Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 Prameny: vnitrostátní právní úprava: čl. 35 odst. 2 LZPS: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“  podrobně provádí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č.6/2005 Sb.  související: čl. 17 odst. 5 LZPS, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím komunitární právní úprava:  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (k 14.2. 2005 nahradila směrnici 90/313/EHS) mezinárodní právní úprava  Úmluva EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 1998)

3 Subjekty a sběr informací ► Stát (správní úřady – shromažďovatelé informací) ► FO a PO vykonávající činnosti mající vliv na ž.p. (znečišťovatelé – dodavatelé informací o zdroji znečištění) ► dotčené osoby (veřejnost – příjemce informací) ► Získávání informací řeší jednotlivé složkové předpisy, které vymezují povinnosti FO a PO poskytovat informace o své činnosti a jejích vlivech na životní prostředí (informace o činnostech). ► Informace získává i veřejná správa bezprostředně při výkonu své činnosti a při činnosti jí podřízených a řízených organizací (především informace o samotném ž.p. - ČHMÚ)

4 Poskytování informací ► ► řeší zákon o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) Zpřístupňování informací:   hromadně (např. Zpráva o stavu životního prostředí), aktivně   jednotlivě na žádost ► ► Proces zpřístupňování informací – jednotlivé fáze:   žádost   způsob a forma zpřístupnění informace včetně lhůt   omezení přístupu k informacím – ochrana státního/obchodního tajemství, přírody aj.   rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace   opravné prostředky a soudní přezkum

5 Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí ► ► Při výkonu politických práv:   p. na informace, p. petiční, p. shromažďovacího, p. sdružovacího ► ► Prostřednictvím volených zástupců na úrovni:   celostátní, regionální, komunální ► ► Přímá účast na rozhodování ve věcech dotýkajících se životního prostředí:   mimo správní řízení (EIA, SEA, územní plánování, pořizování koncepcí)   v rámci správního řízení: občanské sdružení je účastníkem řízení (§ 70 z. č.114/1992 Sb., § 115 z. č.254/2001 Sb. o vodách) ► ► Ve stanovách poslání ochrana přírody a krajiny/ochrana ŽP ► ► Podání žádosti o informace o zahajovaných správních řízeních ► ► Oznámení účasti ve lhůtě ► ► Řízení podle ZOPK a povolující řízení podle SZ (řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny) ► ► Řízení podle vodního zákona ► ► Veřejné stráže (lesní, stráž přírody, rybářská, myslivecká)


Stáhnout ppt "PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google