Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotčené orgány Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotčené orgány Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK."— Transkript prezentace:

1 Dotčené orgány Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK

2 Kdo jsou dotčené orgány?  Orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů  § 4 stavebního zákona Aktuální seznam na webu Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588

3

4 Kdo není dotčený orgán?  Centrum dopravního výzkumu  České dráhy  ČEZ Distribuce, ČEPS  RWE, NET4GAS  mobilní operátoři  Vodárny a kanalizace .....

5 Nedotčený orgán!  nemá právní oporu v tom být obeslán v souvislosti s pořizováním územního plánu  není uveden v § 47, § 50 ani § 52 stavebního zákona  své požadavky uplatňuje do ÚAP nebo přes dotčený orgán

6 Nedotčený orgán  proč ho neobesílat?  dle metodického výkladu MMR a rozsudku soudů lze při přímém obesílání nad rámec zákona konstatovat, že takový adresát byl zvýhodněn při projednávání ÚP  byl by upozorněn na jednání či projednávání ÚP, případně se ho účastnil nad rámec zákona  měl by právo vyjádřit se k něčemu, co mu nepřísluší

7 Dotčené orgány  ministerstva (MŽP, MD, MPO, Mze, MZdrav, MK)  krajský úřad (ORR, OŽP, ODSH, OKPP)  obecní úřady ORP  správa NP a CHKO, AOPK, KHS, HZS  Krajská veterinární správa, Státní energetická inspekce, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Báňský úřad  novinky:  Státní pozemkový úřad (namísto Pozemkového úřadu pod Mze)  Ministerstvo obrany ČR (namísto VUSS) Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů MO, Hradební 12/772, P.O.Box 45, 110 05 Praha 1 – Staré město

8 Obsah stanoviska DO  ustanovení zákona, na jehož základě uplatňuje stanovisko  souhlas, nesouhlas, nebo podmínečné věcné podmínky (včetně ustanovení zákona, úvah a odůvodnění)  musí se týkat posuzované věci a v přípustné podrobnosti k posuzované ÚPD ( § 3 správního řádu)

9 Kdy nepřihlížíme ke stanovisku DO?  pokud je uplatněno později než stanoví stavební zákon (NSS připustil výjimku u stanoviska k námitkám a připomínkám po veřejném projednání)  pokud dotčený orgán uplatní stanovisko v rozporu se svým předchozím stanoviskem, aniž by doložil nové skutečnosti  u věcí, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR či RP kraje - § 52 odst. 4 stavebního zákona

10 Díky za pozornost Bc. Josef Velíšek referent oddělení ÚP Odbor regionálního rozvoje KÚPK josef.velisek@plzensky-kraj.cz 377 195 483


Stáhnout ppt "Dotčené orgány Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK."

Podobné prezentace


Reklamy Google