Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013."— Transkript prezentace:

1 1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu

2 2 Důvody vzniku vykonávání majetkových práv k zaměstnaneckým dílům MU archivace zaměstnaneckých děl předcházení a odhalování plagiátorství (repozitar.cz, theses.cz, odevzdej.cz) aplikace aktivního přístupu MU v oblasti Open Access směrem k vědecké komunitě směrem ke společnosti jako celku příprava na nový programový rámec Evropské komise pro výzkum a inovace Horizont 2020, kde Open Access je jedním z jeho avizovaných základních principů

3 3 využití pro potřeby fyzických kontrol ze strany RVVI pro hodnocení výzkumných výsledků univerzity využití pro potřeby dokládání výsledků při kontrolách ze strany poskytovatelů podpory Důvody vzniku

4 4 říjen 2010: MU přistoupila k Berlínské deklaraci 2011: vývoj technického řešení repozitáře využívání repozitáře upraveno vnitřní normou MU Průběžné doplňování podpůrných metodických materiálů a úpravy aplikace dle potřeb, které vyplývají z praxe Historie vzniku

5 Základní principy Kdo do repozitáře díla vkládá? Sami autoři v agendě Publikace IS MU Možnost vložit soubor do repozitáře mají: zaměstnanci u svých zaměstnaneckých děl zaměstnanci u svých soukromých děl studenti u svých školních děl (ne závěrečné práce) 5

6 Základní principy Jaká práva zpřístupnění souboru lze nastavit? Dle číselníku v IS Lze omezit např. na konkrétní osoby nebo skupiny osob, všem na internetu nebo nikomu Lze odsunout časovou platnost zpřístupnění Licence Creative Commons Rozšiřující možnost, nejsou povinná k výběru Pokud nejsou vybrány, je uživatel díla oprávněn k jeho užití jen na základě výjimek stanovených autorským zákonem 6

7 Základní principy Ve kterých případech podléhají práva zpřístupnění schválení fakultou? U děl, ke kterým MU vykonává svá majetková práva (tj. ne druhy J a D – tam autor volí práva zpřístupnění sám) Kdo a podle čeho práva schvaluje? Koordinátoři pro repozitář Podle licenčních smluv, případně (pokud smlouva nebyla uzavřena) dle rozhodnutí HS, s ohledem na podmínky poskytovatele podpory a souhlas spoluautorů 7

8 Aktuální údaje o publikacích vložených do repozitáře MU K 8.4. vloženy soubory k 2587 publikacím 934 články v odborných periodikách 605 příspěvků ve sbornících 282 konferenční abstrakta, další prezentace na konferencích 394 kapitol v knihách a knihy 8

9 Zavedený systém a jeho úspěchy Repozitář funguje a je využíván Propracovaný a zároveň uživatelsky vstřícný systém ve všech aplikacích Základní personální zajištění (metodická podpora) na RMU a fakultách Nápověda k repozitáři a FAQ v IS, na dokumentovém serveru Vnitřní normy MU, vzory souhlasu spoluautorů Koordinátoři pro repozitář na fakultách Více či méně pozitivní přístup k repozitáři a Open Access 9

10 Zavedený systém – jeho nedostatky a rizika Stále nízká informovanost mezi zaměstnanci MU (autory) Mýty a obavy, právní okolnosti Riziko chybného nastavení práv ze strany autorů, zároveň nedostatečná personální kapacita pro centralizované vkládání 10

11 Výhled do budoucna? Aktualizace směrnice o duševním vlastnictví Rozšíření metodické podpory semináře, smlouvy s nejvýznamnějšími vydavateli o ukládání do repozitáře a zveřejňování děl Další vývoj IS Vnitřní pokyny na fakultách 11

12 Postup vkládání díla do repozitáře 1 12

13 Postup vkládání díla do repozitáře 2 13

14 Schvalovací aplikace pro záznamy v repozitáři 14

15 Repozitář MU – vyhledávací aplikace Přístupná v autentizované i neautentizované části IS MU 15

16 Repozitář – širší kontext Systém Repozitar.cz vznikl v rámci rozvojového projektu „Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství“, kterého se zúčastnilo 15 veřejných vysokých škol. 16

17 Děkuji za pozornost! Michal Petr, 17


Stáhnout ppt "1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google