Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stavební uzávěry Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský úřad Plzeňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stavební uzávěry Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský úřad Plzeňského."— Transkript prezentace:

1 1 Stavební uzávěry Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015

2 2 Právní předpisy zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („starý“ stavební zákon) § 6 odst. 6, písmeno c) stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) (6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře § 97 odst. 1 stavebního zákona Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území.

3 Právní předpisy § 189a stavebního zákona Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 a při povolování výjimek z nich se postupuje podle tohoto zákona. § 171 správního řádu Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. 3

4 4 1.podle starého stavebního zákona (č. 50/1976) se stavební uzávěry vyhlašovaly buď nařízením obce, nebo územním rozhodnutím stavebního úřadu 2.„staré“ stavební uzávěry se mohly vyhlašovat samostatně bez vazby na ÚPD 3.„staré“ stavební uzávěry se ruší, nebo upravují podle současného stavebního zákona (§ 189a), což znamená opatřením obecné povahy (§ 171 – 174 správního řádu) 4.„nové“ stavební uzávěry vydává Rada nebo Zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy (§6 odst. 6 písm. c) stavebního zákona) Zásady

5 5 Zásady 5.„nové“ stavební uzávěry se mohou vydávat pouze ve vazbě na připravovanou ÚPD (§ 97 odst. 1 stavebního zákona) 6.dotčené orgány při projednávání stavební uzávěry jsou totožné jako při projednávání návrhu územního plánu? 7.celý proces je zcela v kompetenci dané obce? Příslušný úřad územního plánování není povinen cokoliv podnikat?

6 6 Děkuji za pozornost Mgr. Jaroslav Kovanda oddělení územního plánování tel. 377 195 563 jaroslav.kovanda@plzensky-kraj.cz


Stáhnout ppt "1 Stavební uzávěry Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský úřad Plzeňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google