Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo v kostce JUDr.  MgA. Petra Žikovská Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK Ústav autorského práva, práv průmyslových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo v kostce JUDr.  MgA. Petra Žikovská Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK Ústav autorského práva, práv průmyslových."— Transkript prezentace:

1 Autorské právo v kostce JUDr.  MgA. Petra Žikovská Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

2 Some IP found in a mobile phone Trade marks: Made by "Nokia" Product "N95" Software "Symbian", "Java" Patents: Data-processing methods Semiconductor circuits Chemical compounds … Copyrights: Software code Instruction manual Ringtone … Trade secrets: ? Designs (some of them registered): Form of overall phone Arrangement of buttons in oval shape Three-dimensional wave form of buttons … © Nokia Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

3 Duševní vlastnictví Průmyslová práva – patenty (vynálezy), ochranné známky, zeměpisná označení původu Autorská práva a práva s autorským právem související Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

4 Examples of valuable intellectual property Coca-Cola ® Apple ® iPod ® Optional DNA copying process Harry Potter Instant camera Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

5 Autorský zákon autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů chystá se významná novela – implementace směrnice EU o prodloužení doby ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů prováděcí vyhláška č. 486/2006 Sb. Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

6 Základní principy autorského zákona Neformálnost Nepřevoditelnost osobnostních práv Autorství (pouze FO způsobilá k právům, způsobilost k právním úkonům není třeba) Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

7 Obsah autorských práv Práva majetková – pro každé užití díla je třeba získat souhlas autora !!! Práva osobnostní (morální) – typická pro kontinentální systém, anglo-americký systém je nezná Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

8 Doba trvání AP Zák.č. 121/2000 Sb. – doba trvání majetkových práv je: doba života autora + 70 let po jeho smrti Majetková práva jsou předmětem dědictví Odúmrť přechází na stát Osobnostní práva smrtí autora zanikají Postmortální ochrana § 11 odst.5 – aktivní legitimace: kterákoliv z osob autorovi blízkých, kolektivní správce, nebo právnická osoba sdružující autory Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

9 Doba trvání AP Zák.35/1965 Sb. Doba trvání AP: po dobu života autora a 50 let po jeho smrti Odúmrť neexistuje Osobnostní práva trvají časově neomezeně Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

10 Doba trvání práv výkonných umělců a výrobců Doba trvání 50 let od vytvoření díla, nebo pořízení záznamu (výrobci), pokud byl v této době výkon/záznam zveřejněn, potom se lhůta počítá od zveřejnění Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

11 Dílo volné Dílo se stává tzv. „volným“ po uplynutí doby trvání autorských práv majetkových S dílem lze nakládat bez souhlasu a bez placení autorské odměny Postmortální ochrana díla zůstává zachována (osobnostní práva) Příklad užití díla Bedřicha Smetany opery „Libuše“ Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

12 Mimosmluvní instituty užití autorských děl Konflikt mezi celospolečenským zájmem na užití autorských děl a majetkovými právy autorů Zákonodárce umožňuje za určitých, vymezených podmínek užít dílo bez souhlasu autora, některé výsledky tvůrčí činnosti jsou z ochrany AZ zcela vyjmuty (§ 3 AZ) Tato užití jsou upravena v § 30 a násl. AZ a bývají souhrnně označována jako mimosmluvní instituty užití AZ Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

13 Třístupňový test § 29 AZ – v podstatě výkladové pravidlo pro mimosmluvní instituty Výjimky a omezení AP lze uplatnit pouze tehdy pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

14 Pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu Jeden z příkladů volného užití § 30 AZ do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla – výjimky: Počítačové programy, databáze, architektonické dílo stavbou + pořízení rozmnoženiny audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu J.č. „rozmnoženinu“ – různé výklady V zásadě lze pořídit i rozmnoženinu díla zveřejněném na internetu Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

15 Citace § 31 AZ – příklad zákonné licence bezúplatné U užití děl v rámci zákonných licencí je třeba vždy zachovat osobnostní práva autora Do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře užije výňatky děl jiných autorů ve svém díle Citovat lze pouze z díla již zveřejněného Kogentní charakter citací – nelze je platně zapovědět U každé citace musí být uveden název díla a jméno autora, citace musí být jasně oddělena od okolního textu Citovat lze i v překladu, nesmí být změněn obsah citovaného díla – osobnostní práva Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

16 Úřední a zpravodajská licence § 34 AZ Užití pro účely veřejné bezpečnosti, soudní nebo správní řízení či parlamentní jednání Zpravodajství o aktuální události Dílo užité v hromadném sdělovacím prostředku, které vypovídá o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských lze převzít do periodického tisku, televizního nebo rozhlasového vysílání Za hromadný sdělovací prostředek považuje judikatura i internet ! Převzetí (přetisk) lze platně zapovědět !!! Osobnostní práva autora !!! Vždy uvést autora a pramen Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

17 Autorské právo v kostce DĚKUJI ZA POZORNOST! JUDr.  MgA. Petra Žikovská zikovska@ifpicr.cz Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního


Stáhnout ppt "Autorské právo v kostce JUDr.  MgA. Petra Žikovská Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK Ústav autorského práva, práv průmyslových."

Podobné prezentace


Reklamy Google