Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna v úpravě práv duševního vlastnictví po rekodifikaci Mgr. Mikuláš Vargic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna v úpravě práv duševního vlastnictví po rekodifikaci Mgr. Mikuláš Vargic."— Transkript prezentace:

1

2 Změna v úpravě práv duševního vlastnictví po rekodifikaci Mgr. Mikuláš Vargic

3 Rekodifikace soukromého práva 1. ledna 2014 vstoupilo v účinnost několik desítek nových zákonů a novel stávajících předpisů, které zásadním způsobem zreformovaly soukromé právo v ČR Částečně se tato reforma dotkla i práva duševního vlastnictví Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví3

4 Právo duševního vlastnictví jako věc v právním smyslu Práva duševního vlastnictví jsou považována za věci: „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ -usnadněná dispozice s PDV -jedná se o věci nehmotné movité -věcná práva se na ně vztahují, pokud to jejich povaha připouští -s výjimkou osobnostních práv autorských – sporné, zda splňují definici -Speciální předpisy můžou upravovat nakládání odlišně (viz autorský zákon, apod.) 4Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

5 Licenční smlouvy Základní změny: -Sjednocení úpravy pod občanský zákoník -Forma licenční smlouvy -Úplatnost licenční smlouvy -Procesní postavení uživatele licence -Postoupení licence 5Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

6 Smlouvy o dílo Nehmotné dílo a jeho povaha: -Dílo nemusí být objektivně zachytitelné na nosiči -Automatická zákonná licence -Možnost zhotovitele dílo užít pro další objednatele 6Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

7 Převod závodu (podniku) Změna koncepce převodu: -Nelze převést něco, co bylo smluvně vyloučeno -Nelze převést práva z povahy věci vyloučena -Zbývající věci přecházejí bez souhlasu třetích osob ze zákona 7Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

8 Obchodní firma Základní změny: -Změna chápání – jedná se o právo majetkové -Lze samostatně převést na jiného -Právo priority – kdo užil -Úplatnost licenční smlouvy -Procesní postavení uživatele licence -Postoupení licence 8Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

9 Spoluvlastnictví práv Obecná úprava: -Spoluvlastnický podíl a jeho pojetí -Určení výše podílů -Předkupní právo -Běžná správa vs. významné záležitosti -Spoluvlastnictví ochranných známek 9Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

10 Pronájem autorského díla Nárok na odměnu: Autorovi díla nyní náleží právo na odměnu za pronájem zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu Nároku se nelze vzdát 10Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

11 Veřejné seznamy Obecná úprava: -Materiální publicita -Formální publicita -Možnost zapsání poznámky spornosti 11Rekodifikace soukromého práva a duševní vlastnictví

12 12

13 www.frankboldlegal.com mikulas.vargic@frankboldlegal.com www.frankboldlegal.com


Stáhnout ppt "Změna v úpravě práv duševního vlastnictví po rekodifikaci Mgr. Mikuláš Vargic."

Podobné prezentace


Reklamy Google