Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ
Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B

2 Základní právní předpisy
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Vyhláška č. 441/2014Sb. (3/2008Sb.) o oceňování majetku. Vyhláška č. 419/2013 k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věc (40/1964 Sb.), občanský zákoník 183/2006 Sb., stavební zákon (344/1992 Sb.), 256/2013 o Katastru nemovitostí ČR (72/1994 Sb.), o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Vyhl. č. 37/1967 Sb. Zákon 563/1991 Sb. , o účetnictví Zákon 89/2012 Sb.

3 Zákon 89/2012 Sb. Stavba je součástí pozemku
Kvalitativní typy vlastnických vztahů Břemena Nájemní smlouvy

4 Definice věci nemovité
Nemovitost x Věc nemovitá § 498 NOZ

5 § 498 NOZ Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

6 § 3056 NOZ Vlastník pozemku , na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku…má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

7 Zákon č. 151/1997 Sb. stanoví přípustné způsoby oceňování majetku a služeb rozčleňuje nemovité věci do samostatných skupin rozčleňuje trvalé porosty určuje způsob ocenění majetkových práv, cenných papírů, podniku

8 Věci nemovité Stavby Pozemky Trvalé porosty

9 Stavby Stavby pozemní Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky
Jiné stavby

10 Způsob ocenění staveb Nákladová metoda Výnosová metoda
Porovnávací metoda

11 Pozemky Stavební Zemědělské Lesní Vodní nádrže a vodní toky
Jiné pozemky

12 Způsob ocenění pozemků
Podle cenové mapy Podle postupu ve vyhlášce č.414/2013 Podle BPEJ Podle SLT

13 Trvalé porosty Lesní porosty Ovocné dřeviny Vinná a chmelová réva
Okrasné rostliny

14 Způsob ocenění trvalých porostů
Podle: Druhu dřevin Rozloze Věku dřevin Bonitního stupně Pěstebního tvaru Obmýtí Zakmenění

15 Vyhláška č. 441/2013 Sb. Oceňování pozemků Oceňování staveb
Oceňování věcných práv k nemovitým věcem Oceňování trvalých porostů Oceňování majetkových práv

16 Oceňování staveb nákladovým způsobem
Budovy a haly Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek Rekreační chata a zahrádkářská chata Vedlejší stavba Inženýrská a speciální pozemní stavba Garáž Studna Venkovní úprava

17 Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
Kulturní památka Byt a nebytový prostor Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo Rozestavěná stavba Stavba určená k odstranění Jiná stavba Stavba bez základů Stavba z více konstrukčních systémů Stavba s víceúčelovým užitím

18 Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu
Je – li stavba pronajata Je-li stavba částečně pronajata

19 Oceňování staveb porovnávacím způsobem
Garáž samostatná, řadová… Jednotky Rekreační chata a zahrádkářská chata Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google