Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu
Tematická oblast Občanské a rodinné právo Datum vytvoření Ročník 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Stručný obsah Rodinné právo – odvětví rodinného práva a jeho zdroje a funkce rodiny Způsob využití Prezentaci používáme jako podpůrný prostředek k osvojení si základních pojmů z oblasti rodinného práva. Snímky obsahují shrnutí výkladu, otázky a správné odpovědi na zadané otázky. Autor Mgr. Jana Karolová Kód VY_32_INOVACE_19_ZKAR16 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

2 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP
Právo je souhrn všech pravidel, podle nichž se řídí a organizuje lidské spolužití. Odvětví rodinného práva tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími blízkými a vztahy při náhradní výchově dětí (při osvojení, při pěstounské péči). Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí.

3 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP
Právo je souhrn ………………, podle nichž se řídí a organizuje ……………………... Odvětví rodinného práva tvoří právní normy, které upravují …………., vztahy mezi ………… a …………. manželskými i ……………….., mezi dalšími blízkými a vztahy při ……………. výchově dětí (při osvojení, při pěstounské péči). Účelem těchto právních norem je ……………. manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí.

4 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP
Právo je souhrn všech pravidel, podle nichž se řídí a organizuje lidské spolužití. Odvětví rodinného práva tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími blízkými a vztahy při náhradní výchově dětí (při osvojení, při pěstounské péči). Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí.

5 Rodinné právo základní pojmy – odvětví RP
Účastníci rodinně právních vztahů mají mezi sebou většinou dlouhodobé osobní a citové vazby, patřící spíše do oblasti morálky než práva. Mnozí lidé však mají daleko k mravní dokonalosti a rodinné vztahy narušují. Proto musí právo upravovat i záležitosti rodinného života.

6 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny
Popište strukturu rodinných vazeb, které jsou důležité a které rodinné vazby posilují:

7 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny
Popište strukturu rodinných vazeb, které jsou důležité a které rodinné vazby posilují: citové sociální ekonomické biologické

8 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny
Právním základem rodinného života je zásada solidarity, podle, které jsou členové rodiny povinni vzájemně si pomáhat a podle svých schopností a možností usilovat o zvyšování hmotné a kulturní úrovně rodiny.

9 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny
Úkol: Uveďte příklad činností, prostřednictvím kterých pomáháte a zvyšujete hmotnou a kulturní úroveň své rodiny.

10 Rodinné právo základní pojmy – funkce rodiny
Rodinné vztahy sice patří do oblasti soukromého práva, ale státní orgány do nich mohou z vlastní iniciativy zasahovat za účelem ochrany zájmů nezletilých dětí. Řádná výchova dětí a péče o ně není jen soukromou záležitostí rodičů, ale je také důležitým státním zájmem.

11 Rodinné právo základní pojmy
Otázky: Do jaké oblasti patří rodinné právo? Jaký je vztah státních orgánů k rodině. Příklad: Vyhledejte v médiích příklady zásahu státu do záležitostí rodičů.

12 Rodinné právo základní pojmy
Rodinné majetkové vztahy jsou upraveny jednak normami rodinného práva (vyživovací povinnosti), jednak normami občanského práva (společné jmění manželů). Hlavní prameny rodinného práva jsou zákon o rodině č. 94/1963 Sb., který doplňuje a mění zákon č. 91/1998 Sb. a mnoho dalších aktuálních právních norem (např. zákon o registrovaném partnerství č.115/2006 Sb.)

13 Rodinné právo základní pojmy
Kontrolní otázky: 1. Jakými normami jsou upraveny majetkové vztahy rodinného práva? 2. Jmenujte hlavní prameny rodinného práva?


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google