Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení o přestupcích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení o přestupcích."— Transkript prezentace:

1 Řízení o přestupcích

2 Právní úprava zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích – předpis zvláštní
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – předpis obecný

3 Příslušnost k řízení věcná příslušnost
většinu přestupků projednávají obce v přenesené působnosti – - přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny - přestupky proti pořádku v územní samosprávě - přestupky proti veřejnému pořádku - přestupky proti občanskému soužití - přestupky proti majetku - přestupky na úseku přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst

4 Příslušnost k řízení - pokračování
přestupky projednává komise k projednávání přestupků, je-li zřízena, jinak je příslušný obecní úřad obce ve správním obvodu jedné obce s rozšířenou působností mohou uzavřít veřejnoprávní dohodu zvláštní režim v Praze – přestupky projednávají městské části Jiné správní úřady projednávají přestupky v těch případech, kdy to stanoví zvláštní zákon místní příslušnost podle místa spáchání

5 Dva specifické procesní instituty
součinnost (§ 58 zákona o přestupcích) spolupráce vzájemně si nepodřízených orgánů státní správy a samosprávy, cílem je zjistit pachatele přestupku a zajistit jeho potrestání každý orgán veřejné správy, který se dozví o přestupku, k jehož projednání není příslušný, je povinen oznámit jej orgánu příslušnému podávání vysvětlení (§ 60 zákona o přestupcích) každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku

6 Zahájení řízení a další postup v něm
přestupky se zásadně projednávají z moci úřední, výjimku představují návrhové přestupky účastníkem řízení je: a) obviněný z přestupku, b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady škody způsobené přestupkem, c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci, d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení povinné ústní jednání

7 Ukončení řízení v I. stupni
2 možnosti 1) meritorní rozhodnutí pokud je obviněný shledán vinným specifické náležitosti výroku obviněnému se vždy ukládá povinnost nahradit náklady řízení 2) zastavení řízení (§ 76 PřesZ) pokud obviněný nespáchal přestupek nebo ho za něj nelze potrestat

8 Přezkum rozhodnutí Kdo se může odvolat? (§ 81 PřesZ)
- v plném rozsahu se může odvolat jen obviněný - poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody - vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci - u návrhových přestupků se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení odvolací orgán nemůže změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku (§ 82 PřesZ)

9 Zkrácené formy řízení blokové řízení (§ 84 – 86 PřesZ) podmínky –
- přestupek spolehlivě zjištěn - nestačí domluva - obviněné je ochoten pokutu zaplatit lze uložit pouze pokutu, rozhodnutí má formu vydání bloku, nelze se odvolat

10 Zkrácené formy řízení - pokračování
Příkazní řízení podmínky - nejsou pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil - věc nebyla vyřízena v blokovém řízení vydá se bez dalšího příkaz obviněný má právo do patnácti dnů ode dne oznámení podat odpor – příkaz se ruší v opačném případě příkaz nabývá právní moci lze uložit pouze napomenutí nebo pokutu


Stáhnout ppt "Řízení o přestupcích."

Podobné prezentace


Reklamy Google