Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B

2 Základní právní předpisy Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Vyhláška č. 441/2014Sb. (3/2008Sb.) o oceňování majetku. Vyhláška č. 441/2014Sb. (3/2008Sb.) o oceňování majetku. Vyhláška č. 419/2013 k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věc Vyhláška č. 419/2013 k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věc (40/1964 Sb.), občanský zákoník (40/1964 Sb.), občanský zákoník 183/2006 Sb., stavební zákon 183/2006 Sb., stavební zákon (344/1992 Sb.), 256/2013 o Katastru nemovitostí ČR (344/1992 Sb.), 256/2013 o Katastru nemovitostí ČR (72/1994 Sb.), o vlastnictví bytů a nebytových prostor. (72/1994 Sb.), o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Vyhl. č. 37/1967 Sb. Vyhl. č. 37/1967 Sb. Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon 89/2012 Sb. Zákon 89/2012 Sb.

3 Zákon 89/2012 Sb. Stavba je součástí pozemku Stavba je součástí pozemku Kvalitativní typy vlastnických vztahů Kvalitativní typy vlastnických vztahů Břemena Břemena Nájemní smlouvy Nájemní smlouvy

4 Definice věci nemovité Nemovitost x Věc nemovitá Nemovitost x Věc nemovitá § 498 NOZ § 498 NOZ

5 § 498 NOZ Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

6 § 3056 NOZ Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku…má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku…má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

7 Zákon č. 151/1997 Sb. stanoví přípustné způsoby oceňování majetku a služeb stanoví přípustné způsoby oceňování majetku a služeb rozčleňuje nemovité věci do samostatných skupin rozčleňuje nemovité věci do samostatných skupin rozčleňuje trvalé porosty rozčleňuje trvalé porosty určuje způsob ocenění majetkových práv, cenných papírů, podniku určuje způsob ocenění majetkových práv, cenných papírů, podniku

8 Věci nemovité Stavby Stavby Pozemky Pozemky Trvalé porosty Trvalé porosty

9 Stavby Stavby pozemní Stavby pozemní Stavby inženýrské Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky Vodní nádrže a rybníky Jiné stavby Jiné stavby

10 Způsob ocenění staveb Nákladová metoda Nákladová metoda Výnosová metoda Výnosová metoda Porovnávací metoda Porovnávací metoda

11 Pozemky Stavební Stavební Zemědělské Zemědělské Lesní Lesní Vodní nádrže a vodní toky Vodní nádrže a vodní toky Jiné pozemky Jiné pozemky

12 Způsob ocenění pozemků Podle cenové mapy Podle cenové mapy Podle postupu ve vyhlášce č.414/2013 Podle postupu ve vyhlášce č.414/2013 Podle BPEJ Podle BPEJ Podle SLT Podle SLT

13 Trvalé porosty Lesní porosty Lesní porosty Ovocné dřeviny Ovocné dřeviny Vinná a chmelová réva Vinná a chmelová réva Okrasné rostliny Okrasné rostliny

14 Způsob ocenění trvalých porostů Podle: Druhu dřevin Druhu dřevin Rozloze Rozloze Věku dřevin Věku dřevin Bonitního stupně Bonitního stupně Pěstebního tvaru Pěstebního tvaru Obmýtí Obmýtí Zakmenění Zakmenění

15 Vyhláška č. 441/2013 Sb. Oceňování pozemků Oceňování pozemků Oceňování staveb Oceňování staveb Oceňování věcných práv k nemovitým věcem Oceňování věcných práv k nemovitým věcem Oceňování trvalých porostů Oceňování trvalých porostů Oceňování majetkových práv Oceňování majetkových práv

16 Oceňování staveb nákladovým způsobem Budovy a haly Budovy a haly Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek Rekreační chata a zahrádkářská chata Rekreační chata a zahrádkářská chata Vedlejší stavba Vedlejší stavba Inženýrská a speciální pozemní stavba Inženýrská a speciální pozemní stavba Garáž Garáž Studna Studna Venkovní úprava Venkovní úprava

17 Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení Kulturní památka Kulturní památka Byt a nebytový prostor Byt a nebytový prostor Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo Rozestavěná stavba Rozestavěná stavba Stavba určená k odstranění Stavba určená k odstranění Jiná stavba Jiná stavba Stavba bez základů Stavba bez základů Stavba z více konstrukčních systémů Stavba z více konstrukčních systémů Stavba s víceúčelovým užitím Stavba s víceúčelovým užitím

18 Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu Je – li stavba pronajata Je – li stavba pronajata Je-li stavba částečně pronajata Je-li stavba částečně pronajata

19 Oceňování staveb porovnávacím způsobem Garáž samostatná, řadová… Garáž samostatná, řadová… Jednotky Jednotky Rekreační chata a zahrádkářská chata Rekreační chata a zahrádkářská chata Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B."

Podobné prezentace


Reklamy Google