Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecné osobnostní právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecné osobnostní právo"— Transkript prezentace:

1 Všeobecné osobnostní právo
Pojem a jeho charakteristika © Vladimír Plecitý, 2007

2 Pojem : Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu lze vymezit jako souhrn stejnorodých právních norem, které upravují právo, resp. dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby jako celek a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům rovné právní postavení. Jak chápat všeobecné osobnostní právo ? Jako jednotné právo (tj. monisticky) jako soustavu jednotlivých dílčích osobnostních práv (tj. pluralisticky) Odpověď na tyto otázky : = současná teorie občanského práva řeší odpověď ve prospěch jednotného práva, tj. monistické pojetí

3 Proč je všeobecné osobnostní právo zařazováno do systému občanského
práva ? = osobnostní právo má za svůj předmět hodnoty, tvořící fyzickou a morální jednotu osobnosti fyzické osoby (např. život, zdraví, čest, jméno a další); = disponuje právními prostředky, které jsou pro svou regulativní a ochrannou funkci způsobilými nástroji úpravy i ochrany osobnostních práv. Ucelená obecná (generální) právní úprava všeobecného osobnostního práva je v občanském zákoníku v § 11 – 16 pod označením „Ochrana osobnosti“. Výčet jednotlivých hodnot, tvořících integritu osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální jednotě a tomu odpovídajících dílčích osobnostních práv, je nutno považovat pouze za příkladmý, tj. neúplný a tím i za neuzavřený.

4 Všeobecné osobnostní právo má :
Rys všeobecnosti = patří nerozlučně každé fyzické osobě jako individualitě Rys osobnostní = jeho předmětem jsou nehmotné hodnoty lidské osobnosti v jejím celku, tj. v její tělesné a morální jednotě Rys jednotnosti = vychází z tzv. monistického pojetí, tj. chápáno tak, že jednotlivá dílčí osobnostní práva, jejichž předměty jsou pouze jednotlivé nehmotné hodnoty, tvoří integritu osobnosti fyzické osoby v jejím celku, tj. v její fyzické a morální jednotě. Subjektivní všeobecné osobnostní právo je možnost každé fyzické osoby jako individuality nakládat v mezích právního řádu podle svého uvážení co nejšíře se svou osobností, resp. s jednotlivými hodnotami, tvořícími celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě vůči ostatním subjektům s rovným právním postavením, za účelem realizace a ochrany jejích zájmů, potřeb a preferencí.

5 Z definice subjektivního všeobecného osobnostního práva vyplývá možnost
nakládání s jednotlivými hodnotami tvořícími celistvost osobnosti. Nejedná se však o možnost nakládání v nějakém absolutně neomezeném pojetí. Nakládání fyzické osoby se svou osobností, resp. s jejími jednotlivými hodnotami se realizuje prostřednictvím jednotlivých oprávnění, která náležejí fyzické osobě jako oprávněnému subjektu v rámci obsahu jejího všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva. Jedná se zejména o oprávnění fyzické osoby osobnost, resp. její jednotlivé hodnoty: užívat (např. užívat jména) s hodnotami disponovat (např. dát souhlas k použití osobní písemnosti, k rozšiřování skutečností ze svého soukromí ve formě uměleckého zpracování atd. vzepřít se každému neoprávněnému zásahu do osobnosti ze strany jiného subjektu s rovným právním postavením.

6 Základní rysy subjektivního všeobecného osobnostního práva :
Náleží každé fyzické osobě jako individualitě Toto právo má s ohledem na svůj předmět nemajetkový charakter Působí vůči všem subjektům (erga omnes) – má absolutní relevanci Patří fyzické osobě po celou dobu jejího života Je to právo nepřevoditelné – nezcizitelné Toto právo je nepostižitelné výkonem rozhodnutí (exekucí) Toto právo je časově neomezené – pouze doba života fyzické osoby Toto právo je nepromlčitelné a neprekludovatelné


Stáhnout ppt "Všeobecné osobnostní právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google