Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Balance Score Card (BSC) v řízení dodavatelských systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Balance Score Card (BSC) v řízení dodavatelských systémů"— Transkript prezentace:

1 Balance Score Card (BSC) v řízení dodavatelských systémů
Ivan Gros

2 Růst, inovace, flexibility, učení se
BSC Metoda integrovaného strategického řízení reálného objektu, jejímž cílem je převod jeho vize, mise do měřitelné a kontrolovatelné soustavy finančních i nefinančních výkonnostních ukazatelů ve 4 hlavních oblastech: Finance Vize, mise Procesy Zákazník Růst, inovace, flexibility, učení se Finanční cíle,ukazatele, jejich cílové hodnoty, postupy a činnosti vedoucí k jejich dosažení, pohled akcionářů Zákazníci, jejich perspektivnost, spokojenost, ukazatele, cílové hodnoty, postupy a činnosti, prioritní pohled zákazníka Procesy, jejich zlepšování, přínos pro hodnotu poskytovanou zákazníkovi, ukazatele, cílové hodnoty, postupy a činnosti Růst, podniková kultura, vzdělávání pracovníků, podpora kreativity a flexibility, zaměstnanci jako zdroj inovací, ukazatele, cílové hodnoty, postupy a činnosti

3 Úspěšnost implementace BSC závisí mimo jiné na vhodném výběru ukazatelů. V podmínkách SCM půjde o ukazatele výkonnosti, kterých by nemělo být mnoho které by měly dobře charakterizovat jednotlivé funkce SCM a ne jen dílčí aktivity které jsou charakteristické a akceptovatelné pro všechny prvky dodavatelského řetězce které vystihují významné příčinné vztahy v systému které jsou srozumitelné a transparentní

4 SCM a BCS Vize SCM Dosažení stavu, kdy SCM je využíván jako moderní, dynamický a perspektivní manažerský přístup k dosahování významných synergických ekonomických a mimoekonomických efektů při poskytování služeb konečnému zákazníkovi Mise SCM Zvyšovat hodnotu pro konečného zákazníka a stakeholdery prostřednictvím nabízení a realizace služeb při akceptování principů udržitelného rozvoje

5 AKCIONÁŘI Finanční cíle (příklad)
Růst tržeb tržby v cílovém období . 100 ukazatel - index růstu tržeb v % = tržby ve výchozím období cílová hodnota – růst tržeb o 5% postup - zkrácení dodacího termínu (TVO), lokalizace pojistné zásoby do regionálních skladů Zlepšení provozního cash flow ( cíl on line bilance - peněžní příjmy – peněžní výdaje > 0, nízký rozptyl v čase) náklady v cílovém období . 100 náklady – úspora v % = náklady ve výchozím období cílová hodnota – pokles nákladů o 10% snížení stavu zásob zavedením nového systému řízení, optimalizace přepravního systému AKCIONÁŘI Finanční cíle – další možné finanční cíle SCM Vyšší marže Vyšší návratnost aktiv …

6 ZÁKAZNÍCI Akceptace zákaznického stanovisko na SCM
Dodržování termínů plnění objednávek ukazatel - % splněných objednávek v termínu cílová hodnota – 94% postup – zavedení KANBAN systému řízení výroby, Zvyšování hodnoty výrobků a služeb pro zákazníka snížení zpracovatelských nákladů u zákazníka cílová hodnota – pokles stavu zásob o 70% postup – JiT dodávky ZÁKAZNÍCI Další možné cíle SCM Zvýšení kvality výrobků a služeb Vyšší rychlost odezvy na změny požadavků zákazníků…..

7 ZAMĚSTNANCI Růst, inovace, učení se v SCM Procesy
Řízení a rozvoj spolupráce mezi partnery postup – týmy, propojení podnikových funkcí mezi partnery v SCM Otevřenost při přenosu informací postup – implementace SW, RFID systému Komunikace v SCM Zainteresovanost zaměstnanců na změnách… ZAMĚSTNANCI Procesy Zvyšování pružnosti procesů zvyšování rychlosti reakce SC na změnu poptávky - ukazatel – index TVO (%) cílová hodnota – 10% zavedení CPFR systému Růst produktivity práce Zeštíhlování procesů


Stáhnout ppt "Balance Score Card (BSC) v řízení dodavatelských systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google