Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku

2 Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku Lesní zákon výslovně ukládá vlastníkům nemovitostí (staveb i pozemků) a investorům teprve budovaných staveb provést na svůj náklad potřebná, popř. nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich nemovitosti a zařízení zabezpečena před škodami, které mohou být způsobeny např. sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů, přesahem větví,, zastíněním, lavinami, … z PUPFL.

3 Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku Nezbytně nutná opatření jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb oprávněni provést i na PUPFL. Vlastník lesa je povinen umožnit provedení takových opatření na svých pozemcích. Rozsah a způsob provedení (v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím ohrožení) stanoví orgán státní správy lesů (opatření tedy neprovádí vlastníci a investoři podle vlastního uvážení). Výjimkou jsou případy odvracení přímo hrozícího nebezpečí způsobem přiměřeným. V některých případech může být příslušný jiný orgán státní správy (silniční správní orgán, stavební úřad, …). Nelze-li určit příslušnost jiného orgánu st. správy, rozhodne orgán státní správy lesů.

4 Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku Opatření: - Stavebně technická - Lesnická (zkrácení obmýtí, změna hospod. tvaru, …) O opatřeních se rozhoduje ve správním řízení (zahájeném obvykle na návrh vlastníka nemovitosti nebo vlastníka lesa). Součástí rozhodnutí je určení toho, kdo ponese náklady a kdo nahradí případnou újmu.


Stáhnout ppt "Hospodářská úprava lesa Legislativa Bezpečnost osob a majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google