Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO."— Transkript prezentace:

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Název: Dělba státní moci – 2. Výkonná moc Autor: Ivana Skalická Stručná anotace: Prezentace pojednává o výkonné moci v České republice a vede žáky ke sledování činnosti vlády a prezidenta. Metodické zhodnocení: Učivo propojuje konkrétní poznatky získané v pravidelně zařazovaných aktualitách s obecnými poznatky o funkci výkonné moci v ČR. Využito VkO 9.B 13.12.2011 Aktualizace údajů 3.2.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Skalická 1

2 Dělba státní moci 2. Výkonná moc VkO 9 2

3 Státní moc - opakování → způsob, jak organizovat a řídit soužití lidí ve státu, umožňuje fungování státu. Dělí se : A) moc zákonodárná (vytváří zákony) B) moc výkonná (orgány, které řídí život státu) C) moc soudní (hlídá dodržování práva) Jsou definovány Ústavou České republiky. 3

4 Výkonná moc = exekutiva 1. Prezident České republiky 2. Vláda ČR 3. Níže postavené orgány státní moci - kraje - obce 4

5 1. Prezident ČR = hlava státu občan volitelný do Senátu (= starší 40 let ) nejvýše 2 volební období za sebou dosud na 5 let volen Parlamentem ČR nově uzákoněna změna Ústavy ČR 1.12.2012 vstoupila v platnost přímá volba prezidenta občany s volebním právem 5

6 Pravomoci prezidenta = jaké úkoly má prezident plnit (celkem 21) →definováno Ústavou ČR - například: zastupuje ČR v zahraničí sjednává mezinárodní smlouvy vyhlašuje volby do Parlamentu ČR jmenuje a odvolává vládu je vrchním velitelem ozbrojených sil uděluje amnestii = prominutí trestů 6

7 2. Vláda ČR vrcholný orgán výkonné moci a správy řídí státní administrativní aparát je jmenována prezidentem složení: předseda místopředsedové ministři - řídí rezorty= odvětví ( ministerstvo školství, financí, obrany, zahraničních věcí, zdravotnictví…) 7

8 Jak vznikne v ČR vláda? 1.Prezident jmenuje předsedu vlády = premiéra 2.Ten vede jednání o složení vlády s politickými stranami, které získaly místo v Parlamentu ČR 3.Návrh předá prezidentovi 4.Prezident jmenuje ostatní členy vlády 8

9 Činnost vlády Vláda je zodpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Vláda vypracuje a sněmovně přednese programové prohlášení (= co bude prosazovat) Sněmovna vyjadřuje vládě (ne)důvěru K přijetí usnesení je nutný nadpoloviční souhlas všech členů vlády (nejen přítomných) 9

10 Jak vláda zanikne? 1.Demise = vláda odstoupí 2.Vyjádřením nedůvěry Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 3.Po volbách do Parlamentu ČR prezident jmenuje novou vládu 10

11 3. Níže postavené orgány státní moci a) obce → jsou samosprávné (= nepodléhají státním orgánům, rozhodují si o svých věcech samy → mají majetek + finanční zdroje → hospodaří podle rozpočtu → mají v čele zvolené: obecní zastupitelstvo obecní radu starostu b) kraje = část území ČR, nejsou samosprávné 11

12 Otázky a úkoly 1.Ve kterém základním dokumentu jsou orgány státní moci ČR a jejich úkoly definovány? 2.Co se roku 2012 zásadně mění v ČR v zákonech týkajících se státní moci? 3.Mohu jako občan nějak ovlivnit, které osoby se budou účastnit výkonu státní moci? Čím? 4.Které z orgánů státní moci jsou voleny, které jmenovány? 5.Které orgány státní moci jsou nejnižší a občanovi nejblíž? 6.Jmenuj prezidenty ČR 7.Mohou se tví rodiče stát poslanci nebo senátory? 12

13 Řešení 1.Orgány státní moci ČR a jejich úkoly jsou definovány v Ústavě ČR. 2.Roku 2012 v ČR nepřímá volba prezidenta (Parlamentem ČR ) nahrazena přímou volbou občany. 3.Občan může ovlivnit, které osoby se budou účastnit výkonu státní moci, že se zúčastní voleb nebo kandiduje. 4.Volením: Parlament ČR, obecní a krajská zastupitelstva, prezident, jmenováním se ujímá funkce vláda a soudci. 5.Občanovi nejblíž jsou obce. 6.Prezidenti ČR: Václav Havel, Václav Klaus 2013 Miloš Zeman 7.Rodiče se mohou stát poslanci, pokud budou zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Senátory, pokud jim už bylo 40 let a budou zvoleni do Senátu. 13

14 Zdroje Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. II. doplněné vyd. Ostrava: ARIES, v.o.s. Klipart MS Office 14


Stáhnout ppt "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO."

Podobné prezentace


Reklamy Google