Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování věcných břemen

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování věcných břemen"— Transkript prezentace:

1 Oceňování věcných břemen
OCMB David Slavata

2 Definice Věcné břemeno je právní vztah ze kterého vyplývá právo na určité plnění na straně jedné a povinnost něco strpět na straně druhé

3 Věcným břemenem není Předkupní právo Zástavní právo Nájem Půjčka

4 Dělení věcných břemen Z hlediska subjektů S povinností konat
S povinností zdržet se S povinností trpět Z hlediska doby Navždy trvající Na dobu určitou Na dobu neurčitou Z hlediska objektu In personam In rem

5 Vznik věcných břemen Písemnou smlouvou Závěť Rozhodnutím dědiců
Rozhodnutím státního orgánu Ze zákona Vydržením

6 Zánik věcných břemen Rozhodnutím příslušného orgánu Ze zákona
Uplynutím doby Promlčením

7 Věcná břemena dle NOZ Služebnosti Reálná břemena

8 Služebnosti Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. (§1257 odst.1) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku. (§1257 odst.2) strpět, zdržet

9 Vznik služebnosti §1262 Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného seznamu i v takovém případě. Zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy.

10 Dělení služebností Pozemková služebnost Osobní služebnost
Užívací právo Požívací právo

11 Vybrané služebnosti dle NOZ
Služebnost inženýrské sítě Opora cizí stavby Služebnost okapu Právo na svod dešťové vody Právo na vodu Služebnost rozlivu Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy

12 Reálná břemena Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat. (§1303) Něco konat, něco dát (výslužka z úrody)

13 Věcná břemena dle OZ z roku 1811
Právo opřít vlastní stavbu o cizí stavbu Právo zapustit trám do cizí zdi Právo zřídit okno v cizí zdi Právo vystavět střechu do sousedova vzdušného prostoru Právo hnát kouř cizím komínem Právo svést okap na cizí pozemek Právo lít tekutiny na cizí pozemek Povinnost nezvyšovat dům Právo hlídání dobytka a pastvy Právo kácení dřeva, sbírání suchých větví a chrastí, sbírání žaludů a hrabání listí

14 Věcná břemena in rem Přechod nebo přejezd Přístup přes pozemek
Čerpání vody ze studny Stavba na cizím pozemku Využití lesního pozemku pro dopravu vytěženého dřeva atd.

15 Věcná břemena in personam
Bezplatného bydlení Chovu domácího zvířectva Opatrování oprávněného Podíl z úrody ze zahrady

16 Oceňování dle vyhlášky
Věcná břemena se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši ceny obvyklé Užitek se násobí 5 (VB in rem) Užitek se násobí 10 (VB in personam) Oceňuje se paušální částkou ,-Kč

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oceňování věcných břemen"

Podobné prezentace


Reklamy Google