Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana osobnosti Nakládání s částmi lidského těla, Ochrana lidského těla po smrti © Vladimír Plecitý, 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana osobnosti Nakládání s částmi lidského těla, Ochrana lidského těla po smrti © Vladimír Plecitý, 2012."— Transkript prezentace:

1 Ochrana osobnosti Nakládání s částmi lidského těla, Ochrana lidského těla po smrti © Vladimír Plecitý, 2012

2 Vychází se z principu, že člověk má právo znát, jak bylo naloženo s jeho částí těla, která mu byla za života odebrána. Současně je vysloven zákaz nedůstojného a veřejné zdraví ohrožujícího nakládání s odňatými částmi lidského těla. Platí i obecná zásada respektování dobrých mravů. O tom, co má původ v lidském těle, platí obdobně to, co o částech lidského těla – např. to, co z těla vyjde. I s takovým materiálem nesmí být naloženo dehonestujícím nebo jinak nevhodným způsobem. Nakládání s částmi lidského těla je upraveno předpisy speciálními (např. transplantační zákon), které se uplatní přednostně.

3 Za života člověka lze odňatou část jeho těla použít k účelům:  zdravotnickým,  výzkumným nebo  vědeckým – pokud k tomu dal souhlas. K použití odňaté části těla člověka k účelu svou povahou neobvyklému, se vyžaduje vždy jeho výslovný souhlas!

4 Člověk může přenechat část svého těla jinému jen za podmínek stanovených jiným právním předpisem – rozuměj zejména transplantačním zákonem. Z tohoto režimu jsou vyňaty vlasy nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují. Zde je možné i přenechání za úplatu. Považují se za věc movitou.

5 Ochrana lidského těla po smrti Úprava respektuje právo člověka rozhodnout, jak bude naloženo po smrti s jeho tělem (srov. § 113 odst. 1). V otázce pitvy nebo použití lidského těla po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům zákon odkazuje na zvláštní úpravu. Jedná se o případy zejména veřejnoprávní úpravy. Jinak platí obecná zásada, že neprojeví- li člověk souhlas s pitvou nebo použitím svého těla po smrti pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům, platí, že s pitvou nebo takovým použitím svého těla nesouhlasí (srov. § 115)!!!

6 Každý člověk má právo rozhodnout, jaký chce mít pohřeb. Nezanechá-li o tom rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu:  manžel zemřelého, není-li ho  děti zemřelého, není-li jich  rodiče zemřelého, není-li jich  sourozenci zemřelého; nežijí-li  rozhodnou jejich děti a není-li ani jich  kterákoli z osob blízkých; není-li žádná z těchto osob,  pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel. Náklady pohřbu se hradí z pozůstalosti. Nestačí-li pozůstalost na krytí nákladů, musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí (srov. § 114 odst. 2).

7 V případě souhlasu s pitvou nebo použitím těla po smrti pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům je třeba své rozhodnutí zapsat do rejstříku vedeného podle jiného předpisu. Souhlas lze také projevit ve veřejné listině, nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb (srov. § 116). Souhlas s pitvou či použitím svého těla po smrti lze odvolat! Odvolá-li souhlas člověk ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit prohlášením v písemné formě.


Stáhnout ppt "Ochrana osobnosti Nakládání s částmi lidského těla, Ochrana lidského těla po smrti © Vladimír Plecitý, 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google