Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 EIA – význam procesu při realizaci záměrů s ohledem na navazující řízení Zpracovala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 EIA – význam procesu při realizaci záměrů s ohledem na navazující řízení Zpracovala."— Transkript prezentace:

1 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 EIA – význam procesu při realizaci záměrů s ohledem na navazující řízení Zpracovala Dana Kučová

2 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 EIA – posouzení vlivů záměru na životní prostředí Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů. V rámci procesu EIA jsou posuzovány vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí – živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí atd…a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Účelem EIA je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, či opatření podle zvláštních právních předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

3 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Výsledkem procesu EIA je stanovení podmínek, za kterých je možno záměr realizovat. Podmínky, vzešlé z procesu EIA je nutné respektovat při následných správních řízeních. - nejčastěji se jedná o řízení o umístění stavby (územní řízení), stavební povolení, integrované povolení. Správní úřad při vydávání rozhodnutí dle zvláštních právních předpisů přejímá podmínky z EIA, případně odůvodní, proč tak neučinil.

4 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Příslušný úřad Krajský úřad – příslušnost dle § 22 zákona Ministerstvo životního prostředí – příslušnost dle § 21

5 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Dotčené správní úřady Hájí zájmy chráněné zvláštními právnímu předpisy a jehož správní obvod alespoň z části tvoří dotčené území. - specifické, záleží na charakteru záměru - KHS, CHKO, OBÚ, Povodí Odry … Česká inspekce životního prostředí (vždy).

6 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Dotčené správní úřady a proces EIA DSÚ do procesu EIA vstupují ve všech jeho fázích – oznámení, dokumentace, posudek. K daným záměrům se DSÚ vyjadřují v rámci zájmů, které chrání na základě zvláštních právních předpisů – uplatňují požadavky a připomínky k možnosti realizace daného záměru. Důležitá je přesná specifikace požadavků, přesná formulace připomínek a zejména výrok o požadavku na celý proces EIA - uvést zda požaduje či nepožaduje - zhodnocení, zda požadavek uplatnit v rámci procesu EIA, nebo až v následných řízeních (souvisí s kompetencemi v těchto násl. řízeních) Příslušný úřad je povinen vypořádat a zapracovat tyto požadavky a připomínky v rámci výstupů procesu EIA (závěr zjišťovacího řízení, stanovisko).

7 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Následná správní řízení a podmínky EIA Při následných správních řízeních je nutno respektovat podmínky EIA – může nastat problém: - dotčené správní úřady i příslušný úřad v rámci následných řízení uplatňují stanoviska pouze z hlediska svých kompetencí, vymezených zvláštním právním předpisem, - kontrola dodržení podmínek EIA tedy nemusí být účinná, příslušný úřad může pouze konstatovat, že podmínka byla či nebyla splněna, - zda byla podmínka splněna dostatečně by měl posoudit daný dotčený správní úřad, - ten nemá vždy kompetenci v rámci následného správního řízení vydávat stanovisko (viz předchozí slide).

8 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Řešení??? Předcházet těmto problémům v následných řízeních je „vyřešení“ všech konfliktních aspektů v rámci procesu EIA – tzn. zapracování a posouzení všech doplňujících informací a studií k záměrům v rámci procesu EIA (zpracování např. hlukové, rozptylové studie, biologického hodnocení apod.), tak, aby podmínky vzešlé z EIA byly stanoveny konkrétně a bez požadavků na další doplňování v rámci následných řízení. Důležitá je také komunikace příslušného úřadu (KÚ, MŽP) se správními úřady, které následná řízení vedou.

9 EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "EIA – význam procesu s ohledem na navazující řízení Dana Kučová 11.11.2008 EIA – význam procesu při realizaci záměrů s ohledem na navazující řízení Zpracovala."

Podobné prezentace


Reklamy Google