Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."— Transkript prezentace:

1 CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

2 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 2 Příprava novely autorského zákona 9. března 2011 na webu Ministerstva kultury vyhlášena veřejná konzultace k přípravě novely autorského zákona termín předání návrhů a podnětů do 30. 4. 2011 ministerstvo předložilo 3 problémové okruhy –osiřelá díla – zavedení systému jejich licencování –zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv –zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb –další náměty

3 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 3 Návrh na novelu AZ za knihovny - 1 společný návrh Národní knihovny ČR a SKIP –návaznost na podněty NK + SKIP z počátku roku 2010 –reakce na pracovní návrh ministerstva z července 2010 zadané problémy podněty z mezinárodní knihovnické obce –těžiště: fungování digitálních knihoven za rámec stávající podoby § 37 AZ (knihovní licence) podněty z činnosti skupiny pro autorské právo v knihovnách (z kontextu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na období 2011-2014 – RNDr. T. Řehák) 15 položek

4 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 4 Návrh na novelu AZ za knihovny - 2 společný návrh Národní knihovny ČR a SKIP –návrh bral v potaz očekávaný návrh na řešení „osiřelých děl“ na evropské úrovni –uplatnění poznatků z diskuse v rámci EBLIDA – EGIL zprávy z průběhu jednání o memorandu o porozumění o klíčových zásadách digitalizace a zpřístupňování děl, jež jsou komerčně nedostupná

5 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 5 Návrh na novelu AZ za knihovny - 3 základní okruhy návrhů –stanovisko k návrhu na změnu způsobu stanovení odměny za kopírování autorských děl –zúročení prostředků vynaložených na program digitalizace národní tištěné produkce 19., 20. a 21. století –zpřístupňování osiřelých děl –využití potenciálu pojmu „dílo, jež není komerčně dostupné“

6 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 6 Zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv návrh NKČR/SKIP se k tomuto bodu nevyjadřoval medializace problematiky –byl i takový účastník, jenž se omluvil –vyjádření ředitele DILIA doc. Srstky k adresnému rozdělování odměny za půjčování v knihovnách (Čtenář č. 7/8 [2011])

7 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 7 Úprava výpočtu odměn u kopírovacích služeb poprvé obsaženo v pracovním návrhu novely AZ MK v červenci 2010 –podněty komerčních poskytovatelů služeb a DILIA dotazování SKIP –pro podstatnou část knihoven nevýhodné –Neutrální až mírně výhodné pro knihovny s nejvyšším objemem kopírování opakovaná jednání DILIA a NK+SKIP –nepodařilo se najít a zpracovat vhodný model –vyjádření doc. Srstky ve Čtenáři č. 7/8 (2011) Stanovisko NK+SKIP : návrh není přijatelný –třeba počítat s dalšími jednáními –není vyloučena ani změna sazby (dosud Kč 0,20 a 0,40) –zachování hodnověrnosti knihoven – počet a obsah hlášení

8 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 8 Knihovny a novela autorského zákona silné stránky slabiny potenciál pozitivního rozvoje rizika nedostatečných změn

9 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 9 1. Silné stránky Společenské poslání knihoven (jakož i dalších veřejně přístupných paměťových institucí a vzdělávacích zařízení) je obecně uznáváno –na úrovni Evropské unie –sekundárně i v autorském právu ČR poskytnutí rozsáhlých oprávnění nicméně nikoli všech potenciálně možných Vnímány jako seriózní partner –Ministerstvo kultury –kolektivní správci (DILIA)

10 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 10 2. Slabiny Romantický pohled na společnost –zpochybňování, nerespektování autorského práva Česko – malá země, „malý“ jazyk, malý trh –některá řešení, jež by mohla být v národních podmínkách schůdná (nebyla by na újmu reálným zájmům), jsou neschůdná v mezinárodním rámci Nelze jít za rámec mezinárodního (autorského práva) –smlouvy jsou závazné i pro EU (Bernská úmluva, smlouvy WIPO) Doktrína kontinentálního evropského AP

11 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 11 3. Potenciál pozitivního rozvoje Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (24. 5. 2011) Klíčové zásady digitalizace a zpřístupnění děl, jež nejsou komerčně dostupná (podpis v září 2011?)

12 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 12 Pojem „osiřelé dílo“ řešení problému podstatně závisí na konečné podobě úpravy na úrovni EU Návrh směrnice –rozporné diskuse (protichůdné zájmy, a to i v rámci podnikatelského sektoru) –Návrh z 24. 5. 2011 se týká jen veřejných paměťových institucí, vzdělávacích zařízení a veřejné televize/rozhlasu zveřejněných písemností vč. zahrnuté obrazové složky filmová, zvuková, audiovizuální díla vyrobená před 31. 12. 2002 veřejnou televizí/rozhlasem obsažená v jejich archivech užití pouze sdělováním (v digitální knihovně) – netýká se zejména fotografií užití v analogové podobě (tištěných vydání) –problém „pečlivé šetření“ – ve vztahu k projektům hromadné digitalizace –představa o přijetí v roce 2012 obtížně realizovatelná vliv na přijetí novely AZ v ČR

13 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 13 Dílo, jež není komerčně dostupné Značná část problematiky digitalizace „osiřelých děl“ se převede na problém děl, jež nejsou komerčně dostupná –požadavky na ověření „osiřelých děl“ pečlivé šetření prameny informací, platnost údajů v rejstříku - změny v čase více děl – autorů v jedné publikaci Úpravy nejsou zamýšleny jako výjimky či omezení autorského práva, ale jako prostor platforma pro jednání uživatelů (paměťových institucí, vzdělávacích zařízení) a nositelů práv –možnost poskytnout/získat rozšířenou kolektivní licenci –prostor pro řešení podle podmínek jednotlivých zemí („velké“ – „malé“ jazyky => trhy, historický vývoj, tradice) Význam – zejména přeshraniční platnost –Nezbytná normativní (legislativní) úprava na evropské úrovni

14 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 14 3. Potenciál pozitivního rozvoje Může vzniknout právní základna pro uzavírání rozšířených kolektivních smluv pro různé způsoby užití obsahu digitálních knihoven –sdílení mezi knihovnami pro zpřístupnění na místě – starší (bezplatně?) –sdílení soudobé produkce – za úplatu Může vzniknout základna pro uzavírání licenčních smluv o užití za rámec § 37 odst. 1 (v rámci školní sítě, se vzdáleným přístupem, byť na základě autentizace)

15 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 15 4. Rizika nedostatečných změn Převážná většina předpokládaných oprávnění bude více či méně finančně náročná na licenční poplatky –současná hospodářská situace státu i obcí –potenciál - školy

16 Děkuji za pozornost Zdeněk Matušík zdenek.matusik@nkp.cz


Stáhnout ppt "CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google