Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 31. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 31. března 2014."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 31. března 2014

2 Výkon ústavně zaručených práv  právo podílet se na správě věcí veřejných  právo petiční  právo shromažďovací  právo sdružovací

3 Právo petiční  čl. 18 LZPS, z. č. 85/1990 Sb.  podání, jehož obsahem je příslušná žádost, návrh nebo stížnost, podané ve veřejném nebo jiném společenském zájmu, když toto podání je podpořeno podpisy více občanů  individuálně x společně s jinými  veřejný nebo jiný společenský zájem  § 1 (4) – omezení podání petice  petiční výbor  adresáti petice – státní orgány, orgány územní samosprávy  povinnost petici přijmout X vyhovět  –do 5 dnů postoupit  –nebo do 30 dnů písemně odpovědět  není opravný prostředek  jednací řády a obdobné předpisy

4 Petice vs. jiná podání  X podněty, oznámení, stížnosti v zájmu jednotlivce  podnět k veřejnému ochránci práv

5 Náležitosti petice  písemnost  jméno, příjmení, bydliště toho, kdo ji podává  petiční výbor ◦jména, příjmení, bydliště všech členů + osoby oprávněné členy výboru zastupovat  petice podporována ostatními adresáty VS: ◦jméno, příjmení, bydliště, podpis

6 Právo shromažďovací  čl. 19 LZPS, z. č. 84/1990 Sb.  vyjádření postojů a stanovisek, proklamace názorů  svolavatel  princip oznamovací (výjimky)  oznámení ◦účel ◦den a místo, doba zahájení ◦předpokládaný počet účastníků ◦opatření – soulad se zákonem  práva a povinnosti ◦svolavatele ◦samotných účastníků shromáždění  zástupce příslušného úřadu  zákaz shromáždění  deliktní odpovědnost ◦svolavatele ◦účastníka shromáždění ◦osob na shromáždění nezúčastněných

7 Právo sdružovací (spolčovací)  čl. 20 LZPS, z. č. 89/2012 Sb.  304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  občanská sdružení a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem,  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem,  mezinárodní nevládní organizace zřízené nebo vyvíjející činnost nebo mající sídlo v ČR a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem,  zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích

8 Povinnosti spolků  do tří let od dne nabytí účinnosti NOZ:  přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin  doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku  do dvou let od ode dne nabytí účinnosti NOZ:  název spolku musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“ ◦výjimka – z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat (???)  od 1. ledna 2014 – návrhy na zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu ◦návrh pouze na formuláři zveřejněném na webu Ministerstva spravedlnosti („chytrý formulář“)

9  spolek – alespoň tři osoby vedené společným zájmem  hlavní činnost – naplňování a ochrana společných zájmů (nikoliv hospodářská činnost)  založení spolku ◦výsledek procesu zakladatelů  vznik spolku ◦zápis do veřejného rejstříku ◦fikce (30 dnů) Založení a vznik spolku

10 Stanovy  název a sídlo spolku,  účel spolku,  práva a povinnosti členů vůči spolku, ◦případně určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,  určení statutárního orgánu  příp. pobočný spolek jako organizační jednotka spolku

11 Organizace spolku  statutární orgán ◦kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda)  nejvyšší orgán spolku ◦neurčí-li stanovy něco jiného, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze ◦shromáždění delegátů (spolky svazové povahy)  kontrolní komise ◦inkompatibilita  rozhodčí komise ◦rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy v rozsahu určeném stanovami

12 Zánik spolku  zrušení ◦soud ◦vyvíjí zakázanou činnost, vyvíjí hospodářskou a výdělečnou činnost, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo brání členům ze spolku vystoupit ◦likvidace  fúze (sloučení, splynutí) ◦smlouva ◦schválení nejvyšším orgánem spolku  rozdělení ◦smlouva


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 31. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google