Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 20. dubna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 20. dubna 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 20. dubna 2015

2 1. Výdaje státního rozpočtu 2. Výdaje rozpočtů obcí a krajů 2

3 A. Obecně k výdajům státního rozpočtu B. Výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací C. Výdaje na sociální zabezpečení D. Dotace a návratné finanční výpomoci E. Příspěvky politickým stranám F. Výdaje související s plněním závazků k Evropské unii 3

4  § 7 rozpočtových pravidel  výčet výdajů 4

5 5

6 6

7 7

8  organizační složky státu ◦ zřizovací listina ◦ zákon  příspěvkové organizace ◦ příspěvky na provoz ◦ návratná finanční výpomoc ◦ dotace na financování programů a akcí ◦ dotace na úhradu provozních výdajů 8

9  výdaje na ◦ dávky důchodového pojištění ◦ dávky nemocenského pojištění ◦ dávky státní sociální podpory ◦ ostatní sociální dávky ◦ podporu v nezaměstnanosti ◦ podporu při rekvalifikaci ◦ aktivní politiku zaměstnanosti 9

10 10

11  dotace ◦ peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel  návratná finanční výpomoc ◦ prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví- li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu 11

12  zákon č. 424/1991 Sb.  stálý příspěvek  příspěvek na mandát 12

13 13

14 A. Obecně k výdajům rozpočtů obcí a krajů B. Závazky vyplývající z plnění povinností C. Výdaje na samostatnou působnost D. Výdaje spojené s výkonem státní správy E. Závazky ze smluvních vztahů F. Závazky ze spolupráce 14

15  § 9 a 10 rozpočtových pravidel územních rozpočtů  výčet výdajů 15

16  závazky vyplývající pro obec/kraj z plnění povinností uložených zákony/zvláštními právními předpisy  zákon  právní předpis  označení ulic  místní referendum 16

17  zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj  rozdíly  samostatná působnost  vyhlášky 17

18  státní správy, ke které je obec/kraj pověřen(a) zákonem/zvláštními právními předpisy  přenesená působnost 18

19  závazky vyplývající pro obec/kraj z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupil(a) 19

20  závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost  obce  kraje 20

21 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 21


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 20. dubna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google