Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové právo I 30. dubna 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové právo I 30. dubna 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové právo I 30. dubna 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 30. dubna 2014

2 Osnova Rozpočtová a fiskální politika Fiskální federalismus
Pojem rozpočtového práva Systém rozpočtového práva Prameny rozpočtového práva Rozpočtová soustava Rozpočtové zásady Státní rozpočet Místní rozpočty 2

3 1. Rozpočtová a fiskální politika
rozpočtová politika součást finanční politiky ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a užitím veřejných rozpočtů fiskální politika součást hospodářské politiky využívání veřejných rozpočtů k ovlivňování makroekonomického vývoje (HDP, inflace, nezaměstnanost) 3

4 2. Fiskální federalismus
přiřazení příjmů a výdajů jednotlivým veřejným rozpočtům a vazby veřejných rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy modely fiskálního federalismu model fiskálního federalismu v ČR 4

5 A. Modely fiskálního federalismu
horizontální vertikální centralizovaný decentralizovaný kombinovaný 5

6 B. Model fiskálního federalismu v ČR
PŘÍJMY VEŘEJNÝ ROZPOČET VÝDAJE Nadnárodní úroveň Rozpočet EU Národní fond Centrální úroveň Státní rozpočet Státní fondy Rozpočty krajů Regionální úroveň Rozpočty RRRS Rozpočty DSO Municipální úroveň Rozpočty obcí

7 3. Pojem rozpočtového práva
pododvětví finančního práva soubor právních norem, které upravují soustavu veřejných rozpočtů, obsah veřejných rozpočtů, fondovní hospodaření, rozpočtový proces a vztahy vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech rozpočtové právo v užším smyslu v širším smyslu 7

8 4. Systém rozpočtového práva
Rozpočtové právo obecná část zvláštní část 8

9 4. Systém rozpočtového práva
část obecná pojetí, pojem a systém rozpočtového práva postavení rozpočtového práva v systému práva prameny rozpočtového práva rozpočtové zásady subjekty, předmět a obsah rozpočtového práva subjekty, předmět a obsah rozpočtověprávních vztahů rozpočtověprávní instituty část zvláštní rozpočtová soustava obsah veřejných rozpočtů fondy rozpočtový proces 9

10 4. Systém rozpočtového práva
Rozpočtové právo hmotné procesní 10

11 5. Prameny rozpočtového práva
ústavní základy čl. 42, 33, 97 a 101 Ústavy čl. 11 odst. 5 Listiny mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie zákony nařízení vyhlášky 11

12 II. Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie
smlouvy o zamezení dvojího zdanění Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii Smlouva o fungování Evropské unie čl čl. 126 čl čl čl sekundární předpisy Evropské unie nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom 12

13 III. Zákony rozpočtová pravidla (218/2000 Sb.)
rozpočtová pravidla územních rozpočtů (250/2000 Sb.) zákon o státním rozpočtu zákony upravující státní fondy další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … 13

14 6. Rozpočtová soustava státní rozpočet místní rozpočty
rozpočty státních fondů rozpočet Evropské unie další veřejné rozpočty 14

15 7. Zásady rozpočtového práva 1/2
zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů zásada včasnosti veřejných rozpočtů zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů zásada úplnosti veřejných rozpočtů zásada jednotnosti veřejných rozpočtů zásada přehlednosti veřejných rozpočtů zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů 15

16 7. Zásady rozpočtového práva 2/2
zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů zásada přednosti výdajů před příjmy zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření 16

17 I. Saldo státního rozpočtu 1993-2012
17

18 I. Vývoj státního dluhu 1993-2012
18

19 8. Státní rozpočet Definice státního rozpočtu Střednědobý výhled
Střednědobý výdajový rámec Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu 19

20 A. Definice státního rozpočtu
finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje zákon o státním rozpočtu rozpis ukazatelů státního rozpočtu podrobné rozpočty organizačních složek státu změny těchto dokumentů 20

21 Zákon o státním rozpočtu na rok 2014
21

22 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
22

23 B. Střednědobý výhled obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na období 2 let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně 23

24 C. Střednědobý výdajový rámec
celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů na každý z roků, na které je sestavován střednědobý výhled stanoví Poslanecká sněmovna státní rozpočet na rok 2013 na rok 2014…………… 1.122,0 mld. Kč na rok 2015…………… 1.145,8 mld. Kč státní rozpočet na rok 2014 na rok 2015……………1.153,0 mld. Kč na rok 2016……………1.163,5 mld. Kč 24

25 6. Místní rozpočty Soustava místních rozpočtů
Definice místních rozpočtů Rozpočtový výhled 25

26 A. Soustava místních rozpočtů
obecní rozpočty krajské rozpočty rozpočty dobrovolných svazků obcí rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti 26

27 Regiony soudržnosti – NUTS 2
27

28 B. Definice místních rozpočtů
finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních rad regionů soudržnosti vyrovnaný přebytkový schodkový 28

29 C. Rozpočtový výhled 2 až 5 let obsahuje souhrnné základní údaje:
o příjmech a výdajích o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů 29

30 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 30


Stáhnout ppt "Rozpočtové právo I 30. dubna 2014 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google