Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9"— Transkript prezentace:

1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Název: Dělba státní moci – 2. Výkonná moc Autor: Ivana Skalická Stručná anotace: Prezentace pojednává o výkonné moci v České republice a vede žáky ke sledování činnosti vlády a prezidenta. Metodické zhodnocení: Učivo propojuje konkrétní poznatky získané v pravidelně zařazovaných aktualitách s obecnými poznatky o funkci výkonné moci v ČR . Využito VkO 9.B Aktualizace údajů Autorem materiálu a všech jeho částí , není-li uvedeno jinak, je Ivana Skalická

2 Dělba státní moci 2. Výkonná moc

3 Státní moc - opakování → způsob, jak organizovat a řídit soužití lidí ve státu, umožňuje fungování státu. Dělí se : A) moc zákonodárná (vytváří zákony) B) moc výkonná (orgány, které řídí život státu) C) moc soudní (hlídá dodržování práva) Jsou definovány Ústavou České republiky.

4 Výkonná moc = exekutiva
1. Prezident České republiky 2. Vláda ČR 3. Níže postavené orgány státní moci - kraje - obce

5 1. Prezident ČR = hlava státu
občan volitelný do Senátu (= starší 40 let ) nejvýše 2 volební období za sebou dosud na 5 let volen Parlamentem ČR nově uzákoněna změna Ústavy ČR vstoupila v platnost přímá volba prezidenta občany s volebním právem

6 Pravomoci prezidenta = jaké úkoly má prezident plnit (celkem 21)
→definováno Ústavou ČR - například: zastupuje ČR v zahraničí sjednává mezinárodní smlouvy vyhlašuje volby do Parlamentu ČR jmenuje a odvolává vládu je vrchním velitelem ozbrojených sil uděluje amnestii = prominutí trestů

7 2. Vláda ČR vrcholný orgán výkonné moci a správy
řídí státní administrativní aparát je jmenována prezidentem složení: předseda místopředsedové ministři - řídí rezorty= odvětví ( ministerstvo školství, financí, obrany, zahraničních věcí, zdravotnictví…)

8 Jak vznikne v ČR vláda? Prezident jmenuje předsedu vlády = premiéra
Ten vede jednání o složení vlády s politickými stranami, které získaly místo v Parlamentu ČR Návrh předá prezidentovi Prezident jmenuje ostatní členy vlády

9 Činnost vlády Vláda je zodpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Vláda vypracuje a sněmovně přednese programové prohlášení (= co bude prosazovat) Sněmovna vyjadřuje vládě (ne)důvěru K přijetí usnesení je nutný nadpoloviční souhlas všech členů vlády (nejen přítomných)

10 Jak vláda zanikne? Demise = vláda odstoupí
Vyjádřením nedůvěry Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Po volbách do Parlamentu ČR prezident jmenuje novou vládu

11 3. Níže postavené orgány státní moci
a) obce → jsou samosprávné (= nepodléhají státním orgánům, rozhodují si o svých věcech samy → mají majetek + finanční zdroje → hospodaří podle rozpočtu → mají v čele zvolené: obecní zastupitelstvo obecní radu starostu b) kraje = část území ČR, nejsou samosprávné

12 Otázky a úkoly Ve kterém základním dokumentu jsou orgány státní moci ČR a jejich úkoly definovány? Co se roku 2012 zásadně mění v ČR v zákonech týkajících se státní moci? Mohu jako občan nějak ovlivnit, které osoby se budou účastnit výkonu státní moci? Čím? Které z orgánů státní moci jsou voleny, které jmenovány? Které orgány státní moci jsou nejnižší a občanovi nejblíž? Jmenuj prezidenty ČR Mohou se tví rodiče stát poslanci nebo senátory?

13 Řešení Orgány státní moci ČR a jejich úkoly jsou definovány v Ústavě ČR. Roku 2012 v ČR nepřímá volba prezidenta (Parlamentem ČR ) nahrazena přímou volbou občany. Občan může ovlivnit, které osoby se budou účastnit výkonu státní moci, že se zúčastní voleb nebo kandiduje. Volením: Parlament ČR, obecní a krajská zastupitelstva, prezident, jmenováním se ujímá funkce vláda a soudci. Občanovi nejblíž jsou obce. Prezidenti ČR: Václav Havel, Václav Klaus Miloš Zeman Rodiče se mohou stát poslanci, pokud budou zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Senátory, pokud jim už bylo 40 let a budou zvoleni do Senátu .

14 Zdroje Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. II. doplněné vyd. Ostrava: ARIES, v.o.s. Klipart MS Office


Stáhnout ppt "SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9"

Podobné prezentace


Reklamy Google