenciační strategie Strategie úzkého zaměření Porter,M.E. : Konkurenční výhoda. Praha,Victoria Publishing, 1992.

12 2.3.1 Schéma pěti konkurenčních sil
Potencionální noví konkurenti Hrozba vstupu nových konkurentů Vyjednávací schopnost dodavatelů Konkurenti v odvětví Dodavatelé Zákazníci Vyjednávací schopnost zákazníků Intenzita konkurence Hrozba vstupu substitutů Substituty


Stáhnout ppt "2.Marketingové prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google