Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Občanské a rodinné právo Datum vytvoření9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Občanské a rodinné právo Datum vytvoření9."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Občanské a rodinné právo Datum vytvoření9. 10. 2012 Ročník4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Stručný obsahRodinné právo – odvětví rodinného práva a jeho zdroje a funkce rodiny Způsob využitíPrezentaci používáme jako podpůrný prostředek k osvojení si základních pojmů z oblasti rodinného práva. Snímky obsahují shrnutí výkladu, otázky a správné odpovědi na zadané otázky. AutorMgr. Jana Karolová KódVY_32_INOVACE_19_ZKAR16

2 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP • Právo je souhrn všech pravidel, podle nichž se řídí a organizuje lidské spolužití. • Odvětví rodinného práva tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími blízkými a vztahy při náhradní výchově dětí (při osvojení, při pěstounské péči). Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí.

3 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP • Právo je souhrn ………………, podle nichž se řídí a organizuje ……………………... • Odvětví rodinného práva tvoří právní normy, které upravují …………., vztahy mezi ………… a …………. manželskými i ……………….., mezi dalšími blízkými a vztahy při ……………. výchově dětí (při osvojení, při pěstounské péči). Účelem těchto právních norem je ……………. manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí.

4 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP • Právo je souhrn všech pravidel, podle nichž se řídí a organizuje lidské spolužití. • Odvětví rodinného práva tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími blízkými a vztahy při náhradní výchově dětí (při osvojení, při pěstounské péči). Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí.

5 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP • Účastníci rodinně právních vztahů mají mezi sebou většinou dlouhodobé osobní a citové vazby, patřící spíše do oblasti morálky než práva. Mnozí lidé však mají daleko k mravní dokonalosti a rodinné vztahy narušují. Proto musí právo upravovat i záležitosti rodinného života. • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk% C3%A1_kauza, http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk% C3%A1_kauza

6 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny Popište strukturu rodinných vazeb, které jsou důležité a které rodinné vazby posilují:

7 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny Popište strukturu rodinných vazeb, které jsou důležité a které rodinné vazby posilují: -citové -sociální -ekonomické -biologické

8 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny • Právním základem rodinného života je zásada solidarity, podle, které jsou členové rodiny povinni vzájemně si pomáhat a podle svých schopností a možností usilovat o zvyšování hmotné a kulturní úrovně rodiny.

9 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny Úkol: Uveďte příklad činností, prostřednictvím kterých pomáháte a zvyšujete hmotnou a kulturní úroveň své rodiny.

10 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny • Rodinné vztahy sice patří do oblasti soukromého práva, ale státní orgány do nich mohou z vlastní iniciativy zasahovat za účelem ochrany zájmů nezletilých dětí. • Řádná výchova dětí a péče o ně není jen soukromou záležitostí rodičů, ale je také důležitým státním zájmem.

11 Rodinné právo základní pojmy Otázky: 1.Do jaké oblasti patří rodinné právo? 2.Jaký je vztah státních orgánů k rodině. Příklad: Vyhledejte v médiích příklady zásahu státu do záležitostí rodičů.

12 Rodinné právo základní pojmy • Rodinné majetkové vztahy jsou upraveny jednak normami rodinného práva (vyživovací povinnosti), jednak normami občanského práva (společné jmění manželů). • Hlavní prameny rodinného práva jsou zákon o rodině č. 94/1963 Sb., který doplňuje a mění zákon č. 91/1998 Sb. a mnoho dalších aktuálních právních norem (např. zákon o registrovaném partnerství č.115/2006 Sb.)

13 Rodinné právo základní pojmy Kontrolní otázky: 1. Jakými normami jsou upraveny majetkové vztahy rodinného práva? 2. Jmenujte hlavní prameny rodinného práva?


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Občanské a rodinné právo Datum vytvoření9."

Podobné prezentace


Reklamy Google