Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování věcných břemen OCMB David Slavata. Definice Věcné břemeno je právní vztah ze kterého vyplývá právo na určité plnění na straně jedné a povinnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování věcných břemen OCMB David Slavata. Definice Věcné břemeno je právní vztah ze kterého vyplývá právo na určité plnění na straně jedné a povinnost."— Transkript prezentace:

1 Oceňování věcných břemen OCMB David Slavata

2 Definice Věcné břemeno je právní vztah ze kterého vyplývá právo na určité plnění na straně jedné a povinnost něco strpět na straně druhé

3 Věcným břemenem není Předkupní právo Předkupní právo Zástavní právo Zástavní právo Nájem Nájem Půjčka Půjčka

4 Dělení věcných břemen Z hlediska subjektů S povinností konat S povinností konat S povinností zdržet se S povinností zdržet se S povinností trpět S povinností trpět Z hlediska doby Navždy trvající Navždy trvající Na dobu určitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu neurčitou Z hlediska objektu In personam In personam In rem In rem

5 Vznik věcných břemen Písemnou smlouvou Písemnou smlouvou Závěť Závěť Rozhodnutím dědiců Rozhodnutím dědiců Rozhodnutím státního orgánu Rozhodnutím státního orgánu Ze zákona Ze zákona Vydržením Vydržením

6 Zánik věcných břemen Rozhodnutím příslušného orgánu Rozhodnutím příslušného orgánu Ze zákona Ze zákona Uplynutím doby Uplynutím doby Promlčením Promlčením

7 Věcná břemena dle NOZ Služebnosti Služebnosti Reálná břemena Reálná břemena

8 Služebnosti Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. (§1257 odst.1) Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. (§1257 odst.1) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku. (§1257 odst.2) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku. (§1257 odst.2) strpět, zdržet strpět, zdržet

9 Vznik služebnosti §1262 Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného seznamu i v takovém případě. Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného seznamu i v takovém případě. Zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy. Zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy.

10 Dělení služebností Pozemková služebnost Pozemková služebnost Osobní služebnost Osobní služebnost Užívací právo Užívací právo Požívací právo Požívací právo

11 Vybrané služebnosti dle NOZ Služebnost inženýrské sítě Služebnost inženýrské sítě Opora cizí stavby Opora cizí stavby Služebnost okapu Služebnost okapu Právo na svod dešťové vody Právo na svod dešťové vody Právo na vodu Právo na vodu Služebnost rozlivu Služebnost rozlivu Služebnost stezky, průhonu a cesty Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Právo pastvy

12 Reálná břemena Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat. (§1303) Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat. (§1303) Něco konat, něco dát (výslužka z úrody) Něco konat, něco dát (výslužka z úrody)

13 Věcná břemena dle OZ z roku 1811 Právo opřít vlastní stavbu o cizí stavbu Právo opřít vlastní stavbu o cizí stavbu Právo zapustit trám do cizí zdi Právo zapustit trám do cizí zdi Právo zřídit okno v cizí zdi Právo zřídit okno v cizí zdi Právo vystavět střechu do sousedova vzdušného prostoru Právo vystavět střechu do sousedova vzdušného prostoru Právo hnát kouř cizím komínem Právo hnát kouř cizím komínem Právo svést okap na cizí pozemek Právo svést okap na cizí pozemek Právo lít tekutiny na cizí pozemek Právo lít tekutiny na cizí pozemek Povinnost nezvyšovat dům Povinnost nezvyšovat dům Právo hlídání dobytka a pastvy Právo hlídání dobytka a pastvy Právo kácení dřeva, sbírání suchých větví a chrastí, sbírání žaludů a hrabání listí Právo kácení dřeva, sbírání suchých větví a chrastí, sbírání žaludů a hrabání listí

14 Věcná břemena in rem Přechod nebo přejezd Přechod nebo přejezd Přístup přes pozemek Přístup přes pozemek Čerpání vody ze studny Čerpání vody ze studny Stavba na cizím pozemku Stavba na cizím pozemku Využití lesního pozemku pro dopravu vytěženého dřeva Využití lesního pozemku pro dopravu vytěženého dřeva atd. atd.

15 Věcná břemena in personam Bezplatného bydlení Bezplatného bydlení Chovu domácího zvířectva Chovu domácího zvířectva Opatrování oprávněného Opatrování oprávněného Podíl z úrody ze zahrady Podíl z úrody ze zahrady

16 Oceňování dle vyhlášky Věcná břemena se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši ceny obvyklé Užitek se násobí 5 (VB in rem) Užitek se násobí 5 (VB in rem) Užitek se násobí 10 (VB in personam) Užitek se násobí 10 (VB in personam) Oceňuje se paušální částkou 10 000,-Kč Oceňuje se paušální částkou 10 000,-Kč

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oceňování věcných břemen OCMB David Slavata. Definice Věcné břemeno je právní vztah ze kterého vyplývá právo na určité plnění na straně jedné a povinnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google