Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo v kostce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo v kostce"— Transkript prezentace:

1 Autorské právo v kostce
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Autorské právo v kostce JUDr. k MgA. Petra Žikovská Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK

2 Some IP found in a mobile phone
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Some IP found in a mobile phone Trade marks: Made by "Nokia" Product "N95" Software "Symbian", "Java" Patents: Data-processing methods Semiconductor circuits Chemical compounds Copyrights: Software code Instruction manual Ringtone © Nokia Trade secrets: ? Designs (some of them registered): Form of overall phone Arrangement of buttons in oval shape Three-dimensional wave form of buttons

3 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Duševní vlastnictví Průmyslová práva – patenty (vynálezy), ochranné známky, zeměpisná označení původu Autorská práva a práva s autorským právem související

4 Examples of valuable intellectual property
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Optional Examples of valuable intellectual property Coca-Cola® Harry Potter Apple® iPod® Instant camera DNA copying process Coca-Cola: Brand worth EUR million according to various market research firms. TRADE MARK Apple iPod: More than 100 million units sold. TRADE MARK, REGISTERED DESIGNS, PATENTS (user interface) Harry Potter: Author J.K. Rowling converted her imagination to the equivalent of 42 thousand kilos of gold – true intellectual property magic (she earned approximately EUR 750 Million from her COPYRIGHT). Instant camera: Kodak had to pay EUR 550 million to Polaroid for having illegally used Polaroid's patented inventions. DNA copying process: Nobel Prize-winning technology was patented, PATENT sold for EUR 190 million. Compare the value of IP with the Hope Diamond (a famous large blue diamond): EUR 125 million.

5 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Autorský zákon autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů chystá se významná novela – implementace směrnice EU o prodloužení doby ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů prováděcí vyhláška č. 486/2006 Sb.

6 Základní principy autorského zákona
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Základní principy autorského zákona Neformálnost Nepřevoditelnost osobnostních práv Autorství (pouze FO způsobilá k právům, způsobilost k právním úkonům není třeba)

7 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Obsah autorských práv Práva majetková – pro každé užití díla je třeba získat souhlas autora !!! Práva osobnostní (morální) – typická pro kontinentální systém, anglo-americký systém je nezná

8 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Doba trvání AP Zák.č. 121/2000 Sb. – doba trvání majetkových práv je: doba života autora + 70 let po jeho smrti Majetková práva jsou předmětem dědictví Odúmrť přechází na stát Osobnostní práva smrtí autora zanikají Postmortální ochrana § 11 odst.5 – aktivní legitimace: kterákoliv z osob autorovi blízkých, kolektivní správce, nebo právnická osoba sdružující autory

9 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Doba trvání AP Zák.35/1965 Sb. Doba trvání AP: po dobu života autora a 50 let po jeho smrti Odúmrť neexistuje Osobnostní práva trvají časově neomezeně

10 Doba trvání práv výkonných umělců a výrobců
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Doba trvání práv výkonných umělců a výrobců Doba trvání 50 let od vytvoření díla, nebo pořízení záznamu (výrobci), pokud byl v této době výkon/záznam zveřejněn, potom se lhůta počítá od zveřejnění

11 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Dílo volné Dílo se stává tzv. „volným“ po uplynutí doby trvání autorských práv majetkových S dílem lze nakládat bez souhlasu a bez placení autorské odměny Postmortální ochrana díla zůstává zachována (osobnostní práva) Příklad užití díla Bedřicha Smetany opery „Libuše“

12 Mimosmluvní instituty užití autorských děl
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Mimosmluvní instituty užití autorských děl Konflikt mezi celospolečenským zájmem na užití autorských děl a majetkovými právy autorů Zákonodárce umožňuje za určitých, vymezených podmínek užít dílo bez souhlasu autora, některé výsledky tvůrčí činnosti jsou z ochrany AZ zcela vyjmuty (§ 3 AZ) Tato užití jsou upravena v § 30 a násl. AZ a bývají souhrnně označována jako mimosmluvní instituty užití AZ

13 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Třístupňový test § 29 AZ – v podstatě výkladové pravidlo pro mimosmluvní instituty Výjimky a omezení AP lze uplatnit pouze tehdy pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora

14 Pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu Jeden z příkladů volného užití § 30 AZ do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla – výjimky: Počítačové programy, databáze, architektonické dílo stavbou + pořízení rozmnoženiny audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu J.č. „rozmnoženinu“ – různé výklady V zásadě lze pořídit i rozmnoženinu díla zveřejněném na internetu

15 Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Citace § 31 AZ – příklad zákonné licence bezúplatné U užití děl v rámci zákonných licencí je třeba vždy zachovat osobnostní práva autora Do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře užije výňatky děl jiných autorů ve svém díle Citovat lze pouze z díla již zveřejněného Kogentní charakter citací – nelze je platně zapovědět U každé citace musí být uveden název díla a jméno autora, citace musí být jasně oddělena od okolního textu Citovat lze i v překladu, nesmí být změněn obsah citovaného díla – osobnostní práva

16 Úřední a zpravodajská licence
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Úřední a zpravodajská licence § 34 AZ Užití pro účely veřejné bezpečnosti, soudní nebo správní řízení či parlamentní jednání Zpravodajství o aktuální události Dílo užité v hromadném sdělovacím prostředku, které vypovídá o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských lze převzít do periodického tisku, televizního nebo rozhlasového vysílání Za hromadný sdělovací prostředek považuje judikatura i internet ! Převzetí (přetisk) lze platně zapovědět !!! Osobnostní práva autora !!! Vždy uvést autora a pramen

17 Autorské právo v kostce
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Autorské právo v kostce DĚKUJI ZA POZORNOST! JUDr. k MgA. Petra Žikovská Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK


Stáhnout ppt "Autorské právo v kostce"

Podobné prezentace


Reklamy Google