Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování při zakládání spin-off Inovační podnikání v AV ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování při zakládání spin-off Inovační podnikání v AV ČR."— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování při zakládání spin-off Inovační podnikání v AV ČR

2 PhDr. Karel Preuss, CSc. prorektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s. B A N K O V N Í I N S T I T U T V Y S O K Á Š K O L A

3 STRATEGIE SPIN-OFF Informační zdroje Preuss, K. Podnikatelské strategie. Praha: BIVŠ: 2006, ISBN 80-7265-096-3, 101 s. Truneček, J. Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí : Učební texty pro předmět Management změny. Praha: VŠE 1999, ISBN 80-7079-083-0, 184 s. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích v platném znění Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech v platném znění Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat v platném znění Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) v platném znění

4 Strategické činnosti STRATEGIE SPIN-OFF

5 X2X2X2X2 X1X1X1X1 XfXfXfXf Zaměstnanci Vlastníci Zákazníci Stát Efektivní prostor společného zájmu Management Dodavatelé Věřitelé Obce XnXnXnXn STRATEGIE SPIN-OFF

6 MYŠLENKA a její ochrana PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ F I N A N C O V Á N Í OTEVŘENÍ TRHU PODNIKATEL – VĚDEC VĚDECKÉ PROSTŘEDÍ ROZHODNUTÍ O SPIN-OFF FORMOVÁNÍ SPIN-OFF

7 STRATEGIE SPIN-OFF MYŠLENKA a její ochrana Kdo je autorem myšlenky? Etické a právní aspekty autorství Od myšlenky ke skutečnému know-how Kdo je vlastníkem know-how? Jedinec v pracovněprávním vztahu Institucionální know-how Jak zajistit ochranu know-how? Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví Rozdíl mezi evropským a americkým pojetím patentového práva Úloha správce Z jakých zdrojů ochranu know-how financovat? Nákladnost právní ochrany Možnosti fondové podpory

8 STRATEGIE SPIN-OFF ROZHODNUTÍ O SPIN-OFF Je myšlenka skutečně vhodná? Je myšlenka schopná k rozvinutí do průmyslové podoby? Má myšlenka obchodní potenciál? Jaké jsou předpoklady pro tržní realizaci? Neziskový podnik nebo obchodní společnost Vztahy podnikatele a vědce – jaké jsou možnosti uspořádání? Etické a právní problémy Ochrana obou partnerů Z čeho financovat založení a rozběh spin-off? Náklady založení subjektu Náklady přípravy podnikatelského plánu Objem potřebného financování Z jakých zdrojů založení spin-off financovat?

9 STRATEGIE SPIN-OFF PODNIKATEL – VĚDEC V čem se od sebe liší? Rozdíly v cílech Rozdíly v myšlení a postupech Rozdíly v přístupu k práci s financemi Rozdíly v etice Kde se jejich světy prolínají? Zájem na realizaci inovace Životní zajištění Založení spin-off jako životní rozhodnutí Cesta od vědy k podnikání Je návrat možný? Přednosti a stinné stránky „svobody podnikání“ Zajištění zájmů obou stran ve spin-off

10 STRATEGIE SPIN-OFF OTEVŘENÍ TRHU Výchozí nadšení pro inovaci Potřeba objasnění pro trh Objasnění pro ty, kdo budou implementovat Objasnění pro koncové uživatele My si myslíme, že náš objev mění svět, ale trh je konzervativní V čem je výhoda pro ty kdo implementují V čem je výhoda pro koncového uživatele V čem jsou stinné stránky inovace? Náklady otevírání trhu a možnosti financování Problém amortizace vstupních nákladů

11 Analýza TQM: VýrobceZákazník 124 nabídka poptávka TRH 3 Nadbytečné výrobky a služby Uspokojená poptávka Chybějící výrobky a služby PLÁNOVÁNÍ

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategické plánování při zakládání spin-off Inovační podnikání v AV ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google