Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK"— Transkript prezentace:

1 Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK
Dotčené orgány Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK

2 Kdo jsou dotčené orgány?
Orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů § 4 stavebního zákona Aktuální seznam na webu Ústavu územního rozvoje

3

4 Kdo není dotčený orgán? Centrum dopravního výzkumu České dráhy
ČEZ Distribuce, ČEPS RWE, NET4GAS mobilní operátoři Vodárny a kanalizace

5 Nedotčený orgán! nemá právní oporu v tom být obeslán
v souvislosti s pořizováním územního plánu není uveden v § 47, § 50 ani § 52 stavebního zákona své požadavky uplatňuje do ÚAP nebo přes dotčený orgán

6 Nedotčený orgán proč ho neobesílat?
dle metodického výkladu MMR a rozsudku soudů lze při přímém obesílání nad rámec zákona konstatovat, že takový adresát byl zvýhodněn při projednávání ÚP byl by upozorněn na jednání či projednávání ÚP, případně se ho účastnil nad rámec zákona měl by právo vyjádřit se k něčemu, co mu nepřísluší

7 Dotčené orgány ministerstva (MŽP, MD, MPO, Mze, MZdrav, MK)
krajský úřad (ORR, OŽP, ODSH, OKPP) obecní úřady ORP správa NP a CHKO, AOPK, KHS, HZS Krajská veterinární správa, Státní energetická inspekce, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Báňský úřad novinky: Státní pozemkový úřad (namísto Pozemkového úřadu pod Mze) Ministerstvo obrany ČR (namísto VUSS) Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů MO, Hradební 12/772, P.O.Box 45, Praha 1 – Staré město

8 Obsah stanoviska DO ustanovení zákona, na jehož základě uplatňuje stanovisko souhlas, nesouhlas, nebo podmínečné věcné podmínky (včetně ustanovení zákona, úvah a odůvodnění) musí se týkat posuzované věci a v přípustné podrobnosti k posuzované ÚPD ( § 3 správního řádu)

9 Kdy nepřihlížíme ke stanovisku DO?
pokud je uplatněno později než stanoví stavební zákon (NSS připustil výjimku u stanoviska k námitkám a připomínkám po veřejném projednání) pokud dotčený orgán uplatní stanovisko v rozporu se svým předchozím stanoviskem, aniž by doložil nové skutečnosti u věcí, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR či RP kraje - § 52 odst. 4 stavebního zákona

10 Odbor regionálního rozvoje KÚPK
Díky za pozornost Bc. Josef Velíšek referent oddělení ÚP Odbor regionálního rozvoje KÚPK


Stáhnout ppt "Bc. Josef Velíšek Odbor regionálního rozvoje KÚPK"

Podobné prezentace


Reklamy Google