Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty genderového rozpočtování v České republice JUDr. Kristýna Outlá 8.11.2007 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty genderového rozpočtování v České republice JUDr. Kristýna Outlá 8.11.2007 Praha."— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty genderového rozpočtování v České republice JUDr. Kristýna Outlá 8.11.2007 Praha

2 Definice genderového rozpočtování Genderové rozpočtování je uplatněním gender mainstreamingu v rozpočtovacím procesu. Myslí se tím zhodnocení rozpočtů z hlediska genderu, při němž se na všech stupních rozpočtového procesu bere ohled na otázku pohlaví s cílem prosazování rovnosti žen a mužů.

3 Právní úprava v ČR Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – Listina základních práv a svobod (čl. 3 odst. 1) Antidiskriminační zákon – připraven k projednání

4 Právní úprava v ČR Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení vnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

5 Právní úprava v ČR Podzákonné právní předpisy –vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků –vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Usnesení vlády ČR č. 896 z 10.9.2003

6 Podíl mužů a žen v rozhodovacím procesu ženy 52%, muži 48% 18 ministrů (2 ženy) 200 poslanců (31 žen) 81 senátorů (11 žen) kandidáti do Evropského parlamentu (25.2% žen, zvoleno 20.8%) 6251 obcí – 15% žen, v čele kraje žádná

7 Cíle vlády ČR Národní akční plán pro prosazování rovnosti žen a mužů – 1998 –7 oblastí prosazování rovnosti mužů a žen jako součást politiky vlády zvyšování úrovně právního vědomí zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě

8 Cíle vlády ČR vyrovnání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odlišností potlačování násilí páchaného na ženách sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a mužů

9 Instituce pro zajištění prosazování rovnosti žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Rada vlády pro lidská práva – Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen

10 Instituce pro zajištění prosazování rovnosti žen a mužů Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Zmocněnec vlády pro lidská práva Na úrovni ministerstev – specialista na problematiku rovnosti mužů a žen Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

11 Praktické zkušenosti ze vzdělávacích seminářů jeden seminář v každém ze 14 krajů účast zdarma cíleně osloveno vždy přibližně 45 obcí –očekáváno kolem 30 účastníků –vlastní účast mnohem nižší složení posluchačů – 13% mužů, 87% žen, pouze 1,5% zastupitelé dva názory –začlenění gender budgetingu do rozhodovacích rozpočtových procesů jako zákonná povinnost –pravidelná osvěta

12 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Právní aspekty genderového rozpočtování v České republice JUDr. Kristýna Outlá 8.11.2007 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google