Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spory o doménová jména v ccTLD.cz Zuzana Průchová • • 11. 4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spory o doménová jména v ccTLD.cz Zuzana Průchová • • 11. 4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Spory o doménová jména v ccTLD.cz Zuzana Průchová • zuzana@nic.cz • 11. 4. 2014

2 Správce národní domény.cz – CZ.NIC •1998, správa registru převzata v r. 1999 •Soukromoprávní subjekt •z. s. p. o., 112 členů •Řada dalších aktivit, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, internetové bezpečnosti, vzdělávání a osvěty

3 Centrální registr doménových jmen -Databáze doménových jmen, držitelů a dalších osob a údajů -Nejedná se o veřejný rejstřík dle zákona, např. 111/2009 Sb., o základních registrech -Neplní funkci veřejných rejstříků (publicita), zčásti formálně ji však má -Obsahuje pouze údaje uvedené Pravidly registrace

4 Systém registrace doménových jmen •Princip „first come – first served“ •Elektronický registrační systém •Odpovědnost držitele za konflikt s právy 3. osob •Registrace •Užívání

5 Právo a doménová jména

6 Nový občanský zákoník •Širší pojetí věci •Věc nehmotná - právo Základním dokumentem Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz

7 Řešení sporů o doménová jména.cz •Držitel v. 3. osoba •Obecný soud, Rozhodčí soud, ad hoc rozhodce, mediace •Držitel v. CZ.NIC •Rozhodčí soud •Jednotky případů

8 Vývoj počtu sporů •Mírný meziroční pokles •Žalobci ve většině případů úspěšní, případně dohoda stran •Nejčastějším důvodem práva k OZ, obchodní firmě, ochrana hospodářské soutěže (parazitování na pověsti, nebezpečí záměny) •Klesá počet předběžných opatření

9 Nová rozhodnutí ve věcech doménových jmen Globtour.cz •Nejvyšší soud 23 Cdo 3407/2010 - 310 •Ustavní soud III. ÚS 2912/12 z 6. 3. 2014 Suzuki.cz •Nejvyšší soud 23 Cdo 3895/2011 z 17. 12. 2013

10 Globtour.cz – význam rozhodnutí Nejvyšší soud: •Smluvní povaha práva k doménovému jménu •Nejedná se o vlastnictví, na doménu nelze nahlížet jako na nehmotný statek, ke kterému se váží absolutní práva •Analogie s Nařízením Komise (ES) 874/2004 - držitel •Odmítl převod domény jako formu odstranění závadného stavu – to má směřovat především k obnovení původního stavu – „odhlášení“ registrace Ústavní soud •Právo k doménovému jménu je právem majetkovým a držitele lze v užívání omezit a to tehdy, pokud je to nezbytné v obecném zájmu a ochraně práv žalobce

11 Řešení rozhodnutí globtour.cz •Úprava Pravidel registrace doménových jmen od 1. 12. 2012 – čl. 19 (dříve 16.4.) ● Rozhodnutí ukládá povinnost zrušit registraci a zároveň není uložn převod; po dobu 1 měsíce od zrušení registrace není umožněna opětovná registrace jiné osobě, než úspěšné ve sporu ● O zrušení rozhodnuto 4x (celkem 12 domén), o zaregistrování požádáno 3x (3 domény) ● Rozhodčí soud ve sporech s nárokem na převod rozhoduje dle evropského práva – nařízení EP a Rady upravující doménu.eu (733/2002 a 874/2004)

12 Suzuki.cz – význam rozhodnutí •Nedostatek pravomoci RS k rozhodnutí sporu •K uzavření smlouvy na základě veřejné rozhodčí nabídky je třeba potvrzení ze strany navrhovatele (shodně i MS Praha v témže sporu, 6 Cm 82/2010-68) •Veřejnou rozhodčí nabídku nelze považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy •Nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího – nelze objektivně určit třetí osobu („kdokoliv se může cítit dotčen na svých právech“) •VS Praha opačné stanovisko

13 …a co dál? •Řešení pouze u obecných soudů, bez jakékoliv formy ADR •Výrazné zpomalení celého procesu •Mimosoudní řešení, které není rozhodčím řízením (UDRP) •Zavedeno v řadě TLD •Možnost požadovat pouze zrušení registrace nebo převod •„nález“ není exekučním titulem, mohou následovat další řízení •Rozhodčí řízení •Zachování stávajícího stavu •Úprava (písemná rozhodčí smlouva, neuzavření smlouvy sankcionováno zrušením registrace)

14 Změna Pravidel registrace •§ 1752 NOZ – změna obchodních podmínek: změna v přiměřeném rozsahu? •Upravenými podmínkami vázáni jen ti, kdo výslovně odsouhlasí novou verzi Pravidel registrace?

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spory o doménová jména v ccTLD.cz Zuzana Průchová • • 11. 4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google