Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 24. dubna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 24. dubna 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 24. dubna 2013

2 1. Rozpočtový proces 2. Příprava rozpočtu 3. Rozpočtová skladba 4. Schválení rozpočtu 5. Rozpočtové hospodaření 6. Rozpočtová opatření 7. Rozpočtová rezerva 8. Státní pokladna 9. Státní finanční aktiva 10. Státní finanční pasiva 11. Kontrola plnění veřejných rozpočtů 12. Závěrečný účet Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  rozpočtové právo procesní  postup při přípravě, schvalování, hospodaření, kontrole a uzavření hospodaření veřejných rozpočtů Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  návrh státního rozpočtu ◦ rozpočtový systém  návrh místního rozpočtu Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  vyhláška č. 323/2002 Sb.  hlediska třídění příjmů a výdajů a)odpovědnostní b)druhové c)odvětvové d)konsolidační e)zdrojové f)doplňkové g)programové h)účelové i)strukturní j)transferové Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6 Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  ministerstva a ústřední správní úřady  organizační složky, které mají zvláštní rozpočtovou kapitolu  organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu  organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu pro rozpočtové účely Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  Státní dluh  Operace státních finančních aktiv  Všeobecná pokladní správa Rozpočtové právo III JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  výdajový druh  příjmový druh  jednotky třídění ◦ třídy ◦ seskupení položek ◦ pod seskupení položek ◦ položky Rozpočtové právo III JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10 Výdaje na nákupy na pořízení hodnoty náhrady transfery

11 Rozpočtové právo III JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11 Příjmy příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv transfery

12  třídění výdajů  třídění příjmů  jednotky třídění ◦ skupina ◦ oddíl ◦ pododdíl ◦ paragraf Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13  státní rozpočet ◦ ústavní pravidla - čl. 42 Ústavy ◦ 1. čtení ◦ 2. čtení ◦ 3. čtení ◦ rozpočtové provizorium  místní rozpočet Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14  prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek ◦ stát ◦ obce, kraje ◦ dobrovolné svazky obcí ◦ Regionální rady regionů soudržnosti ◦ rozpočtové jednotky státu ◦ místní rozpočtové jednotky Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15 Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15 Rozpočtové jednotky státu organizační složky státu státní příspěvkové organizace státní fondy státní veřejné výzkumné instituce státní podniky státní školské právnické osoby ostatní Místní rozpočtové jednotky organizační složky územních samosprávních celků místní příspěvkové organizace místní veřejné výzkumné instituce místní školské právnické osoby ostatní

16 I. Organizační složky státu II. Státní příspěvkové organizace III. Organizační složky obcí a krajů IV. Příspěvkové organizace obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů V. Veřejné výzkumné instituce VI. Školské právnické osoby Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  ministerstva  správní úřady s celostátní působností ◦ ústřední správní úřady ◦ správní úřady s celostátní působností s vlastní rozpočtovou kapitolou ◦ ostatní správní úřady s celostátní působností ◦ místní správní úřady  Ústavní soud, soudy a státní zastupitelství  Nejvyšší kontrolní úřad  Kancelář prezidenta republiky a Kancelář Veřejného ochránce práv  Akademie věd České republiky  Grantová agentura České republiky  na základě § 51 zákona o majetku státu  organizační složky zřízené jednotlivými ministerstvy Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18  zdroje financování ◦ prostředky státního rozpočtu ◦ mimorozpočtové zdroje  prostředky fondů  rezervní fond  fond kulturních a sociálních potřeb  zisk získaný hospodářskou činností  peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí  prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19 (1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20  zdroje financování ◦ prostředky získané z hlavní činnosti ◦ prostředky přijaté ze státního rozpočtu ◦ mimorozpočtové zdroje  prostředky fondů  rezervní fond  fond reprodukce majetku  fond odměn  fond kulturních a sociálních potřeb ◦ prostředky získané jinou činností ◦ peněžité dary ◦ peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21  vznik  rozpočet  fondy Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22  zdroje financování ◦ hlavní činnost ◦ prostředky z rozpočtu zřizovatele ◦ dotace na úhradu provozních výdajů ◦ doplňková činnost ◦ mimorozpočtové prostředky  prostředky fondů  rezervní fond  investiční fond  fond odměn  fond kulturních a sociálních potřeb  peněžité dary Rozpočtové právo III JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23  právnické osoby  zákon č. 341/2005 Sb.  státní nebo místní Rozpočtové právo III JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24  právnické osoby  zákon č. 561/2004 Sb.  státní, místní či soukromé Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25  ve státním rozpočtu ◦ přesun prostředků ◦ povolené překročení rozpočtu výdajů ◦ vázání prostředků ◦ další  v místních rozpočtech ◦ přesun prostředků ◦ použití nepředvídaných příjmů k úhradě nezajištěných výdajů ◦ vázání rozpočtových výdajů Rozpočtové právo III JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

26  nejméně ve výši 0,3 % výdajů státního rozpočtu  o použití rozhoduje vláda  zákon o státním rozpočtu na rok 2013 ◦ 3,57 mld. Kč Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27  souhrnné účty státní pokladny  účty podřízené státní pokladně  řízení státní pokladny Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

28 Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28  vymezení ◦ peněžní prostředky převedené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let ◦ majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem je stát ◦ pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státních finančních aktiv ◦ jiné pohledávky  zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu

29 a) závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů b) jiné závazky státu  jejich souhrn je státní dluh  řízení státního dluhu Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30 A. Finanční kontrola B. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu C. Porušení rozpočtové kázně Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31  státní závěrečný účet ◦ přílohy ◦ ústavní základy ◦ návrh ◦ projednání  místní závěrečný účet ◦ přezkum hospodaření ◦ projednání Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31

32 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Rozpočtové právo II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 24. dubna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google