Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.drms.cz 18. - 19. 10. 2011. Elektronický schvalovací proces (Jana Palánová, GORDIC spol. s r.o.) www.drms.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.drms.cz 18. - 19. 10. 2011. Elektronický schvalovací proces (Jana Palánová, GORDIC spol. s r.o.) www.drms.cz."— Transkript prezentace:

1 www.drms.cz 18. - 19. 10. 2011

2 Elektronický schvalovací proces (Jana Palánová, GORDIC spol. s r.o.) www.drms.cz

3 Elektronický schvalovací proces schvalování, podepisování, posuzování dokumentů v elektronické podobě s využitím modulu EPK (Elektronická podpisová kniha)

4 Jak funguje Elektronická podpisová kniha –Zpracovatel dokumentu odešle žádost o podpis do podpisové knihy vedoucího. –Možnost e-mailové avizace. –Vedoucí buď provede nebo neprovede požadovanou akci, a tím uvede žádost do stavu „Vyřízeno“ / „Vráceno k přepracování“. –Zpracovatel dokumentu může poslat několik žádostí několika různým vedoucím (po jednom nebo skupině). –Jednotlivé žádosti se buď vyřizují nezávisle na ostatních – neřízený schvalovací proces. –V EPK lze provádět také řízený schvalovací proces, který vznikl z potřeby ekonomického subsystému IS Ginis ®.

5 Modulární integrovaný informační systém subsystémy Informační systém GINIS ®

6 Agendy Ekonomického subsystému ROZPOČET AKVIZIČNÍ ČINNOST FINANČNÍ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY BEZHOTOVOSTNÍ OPERACE HOTOVOSTNÍ OPERACE ZPRACOVÁNÍ MAJETKU ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ A ROZPOČTOVÉ VÝSTUPY CONTROLLING Předběžná finanční kontrola potřeba řízeného schvalovacího procesu

7 Schvalovací postupy předběžné finanční kontroly se řídí zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou č.416/2003 Sb. Uvnitř organizace musí být definováni vedoucí zaměstnanci: –Příkazce operace pověřený k nakládání s veřejnými prostředky –Správce rozpočtu odpovědný za správu rozpočtu –Hlavní účetní odpovědný za vedení účetnictví Při předběžné kontrole se posuzuje, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům organizace a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s prostředky organizace. Předběžná finanční kontrola

8 Kdy a kdo provádí kontrolu? Veřejné výdaje: PŘED vznikem závazku: 1.Příkazce operace; 2.Správce rozpočtu. PO vzniku závazku: 1.Příkazce operace; 2.Hlavní účetní. Veřejné příjmy: PŘED vznikem nároku: 1.Příkazce operace. PO vzniku nároku: 1.Příkazce operace; 2.Hlavní účetní.

9 Nakupujeme SMLOUVA dokument PFK podpis PO podpis SR FAKTURA dokument PFK podpis PO podpis HU lze podepsat smlouvu lze uhradit fakturu

10 Před podpisem smlouvy (SML) –schvalovaný dokument: Individuální/ Limitovaný příslib; –schvalovací proces: Finanční kontrola v pořádku = smlouva je připravena ke schválení financování. Zpracovatel 1. Příkazce operace 2. Správce rozpočtu + + - - vygeneruje dokument ke schválení a odešle ho do schvalovacího procesu

11 Před úhradou faktury (KDF) –schvalovaný dokument: Pokyn k plnění veřejných výdajů; –schvalovací proces: Finanční kontrola v pořádku = lze uhradit fakturu. Zpracovatel 1. Příkazce operace 2. Hlavní účetní + + - - vygeneruje dokument ke schválení a odešle ho do schvalovacího procesu

12 Řízený schvalovací proces v EPK Smlouva (SML) dokument PFK schvalovací předpis Pořadí (schvalovací úroveň) RoleFunkcePožadavekPovinnost úkonu pro celk. vyřízení 1.PONovákpodepsatpovinný 2.SRMalýpodepsatpovinný Faktura (KDF) Pořadí (schvalovací úroveň) RoleFunkcePožadavekPovinnost úkonu pro celk. vyřízení 1.PONovákpodepsatpovinný 2.HUČernápodepsatpovinný dokument PFK schvalovací předpis

13 Příkazce operace Správce rozpočtu Hlavní účetní Schvalující Auditor Kontrolor... Přiřazení rolí funkcím:... povinné, dle zákona o finanční kontrole... další, uživatelsky definované role FUNKCEROLE... jedna funkce může vykonávat více rolí Schvalovací role

14 Schvalovací šablona Pořadí (schvalovací úroveň) RoleFunkcePožadavekPovinnost úkonu pro celk. vyřízení 1.POpodepsatpovinný 2.SRpodepsatpovinný Šablona obecně popisuje schvalovací proces určitého typu dokumentu: určuje, které role se účastní procesu; jakou činnost má každá role vykonat (podepsat/ schválit...); zda „schválení“ danou rolí je povinné pro celkové schválení dokumentu; pořadí úkonů... 1. úkon... 2. úkon... PEVNÁ šablona 3. úkon...

15 Schvalovací předpis Pořadí (schvalovací úroveň) RoleFunkcePožadavekPovinnost úkonu pro celk. vyřízení 1.PONovák Janpodepsatpovinný 2.SRMalý Ivanpodepsatpovinný Schvalovací proces u konkrétního dokumentu se řídí schvalovacím předpisem, který vznikne doplněním vybrané šablony: – závazné údaje se přebírají z šablony (role, pořadí...); – další jsou zadány uživatelem (zejména konkrétní funkce, které budou v daném případě vykonávat požadovanou roli); 1. úkon... 2. úkon... Předpis podle PEVNÉ šablony 3. úkon... – u UŽIVATELSKÉ šablony lze přidat další úkony

16 vložení/ vytvoření el. obrazu dokumentu v modulu výběr šablony definování schvalovacího předpisu: zadání funkcí... vložení schvalovacího předpisu (skupiny úkonů) do EPK zadaných osob vyřízení požadavků v EPK v požadovaném pořadí kladné vyřízení všech povinných úkonů = schvalovací proces OK záporné vyřízení některého povinného úkonu = schvalovací proces ukončen s negativním výsledkem Řízený elektronický schvalovací proces

17 Umožnění řízeného schvalovacího procesu bylo sice inspirováno potřebami Ekonomického subsystému, ale bude v budoucnu využitelné v podstatě u každého agendového dokumentu v systému Ginis ®. Obecný schvalovací proces

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Www.drms.cz 18. - 19. 10. 2011. Elektronický schvalovací proces (Jana Palánová, GORDIC spol. s r.o.) www.drms.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google