Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) Ing. Petr Mynář INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) Ing. Petr Mynář INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 4."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) Ing. Petr Mynář INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 4. 5. 2006 www.investprojekt.cz

2 1. PŘEDMĚT ZADÁNÍ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.: "... koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce..." (§10a zákona) oznámení koncepce zjišťovací řízení vyhodnocení koncepce stanovisko

3 2. ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ Oznámení koncepce: REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zjišťovací řízení: Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí: Stanovisko: údaje o předkladateli koncepce, koncepci, dotčeném území a předpokládaných vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (§10c, příloha 7 zákona) upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví na podkladě oznámení, obdržených vyjádření k oznámení a kritérií pro zjišťovací řízení (§10d, příloha 8 zákona) vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (§10e, příloha 9 zákona) stanovisko příslušného úřadu (MŽP) ke koncepci, bez stanoviska nemůže být koncepce schválena (§10g zákona)

4 3. OZNÁMENÍ KONCEPCE Dokončeno, předáno MŽP REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obsah: Hlavní identifikované problémy životního prostředí v území: údaje o předkladateli, údaje o koncepci, údaje o dotčeném území, předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví nárůst znečištění ovzduší, znečištění povrchových vod, čištění odpadních vod, povodňové stavy, nízká biodiverzita zemědělských ekosystémů (především v Jihomoravském kraji), snížená biodiverzita monokulturních lesů (především v kraji Vysočina), celkové snižování rozlohy orné půdy i zemědělské půdy, eroze zemědělské půdy (zejména v Jihomoravském kraji), přítomnost řady starých ekologických zátěží, i s extrémní rizikovostí, problematika brownfields, zanedbaná údržba a špatný stav komunikací II. a III. třídy resp. místních komunikací, špatný stav cyklistické infrastruktury.

5 4. VYHODNOCENÍ KONCEPCE Nadřazená úroveň: Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví: "Národní rozvojový plán pro programové období 2007 - 2013" podléhá posouzení SEA - v současné době dokončováno vyhodnocení není možno na úrovni SEA hodnotit Vlivy na referenční cíle ochrany životního prostředí: vychází z existujících mezinárodních, národních nebo regionálních koncepčních dokumentů, budou odpovídat vyhodnocení Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 - 2013, se zahrnutím specifik naší oblasti REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6 5. ČASOVÝ HARMONOGRAM (IDEÁLNÍ) REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ koncept ROP (Elbona) oznámení koncepce 1. veřejné projednání závěry zjišťovacího řízení vyhodnocení koncepce 2. veřejné projednání stanovisko K(31. 3. 2006) O = K+18(18. 4. 2006) 1 = O+15( 4. 5. 2006) Z = O+42(30. 5. 2006) V = Z+15(15. 6. 2006) 2 = Z+35(20. 7. 2006) S = V+46(31. 7. 2006) S = K+122

7 6. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Informování veřejnosti o pořizování ROP a SEA ROP Průběžný přístup veřejnosti k informacím www.ceu.cz/EIA/SEA www.kr-jihomoravsky.cz www.kr-vysocina.cz www.investprojekt.cz Konzultace s občany, veřejné projednání koncepce Vypořádání připomínek veřejnosti Informace o výsledcích procesu SEA

8 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) www.investprojekt.cz Ing. Petr Mynář INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 4. 5. 2006


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO NUTS2 JIHOVÝCHOD POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) Ing. Petr Mynář INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google