Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce
Ekonomický základ obecní samosprávy Rozpočtová pravidla Zajištění příjmů Majetek po roce 1989 Převod majetku státu na obce Majetek, ke kterému měly právo hospodaření NV Historický majetek obce Majetek, který obce vlastnily před r. 1950 Tvorba rozpočtu Hospodaření majetkem Ekonomický samosprávy Rozpočtová příjmů 1989 Převod státu NV Historický 1950 Rozpočtová Tvorba

2 Hospodaření obcí Obsah rozpočtů Funkce rozpočtů Zajištění příjmů
Místní poplatky Stanoveny OZV v mezích zákona Jiné poplatky obec nesmí vybírat – vstup na veřejné prostranství Povinnosti obce Využívat účelně a hospodárně vlastní majetek Neuzavírat dlouhodobé a těžko vypověditelné smlouvy Zvažovat nejen výši nabídky, ale i rozvoj obce Odůvodnit zájem obce – vyloučení podezření z korupčních praktik Obsah Funkce příjmů poplatky OZV zákona nesmí Povinnost účelně hospodárně dlouhodobé vypověditelné výši nabídky zájmy Odůvodnit korupčních

3 Hospodaření obcí Posouzení obchodního partnera
Společnost s r.o. se základním jměním Kč, sídlící v bytě, bez nemovitého majetku - nedůvěryhodná Pečovat o zachování a rozvoj svého majetku Prodej stavebních parcel stavební společnosti Povinnost obce zvážit, zda-li není schopna zajistit prodej zájemcům sama Operace s cennými papíry Limitující – míra přiměřeného rizika ztráty Riskantní zástava obecního majetku ve prospěch nestabilního subjektu Jednoznačně projevený zájem o převod majetku ze státu na obec Posouzení nedůvěryhodná zachování rozvoj zvážit cennými přiměřeného rizika zástava nestabilního státu zájem převod

4 Hospodaření obcí Neplnění povinností – trestněprávní odpovědnost
členové zastupitelstva, kteří schválili nezákonnou transakci Další orgány obce – starosta, rada obce Konkrétní pracovníci úřadu Obec je povinna vymáhat náhradu škody Vydání bezdůvodného obohacení U subjektů mimo soustavu orgánů obce U subjektů uvnitř soustavy orgánů obce - vlastní zaměstnanci, příspěvkové organizace, kontrolní orgány obce Rozhoduje škodní komise O neuplatnění vymáhání pohledávky rozhoduje zastupitelstvo povinností trestněprávní zastupitelstva nezákonnou orgány starosta rada úřadu povinna náhradu škody obohacení mimo uvnitř škodní neuplatnění zastupitelstvo

5 Hospodaření obcí Soudní cesta Neplnění náhrady škody Promlčení nároku
Musel by se povinný dovolat Obec může požádat o Osvobození od soudního poplatku Ustanovení bezplatného zástupce Nepotřebný majetek Obohacování na úkor obce Hospodárný postup Kritéria Zisk z prodeje Soudní Neplnění Promlčení dovolat Osvobození zástupce Nepotřebný Obohacování Hospodárný Kritéria Zisk

6 Hospodaření obcí Minimalizace nákladů na likvidaci Zájem obce
Ručení za závazky právnických a fyzických osob: Investice podporované ze státního rozpočtu Investice podporované ze státního fondu Investice podporované z národního fondu Investice do nemovitostí ve vlastnictví obcí Př. Pronájem nemovitosti podnikateli Sledování čerpání úvěru – tok do nemovitosti Oznamovací povinnost obce na úvěrový podvod Závazky osob zřízených obcí, krajem nebo státem Podíl vyšší 50 % likvidaci Zájem Ručení rozpočtu fondu národního obcí čerpání Oznamovací zřízených 50

7 Hospodaření obcí Závazky bytových družstev
Závazky honebních společenstev Perspektivu prokázat smlouvou Ručení za závazky právnických a fyzických osob: Právní úkony spojené s poskytnutím záruky neuvedeným osobám jsou od počátku neplatné Není právní nárok Postup při posouzení míry rizikovosti úvěru Možno postupovat jako banky – max. míra rizikovosti Není přípustné ručení za úplatu osobám blízkým osobám obchodně propojených na členy orgánu obce bytových honebních smlouvou neuvedeným neplatné nárok rizikovosti banky úplatu blízkým propojených orgánu

8 Hospodaření obcí Smluvně zajištěné ručení lze zrušit za podmínek stanovených: Zákonem Smlouvou Ochrana dlužníka před vypovězením smlouvy Při změně politického složení Prodej, pronájem a směna nemovitostí Povinnost zveřejnit záměr Alespoň 15 dnů před projednáním v orgánech města Listina opatřená doložkou potvrzující zveřejnění Cena se sjednává ve výši V místě a čase obvyklé Odchylka musí být zdůvodněna zrušit Zákonem Smlouvou vypovězením politického Prodej pronájem směna zveřejnit 15 projednáním Listina doložkou Cena obvyklá Odchylka zdůvodněna

9 Hospodaření obcí Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok Krajský úřad v přenesené působnosti Auditor – náklady hradí obec z rozpočtu Součást závěrečného účtu Projedná zastupitelstvo do běžného roku Přijetí opatření k nápravě Rozpočet Příjmy Z vlastního majetku Z výsledků vlastní hospodářské činnosti Z výnosu daní nebo podílu na nich Z pokut a místních poplatků Poplatků vybraných za výkon státní správy Dotace - forma státní podpory Přezkoumání uplynulý Krajský přenesené Auditor obec závěrečného zastupitelstvo 30.6. nápravě Rozpočet Příjmy majetku hospodářské daní pokut poplatků státní správy Dotace

10 Hospodaření obcí Výdaje Úhrady vyplývající ze zákonů
Na vlastní činnost obce Péče o vlastní majetek Výkon státní správy Úhrady vyplývající ze smluvních vztahů Úhrada úroků - půjčky Jiné výdaje v rámci působnosti obce Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem Zpravidla vyrovnaný v příjmech a výdajích Zveřejnění - 15 dní před projednáním v zastupitelstvu Připomínky ve stanovené lhůtě Rozpočtové provizorium – rozpočty neschválené před 1.1. Výdaje zákonů činnost majetek státní správy smluvních úroků Jiné kalendářním vyrovnaný 15 Připomínky provizorium 1.1.


Stáhnout ppt "Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce"

Podobné prezentace


Reklamy Google