Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové hospodaření obcí únor 2013.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové hospodaření obcí únor 2013.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet "— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové hospodaření obcí únor 2013

2  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet  rozpočtové změny  závěrečný účet

3 Rozpočtový výhled  Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet  Důležitý pro plánování rozvoje obce, především v oblasti investic  Zobrazuje předpokládané příjmy, dlouhodobé pohledávky, plánované výdaje, dlouhodobé závazky

4 Rozpočtové provizorium  Sestavuje se pokud není před 1. lednem schválený rozpočet  Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria  Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

5 Rozpočet  Sestavuje se na kalendářní rok  Vyhází z rozpočtového výhledu  Obsahuje údaje z rozpisu platného státního rozpočtu  Součástí rozpočtu jsou peněžní fondy  Zpracovává se v třídění podle rozpočtové skladby

6 Rozpočet  Před projednání v zastupitelstvu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů  Schvaluje zastupitelstvo

7 Rozpočet  Příjmy rozpočtu obce  Výnosy daní dle zákona 243/2002 Sb.,  Dotace ze státního rozpočtu a státních fondů  Dotace z rozpočtu krajů a obcí  Výnosy z místních poplatků  Příjmy z vlastního majetku  Příjmy z vlastní činnosti, hospodářské činnosti

8 Rozpočet  Příjmy z vlastní správní činnosti  Přijaté dary a příspěvky  Přijaté úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci

9 Rozpočet  Výdaje rozpočtu obce  Výnosy na vlastní činnost obce v rámci samostatné působnosti  Výdaje spojené s výkonem státní správy  Závazky vyplývající z uzavřených smluv  Úhrada úroků z úvěrů a půjček  Poskytované dotace a příspěvky  Splátky úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí

10 Rozpočtové změny  Provádějí se rozpočtovými opatřeními  Evidují se podle časové posloupnosti  Rozpočtovým opatřením je:  Přesuny uvnitř rozpočtu na straně příjmů nebo výdajů  Navýšení příjmů a výdajů  Vázání výdajů

11 Rozpočtové změny  Jsou schvalována průběžně  Schvaluje zastupitelstvo, případně rada nebo starosta v rozsahu zmocněném

12 Závěrečný účet  Obsahuje:  údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby  údaje o hospodaření s majetkem  údaje o dalších finančních operacích  údaje o tvorbě a použití fondů

13 Závěrečný účet  vyúčtování ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům ….  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

14 Děkuji za pozornost…. Ing. Petra Vítková vedoucí oddělení rozpočtu a financování


Stáhnout ppt "Rozpočtové hospodaření obcí únor 2013.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet "

Podobné prezentace


Reklamy Google