Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B

2 Základní právní předpisy Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Vyhláška č. 03/2008 Sb. Vyhláška č. 03/2008 Sb. 40/1964 Sb., občanský zákoník 40/1964 Sb., občanský zákoník 183/2006 Sb., stavební zákon 183/2006 Sb., stavební zákon 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí ČR 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí ČR 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a nebytových prostor. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Vyhl. č. 37/1967 Sb. Vyhl. č. 37/1967 Sb. Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon 89/2012 Sb. Zákon 89/2012 Sb.

3 Zákon 89/2012 Sb. Stavba je součástí pozemku Stavba je součástí pozemku Právo stavby Právo stavby Bytové vlastnictví Bytové vlastnictví

4 Definice nemovitosti § 498 NOZ § 498 NOZ

5 § 498 NOZ Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

6 § 1084 NOZ (1) Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. (1) Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. (2) Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady. (2) Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady.

7 § 1086 NOZ (1) Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. (1) Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. (2) Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu. (2) Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.

8 Zákon č. 151/1997 Sb. stanoví přípustné způsoby oceňování majetku a služeb stanoví přípustné způsoby oceňování majetku a služeb rozčleňuje nemovitosti do samostatných skupin rozčleňuje nemovitosti do samostatných skupin rozčleňuje trvalé porosty rozčleňuje trvalé porosty určuje způsob ocenění majetkových práv, cenných papírů, podniku určuje způsob ocenění majetkových práv, cenných papírů, podniku

9 Nemovitosti Stavby Stavby Pozemky Pozemky Trvalé porosty Trvalé porosty

10 Stavby Stavby pozemní Stavby pozemní Stavby inženýrské Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky Vodní nádrže a rybníky Jiné stavby Jiné stavby

11 Způsob ocenění staveb Nákladová metoda Nákladová metoda Výnosová metoda Výnosová metoda Porovnávací metoda Porovnávací metoda

12 Pozemky Stavební Stavební Zemědělské Zemědělské Lesní Lesní Vodní nádrže a vodní toky Vodní nádrže a vodní toky Jiné pozemky Jiné pozemky

13 Způsob ocenění pozemků Podle cenové mapy Podle cenové mapy Podle postupu ve vyhlášce č.03/2008 Podle postupu ve vyhlášce č.03/2008 Podle BPEJ Podle BPEJ Podle SLT Podle SLT

14 Trvalé porosty Lesní porosty Lesní porosty Ovocné dřeviny Ovocné dřeviny Vinná a chmelová réva Vinná a chmelová réva Okrasné rostliny Okrasné rostliny

15 Způsob ocenění trvalých porostů Podle: Druhu dřevin Druhu dřevin Rozloze Rozloze Věku dřevin Věku dřevin Bonitního stupně Bonitního stupně Pěstebního tvaru Pěstebního tvaru Obmýtí Obmýtí Zakmenění Zakmenění

16 Vyhláška č. 3/2008 Sb. Oceňování staveb Oceňování staveb Oceňování pozemků Oceňování pozemků Oceňování trvalých porostů Oceňování trvalých porostů Oceňování majetkových práv Oceňování majetkových práv

17 Oceňování staveb nákladovým způsobem Budovy a haly Budovy a haly Inženýrská a speciální stavba Inženýrská a speciální stavba Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek Rekreační chata a zahrádkářská chata Rekreační chata a zahrádkářská chata Vedlejší stavba Vedlejší stavba Garáž Garáž Studna Studna Venkovní úprava Venkovní úprava

18 Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení Kulturní památka Kulturní památka Byt a nebytový prostor Byt a nebytový prostor Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo Rozestavěná stavba Rozestavěná stavba Stavba určená k odstranění Stavba určená k odstranění Jiná stavba Jiná stavba Stavba bez základů Stavba bez základů Stavba z více konstrukčních systémů Stavba z více konstrukčních systémů Stavba s víceúčelovým užitím Stavba s víceúčelovým užitím

19 Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu Je – li stavba pronajata Je – li stavba pronajata Je-li stavba částečně pronajata Je-li stavba částečně pronajata

20 Oceňování staveb porovnávacím způsobem Garáž samostatná, řadová… Garáž samostatná, řadová… Byt ve vícebytovém domě Byt ve vícebytovém domě Rekreační chata a zahrádkářská chata Rekreační chata a zahrádkářská chata Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B."

Podobné prezentace


Reklamy Google