Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuality. Novela knihovního zákona  Staré:  d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuality. Novela knihovního zákona  Staré:  d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního."— Transkript prezentace:

1 Aktuality

2 Novela knihovního zákona  Staré:  d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.  Nové:  d)v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup.  Paragraf 24  (2) Knihovny, které nesplňují povinnost stanovenou v § 4 odst. 1 písm. d) mohou být zapsány do evidence knihoven podle § 5. Nesplní-li knihovna uvedenou povinnost nejpozději do 31. prosince 2007, ministerstvo její zápis v evidenci knihoven zruší.

3 Novela autorského zákona § 37 – Knihovní licence  Platí pro knihovny, archivy, muzea, galerie, školy, vysoké školy a jiná nevýdělečná a vzdělávací zařízení  Odkaz na zákony vymezující tyto instituce  Nové pojmy:  Půjčování  Půjčování na místě samém

4 Půjčování 1  Zpřesnění definice půjčování – fyzické i právnické osoby  Půjčování dokumentů mezi knihovnami v rámci MVS není půjčováním  Půjčování tištěných dokumentů (knih)  Zákonná licence – povinnost platit poplatek 0,50 Kč za každou výpůjčku, úhrada za 70% výpůjček  Neplatí se za prezenční výpůjčky  Osvobození od poplatků: školní a vysokoškolské knihovny, NK, MZK, STK, NLK…  Poplatky za knihovny hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím NK  NIPOS – celková statistická data, vybrané knihovny – předávání výpůjčních dat Dilii

5 Půjčování 2  Půjčování zvukových dokumentů - smlouva o půjčování  Půjčování zvukově obrazových dokumentů a databází – licence pouze na prezenční půjčování  Půjčování počítačových programů – možno půjčit dokumenty, kde počítačový program není samostatným předmětem prodeje  Možnost půjčovat CD, které obsahují text, obraz a ovládací počítačový program  Půjčování kopií zhotovených pro archivní účely  Mikrofilmy - prezenčně  Ostatní – prezenčně – různé výklady  Půjčování vysokoškolských prací – autor může zakázat  Půjčování pro zdravotně postižené – bez omezení ve vztahu k postižení

6 Kopírování  Zhotovování tištěných rozmnoženin za úplatu  Zvýšení poplatku za placenou kopii na 0,20 Kč nebo 0,40  Platba za 70% pravděpodobného počtu zhotovených kopií  Elektronické dodávání dokumentů  Bude možno uzavřít hromadnou licenční smlouvu a smluvit cenu a podmínky – kolektivní správa i pro nezastupované autory, ale možnost zakázat EDD v prodejních podmínkách  Zhotovení kopie zveřejněného díla pro archivní a konzervační účely  Porušení technických prostředků ochrany  Zhotovení kopií ztracených a poškozených děl + půjčování

7 Sdělování v lokální síti  Zpřístupnění díla, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek, a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla.  Zpřístupňování digitálních kopií tiskových rozmnoženin na místě  Shromažďování, archivace a zpřístupňování on-line dokumentů (WebArchiv, výsledky digitalizace) na místě  Zpřístupnění mikrofilmů – prezenční využití

8 Další změny  Veřejné čtení – zatím není možné realizovat v rámci výkladu § 31 – citace  Licence pro kolektivní správce k uzavření hromadné smlouvy  Možnost zhotovení kopie obálky a obsahu díla jako součást katalogizačního záznamu  Nové možnosti zpřístupnění a vyhledávání

9 Benchmarking knihoven  Seminář SKIP + Goetheinstitutu „Měření výkonu v knihovnách“  Zahájení projektu – 40 knihoven  NIPOS – nadstavba nad bází statistiky  Vyhodnocování standardu  Báze Benchmarking

10 Do PIK k 31.3.2006 zapojeno 2782 knihoven Nově evidováno 274 žádostí

11

12

13

14 Projekt internetizace knihoven po r. 2006  Vlastní připojování knihoven prodlouženo až do roku 2007  Placení konektivity až do roku 2015  Zvyšování rychlosti připojení až do 10Mb/s  Veřejná IP adresa, uvolnění portů, VPN  Další návrhy:  Využití konektivity pro vlastní provoz knihovny ???  Nákup licencí na elektronické informační zdroje – TamTam, COTO.JE ???  Vláda projedná v půli dubna

15


Stáhnout ppt "Aktuality. Novela knihovního zákona  Staré:  d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google