Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část finančního práva II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část finančního práva II"— Transkript prezentace:

1 Obecná část finančního práva II
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 19. března 2014

2 Osnova Dozor a kontrola v oblasti finančního práva
Dozor na úseku finanční činnosti Finanční kontrola Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu 2

3 1. Dozor a kontrola v oblasti finančního práva
dodržování zákonnosti vůči nepodřízeným subjektům dozor delegovaný dozor dohled dodržování nejen zákonnosti, ale i hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v rámci nadřízenosti a podřízenosti kontrola 3

4 2. Dozor na úseku finanční činnosti
dozor v oblasti finančního práva = dozor na úseku finanční činnosti dozor nad dodržováním právních předpisů podmínek v licenci či povolení individuálních právních aktů vůči nepodřízeným subjektům souvislost s peněžní masou 4

5 2. Dozor na úseku finanční činnosti - druhy
dozor v oblasti bankovnictví dozor nad stavebními spořitelnami dozor nad spořitelními a úvěrními družstvy dozor v oblasti kapitálového trhu dozor nad penzijními společnostmi dozor v pojišťovnictví dohled České národní banky v dalších oblastech doplňkový dohled ve finančních konglomerátech 5

6 2. Dozor na úseku finanční činnosti - druhy
na individuálním základě na konsolidovaném základě doplňkový dozor 6

7 I. Dozor v oblasti bankovnictví
Základní informace Předmět dohledu Opatření k nápravě Konsolidační celky 7

8 a. Základní informace bankovní dohled České národní banky
zahrnuje dohled nad bankami spořitelními a úvěrními družstvy institucemi elektronických peněz vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování nad bezpečným fungováním bankovního systému 8

9 b. Předmět dohledu bankovní dohled České národní banky zahrnuje
kritéria autorizace dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi, povoleními atd. kontrola dodržování zákonů, přímo použitelných předpisů Evropské unie a vyhlášek České národní banky získávání informací potřebných pro výkon dohledu ukládání opatření k nápravě a sankcí řízení o správních deliktech a přestupcích 9

10 c. Opatření k nápravě a sankce
vyžadování zjednání nápravy změna licence mimořádný audit nucená správa pokuta do Kč snížení základního kapitálu zákaz nebo omezení provádění operací se spojenými osobami zvýšení kapitálu zvýšení likvidních prostředků odnětí bankovní licence 10

11 d. Konsolidační celky podle zákona o bankách
skupina ovládající banky nebo zahraniční ovládající banky skupina finanční holdingové osoby skupina smíšené holdingové osoby 11

12 A. Skupina ovládající banky nebo zahraniční ovládající banky
Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba banka banka nebo zahraniční banka finanční instituce podnik pomocných služeb 12

13 B. Skupina finanční holdingové osoby
Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba finanční instituce jiná než obchodník s cennými papíry, pojišťovna či zajišťovna banka finanční instituce 13

14 C. Skupina smíšené holdingové osoby
Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba smíšená holdingová osoba (ne banka, zahraniční banka či finanční holdingová osoba) banka finanční instituce 14

15 II. Dozor nad stavebními spořitelnami
zákon č. 96/1993 Sb. bankovní dohled České národní banky dozor ministerstva financí předmět dozoru – státní podpora opatření k nápravě: vrácení státní podpory peněžitá pokuta 15

16 III. Dozor nad spořitelními a úvěrovými družstvy
zákon č. 87/1995 Sb. spořitelní a úvěrní družstvo přijímá vklady od svých členů poskytuje úvěry svým členům dohled České národní banky předmět dohledu a opatření k nápravě obdobná jako v případě bankovního dohledu 16

17 IV. Dozor v oblasti kapitálového trhu
dohled České národní banky zejména nad těmito subjekty: obchodníky s cennými papíry emitenty cenných papírů centrálním depozitářem jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů investičními společnostmi investičními fondy provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností zúčtování organizátory trhů s investičními nástroji 17

18 Předmět dohledu nad kapitálovým trhem
dohled České národní banky zahrnuje plnění povinností stanovených zákonem č. 15/1998 Sb. fyzickým nebo právnickým osobám plnění povinností stanovených jinými zákony (zejména 256/2004 Sb., 240/2013 Sb., 190/2004 Sb., 90/2012 Sb., 104/2008 Sb.) plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie 18

19 V. Dozor nad penzijními společnostmi
zákon č. 427/2011 Sb. dohled České národní banky (i nad jinými subjekty) státní dozor ministerstva financí nad poskytováním a vracením státního příspěvku penzijní společnost - činnosti doplňkové penzijní spoření důchodové spoření penzijní připojištění (transformované fondy) 19

20 VI. Dozor v pojišťovnictví
zákon č. 277/2009 Sb. dohled České národní banky nad pojišťovnami zajišťovnami osobami činnými pro pojišťovnu nebo zajišťovnu 20

21 VII. Dohled České národní banky v dalších oblastech
dohled v devizové oblasti devizová kontrola dohled podle zákona o platebním styku dohled podle zákona o oběhu bankovek a mincí 21

22 VIII. Doplňkový dohled ve finančních konglomerátech
zákon č. 377/2005 Sb. oblast dohledu – finanční sektor finanční konglomerát doplňkový dohled 22

23 A. Oblast dohledu finanční sektor, kterého se zahrnují
smíšené finanční holdingové osoby ovládající osoba, která není regulovanou osobou a která společně s jí ovládanými osobami, z nichž je alespoň jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu, a jinými osobami tvoří finanční konglomerát osoby z bankovního sektoru osoby ze sektoru pojišťovnictví osoby ze sektoru investičních služeb 23

24 B. Finanční konglomerát
v čele skupiny nebo podskupiny je regulovaná osoba ovládající jiné osoby osoba, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemž činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb a souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné 24

25 C. Doplňkový dohled doplňková pravidla obezřetného podnikání
doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti koncentrace rizik a operace v rámci skupiny vnitřní řídicí a kontrolní systém personální předpoklady informační povinnost koordinátor opatření k nápravě 25

26 3. Finanční kontrola Základní informace
Oblast výkonu finanční kontroly Součásti finanční kontroly 26

27 A. Základní informace zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě cíl finanční kontroly hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy prověřování dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky zajištění veřejných prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání

28 A. Oblast výkonu finanční kontroly
vykonává se mezi orgány veřejné správy mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory uvnitř orgánů veřejné správy u státního podniku ministerstvem 28

29 B. Součásti finanční kontroly
veřejnosprávní kontrola ministerstvo financí a finanční úřady správci kapitol státního rozpočtu řídící orgán a platební agentura územní samosprávní celky finanční kontrola podle mezinárodních smluv vnitřní kontrolní systém řídící kontrola interní audit 29

30 4. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu
zákon č. 166/1993 Sb. kontrola hospodaření se státním majetkem státního závěrečného účtu České republiky plnění státního rozpočtu České republiky hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí, a hospodaření s prostředky, za něž převzal stát záruky vydávání a umořování státních cenných papírů zadávání státních zakázek hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky 30

31 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 31


Stáhnout ppt "Obecná část finančního práva II"

Podobné prezentace


Reklamy Google