Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.Marketingové prostředí. 2.1 Makroprostředí  demografické faktory  ekonomické faktory  geografické faktory  politicko - právní faktory  technologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.Marketingové prostředí. 2.1 Makroprostředí  demografické faktory  ekonomické faktory  geografické faktory  politicko - právní faktory  technologické."— Transkript prezentace:

1 2.Marketingové prostředí

2 2.1 Makroprostředí  demografické faktory  ekonomické faktory  geografické faktory  politicko - právní faktory  technologické faktory  přírodní prostředí

3 2.1.1 Demografické faktory  ST: natalita, struktura vzdělání, hustota osídlení BT : velikost podniku podle počtu zaměstnanců či obratu, obor činnosti, majetkové poměry  Příklad (trh pohonných hmot) - počet obyvatel, životní úroveň, vybavenost domácností a obchodních společností automobily

4 2.1.2 Ekonomické faktory  životní úroveň, kupní síla, HDP, saldo zahraničního obchodu, inflace, kurs měny, úrokové míry bank, úvěrová dostupnost, nezaměstnanost  ceny ropy na světových trzích, průměrný příjem domácnosti (spotřební trh), výše hrubého domácího produktu (business trh)

5 2.1.3 Geografické faktory  dostupnost zdrojů, dopravní infrastruktura, hustota obyvatelstva  délky pozemních komunikací, intenzita dopravy v počtu vozidel na jednotlivých komunikacích

6 2.1.4 Politicko - právní faktory  zákony (obchodní zákoník, zákon na ochranu hospodářské soutěže), předpisy, státní zásahy  strategické rozhodnutí na úrovni vlády o dodavateli ropy (Rusko, Ingolstadt)  obchodní zákony, zákon o ochraně zemědělského a půdního fondu, zákon o opatřeních na ochranu ovzduší, zákon o požární ochraně apod.

7 2.1.5 Technologické faktory  rychlost inovačních změn, vstup substitutů, výsledky základního výzkumu, patenty, vynálezy  alternativní pohony (elektromobily, sluneční energie, hybridní vozidla), vývoj motorů s nižší spotřebou pohonných hmot

8 2.1.6 Přírodní faktory  nedostatek surovin, zvýšené náklady na energii, rostoucí míra znečištění životního prostředí, klimatické podmínky  alternativní paliva (zemní plyn, bionafta), vybavenost vozidel katalyzátory

9 Schéma mezoprostředí Společnost Dodavatelé Zákazníci Konkurenti Distributoři Veřejnost Logistická infrastruktura Logistická infrastruktura Marketingová infrastruktura Marketingová infrastruktura Finanční infrastruktura Finanční infrastruktura mikroprostředí makroprostředí

10 2.2 Mezoprostředí  konkurence, zákazníci, dodavatelé  veřejnost odborná, interní, obecní, občanská, ekologická, mediální  distributoři (zprostředkovatelé, prostředníci)  finanční infrastruktura banky, pojišťovny, faktoringové společnosti, leasingové společnosti, investiční společnosti  logistická infrastruktura zásilkové služby, telekomunikační služby, pošta, společnosti poskytující spediční a dopravní služby  marketingová infrastruktura reklamní agentury, výzkumné agentury, společnosti poskytující marketingové poradenství

11 2.3 Porterova teorie konkurenčních sil  myšlenkový model působení konkurence v odvětví  přitažlivost odvětví definuje potenciální výnosnost společností v odvětví není funkcí designu výrobku, ani míry vyspělosti technologie, ale funkcí struktury odvětví  5 dynamických konkurenčních sil  3 generické strategie vedoucí k dosažení konkurenční výhody Strategie nákladového vedení Diferenciační strategie Strategie úzkého zaměření Porter,M.E. : Konkurenční výhoda. Praha,Victoria Publishing, 1992.

12 2.3.1 Schéma pěti konkurenčních sil Potencionální noví konkurenti Dodavatelé Zákazníci Substituty Konkurenti v odvětví Intenzita konkurence Vyjednávací schopnost dodavatelů Hrozba vstupu nových konkurentů Vyjednávací schopnost zákazníků Hrozba vstupu substitutů


Stáhnout ppt "2.Marketingové prostředí. 2.1 Makroprostředí  demografické faktory  ekonomické faktory  geografické faktory  politicko - právní faktory  technologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google