Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení rozporů § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 ve spojení s § 133 správního řádu Ing. Tomáš Sklenář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení rozporů § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 ve spojení s § 133 správního řádu Ing. Tomáš Sklenář."— Transkript prezentace:

1 Řešení rozporů § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 ve spojení s § 133 správního řádu Ing. Tomáš Sklenář

2 Mezi kým může vzniknout rozpor
Mezi příslušným orgánem podle stavebního zákona (např. pořizovatelem nebo stavebním úřadem) a dotčeným orgánem Mezi stanovisky dotčených orgánů navzájem

3 Kdy nemůže vzniknout rozpor ve smyslu stavebního zákona a správního řádu
s územními samosprávnými celky (obcemi a kraji), jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu s žadatelem (investorem) s účastníkem řízení mezi odbory (orgány) jednoho úřadu

4 Řešení rozporu (1) správní orgán se pokusí o smírné odstranění rozporu (§ 5 správního řádu) podle § 4 odst. 7 SZ pořizovatel projednává protichůdná stanoviska při řešení rozporů (§136 odst. 6 SŘ) se postupuje přiměřeně podle ustanovení o řešení sporů o příslušnost (§ 133 SŘ) existuje-li společný nadřízený orgán, rozhodne o rozporu

5 Řešení rozporu (2) řízení o rozporu provede v prvním stupni MMR (§ 133 odst. 1 SŘ), pokud nebylo nalezeno řešení při projednání rozporu pořizovatelem a neexistuje-li společný nadřízený orgán povinnost projednání rozporu v dohodovacím řízení mezi ústředními správními úřady (§ 133 odst. 3 SŘ) v případě bezvýchodnosti dohodovacího řízení předloží MMR zprávu o jeho průběhu a návrhy jednotlivých ústředních správních orgánů k řešení vládě (§ 136 odst. 6 SŘ)

6 Řešení rozporu (3) Pro řešení rozporu je rozhodující, který veřejný zájem převažuje Domnívá-li se pořizovatel, že je stanovisko dotčeného orgánu v rozporu s právními předpisy nemůže stanovisko respektovat, musí vyvolat rozpor Výsledek řešení rozporu má vždy přednost před stanovisky dotčených orgánů


Stáhnout ppt "Řešení rozporů § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 ve spojení s § 133 správního řádu Ing. Tomáš Sklenář."

Podobné prezentace


Reklamy Google