Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví II“ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie Nové Hrady 28.11.– 29.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví II“ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie Nové Hrady 28.11.– 29.11.2011."— Transkript prezentace:

1 „Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví II“ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie Nové Hrady 28.11.– 29.11.2011

2 Práva duševního vlastnictví  k vynálezům (patenty na vynálezy)  k užitným vzorům  k průmyslovým vzorům nebo modelům  k obchodnímu jménu  k ochraně označení původu a zeměpisných označení  k továrním nebo obchodním známkám,  obchodním jménům a obchodním názvům  autorské právo 121/2000 Sb. - Zákon č. 527/1990 Sb. - Zákon č. 478/1992 Sb. - Zákon č. 207/2000 Sb. - Zákon č. 513/1991 Sb., č. 40/1964 Sb. - Zákon č. 452/2001 Sb. - Zákon č. 441/2003 Sb. - Zákon č. 221/2006 Sb. Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - potřeba registrace - fyzická i právnická osoba - omezená doba ochrany, prodlužování - poplatková povinnost (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

3   Příslušnost soudů - - Obchodní zákoník (nekalá soutěž): krajské soudy - - Vymáhání práv podle zákona č. 221/2006 Sb.: Městský soud v Praze - - Usnesení Ústavního soudu ze dne 18.1.2011, I. ÚS 2835/09

4   Pravomoc soudů – mezinárodní prvek: - - Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22.12.2000 („Brusel I“) - - Pravomoc a příslušnost „Dostaví se k soudu“

5   Předběžná opatření - - § 75b o.s.ř. – 50.000,- Kč v obchodních věcech - - § 76h o.s.ř. – za trvání účinků PO lze vyzvat navrhovatele ke složení doplatku jistoty do 3 dnů na návrh povinného - - Výše doplatku jistoty? - - Odvolání proti tomuto rozhodnutí? - - Soudní poplatek za návrh na vydání PO nyní 1.000,- Kč

6   Užívání OZ v prostředí internetu - - Rozsudek Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 64/2009 z 23.9.2009 - - Není ani možné ani obvyklé v prostředí internetu pro určitého držitele vyhradit všechny varianty určitého označení a označení podobná nebo příbuzná - - Může být chráněno pouze konkrétní označení

7   Návrh na vydání předběžného opatření (označení Duracell) pro energetické nápoje v obalech válcovitého tvaru s celounijním dopadem   Návrh na vydání PO v ČR – vyhověno   Návrh na vydání PO v celé EU – zastaveno, k odvolání navrhovatele odvolací soud částečně potvrdil (pro ČR), v ostatním rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně

8   Nároky podle zákona č. 221/2006 Sb. - - Sýry APETITTO - - Žaloba o uložení povinnosti poskytnout informace o výrobě, prodeji a tržbách - - Žaloba zamítnuta z důvodu údajného promlčení (lhůta 3 roky) - - K odvolání napadený rozsudek potvrzen, avšak jiné důvody (§ 3 zákona): nikoliv samostatná žaloba, pouze návrh v řízení vedeném proti porušovateli práva

9 JUDr. Roman KUDRLIČKA advokát Husova 5, 370 01 České Budějovice TEL.:387 425 788 FAX:387 423 987 E-mail:kudrlicka@advopatent.czkudrlicka@advopatent.cz www.advopatent.cz © 2011 Kudrlička & Sedlák


Stáhnout ppt "„Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví II“ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie Nové Hrady 28.11.– 29.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google