Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Práva související s právem autorským  Práva výkonného umělce (tvůrčí, § 67 a násl AutZ )  Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, § 75 a násl. )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Práva související s právem autorským  Práva výkonného umělce (tvůrčí, § 67 a násl AutZ )  Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, § 75 a násl. )"— Transkript prezentace:

1 1 Práva související s právem autorským  Práva výkonného umělce (tvůrčí, § 67 a násl AutZ )  Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, § 75 a násl. )  Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. § 79 a násl. )  Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání (netvůrčí § 83 a násl. )  Právo nakladatele (netvůrčí, § 87 )

2 2 Umělecký výkon  Performativní umění ( prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující )  Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pantomimou, přednesem ( =mluveným slovem… )  Individuální projev osobnosti  Povaha projevu je tvůrčí  Je ho schopna jen fyzická osoba  Umělecký výkon je i výkon artisty  Umělecký výkon není činnost modelky, modela

3 3 Práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu  Je právo k výkonu herce, zpěváka, hudebníka, dirigenta…aj, osoby, která hraje, zpívá, recituje… a obecně živě provádí umělecké dílo (§67 AutZ)  Umělecké dílo je širší termín než autorské dílo –patří tam provedení i děl nechráněných AutZ  Chráněno je i provedení výtvoru tradiční lidové kultury ( domorodé¨kultury aj.)  Chráněn je i výkon artisty  Tvůrce uměleckého výkonu V.U. je (pouze) fyzická osoba  Umělecký vedoucí tělesa je (ze zákona) společný zástupce tělesa ( dispozitivní, být jím povinně nemusí )  Umělecký vedoucí není (ze zákona) dirigent, divadelní režisér a sólový umělec

4 4 Obsah práva výkonného umělce  Výlučná práva majetková  Výlučná práva osobnostní Nemohou za života umělce náležet nikomu jinému Nelze se jich vzdát  Majetková práva trvají 50 let od vytvoření výkonu, nebo 50 let od zveřejnění výkonu

5 5 Výlučná práva majetková V.U.  Užít umělecký výkon…  …v původní nebo zpracované (změněné) podobě ( třeba karikující parafrází)  Udělit oprávnění jinému k témuž  Užití u. výkonu je vysílání živého výkonu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování pronájem a půjčování rozmnoženin, sdělování záznamu um. výkonu veřejnosti

6 6 Vznik práva k uměleckému výkonu  Toto právo vzniká okamžikem, kdy je dílo umělcem a jeho živým výkonem provedeno a je objektivně smysly vnímatelné.  Právo se vztahuje jak na úplný (dokončený) umělecký výkon, tak na jeho části, i na umělecký výkon zpracovaný ( např. do podoby dokumentu, který je sám o sobě dílem )  Prvním veřejným provedením (živým či ze záznamu) uměleckého výkonu dochází k jeho zveřejnění

7 7 Smluvní vztahy výkonných umělců  K užití svého výkonu jiným udělujě výk. umělec smlouvou (katalog způsobů užití § 71  Smlouva o provedení živého uměleckého výkonu je smlouvou o výkonu výkonného umělce ( právněteoreticky je o smlouvu o dílo, které je prováděno činností )  Sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti – vysíláním, promítáním v kině, přehráváním na diskotéce apod., je závislé na nosičích

8 8 Úplatná zákonná licence  Řeší § 72  Záznam výkonu v.u. na nosičích ke komerčním účelům, vysíláním, přenosem aj., je zpoplatněno  Toto právo umělec vykonává prostřednictvím kolektivního správce práv  Kdo užívá výkon způsobem dle §72 odst 1, je povinen uzavřít smlouvu s KSP  Právo na odměnu s užitím výkonu umělce pro vlast. potřebu: dle § 25 (odměna za kopii záznamu s výkonem umělce)

9 9 Volná užití, zákonné licence  Volné užití výkonu umělce : Za užití se nepovažuje užití pro osobní potřebu FO, není-li užití spojeno s hospodářským využitím výkonu.  BEZ POVINNOSTI PLACENÍ UMĚLCOVY ODMĚNY NAPŘ.:  Lze zhotovit záznam nebo „napodobeninu“ výkonu umělce  Lze užít výkon umělce k předvedení přístroje  Citace z výkonu umělce  Užít výkonu pro úřední nebo zpravodajské účely  Nepodstatné vedlejší užití výkonu  Licence pro zdravotně postižené,  Licence pro dočasné rozmnoženiny záznamu s výkonem umělce  Licence pro sociální zařízení

10 Ochrana práv výkonného umělce  Zde se uplatní §§ 40-44 AutZ ( §71, použití úpravy hlavy I)  -neoprávněné užití, zásah do osobnostních a majetkových práv, odstranění následků zásahu do práv, poskytnutí zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení 10


Stáhnout ppt "1 Práva související s právem autorským  Práva výkonného umělce (tvůrčí, § 67 a násl AutZ )  Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, § 75 a násl. )"

Podobné prezentace


Reklamy Google