Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje Schvalování účetních závěrek Zlín, 3. října 2013 Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje Schvalování účetních závěrek Zlín, 3. října 2013 Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje Schvalování účetních závěrek Zlín, 3. října 2013 Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje

2 Schvalování účetních závěrek (ÚZ) poprvé již za rok 2012 •účinnost 1.8. 2013 •působnost: některé vybrané účetní jednotky ( ÚSC, DSO, PO) •termín pro schválení ÚZ : 30.6. následujícího roku •termín pro schválení ÚZ 2012 : 30. září 2013 •ÚZ obce schvaluje zastupitelstvo obce •ÚZ příspěvkové organizace obce schvaluje rada obce •ÚZ DSO schvaluje nejméně tříčlenný orgán, který je potřeba určit •schválením ÚZ se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení

3 Schvalování účetních závěrek (ÚZ) podklady pro schvalování (§4, 220/2013 Sb.) •schvalovaná účetní závěrka •inventarizační zpráva •zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, •roční zpráva interního auditu, zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem •účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem

4 Schvalování účetních závěrek (ÚZ) vnitřní předpis Dotčená účetní jednotka v průběhu účetního období organizuje činnosti související se schvalováním ÚZ tak, aby docházelo k průběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát (§13, odst. 1, vyhlášky č. 220/2013 Sb.). Dotčená účetní jednotka zajistí schvalujícímu orgánu v průběhu účetního období přístup k mezitímním účetním závěrkám nebo vyžádaným informacím z těchto mezitímních účetních závěrek, k podkladům určeným vnitřním předpisem a dalším významným nebo vyžádaným informacím (§14, odst. 1, vyhlášky č. 220/2013 Sb.).

5 Schvalování účetních závěrek (ÚZ) protokol o schvalování účetní závěrky •o úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol (§11 vyhlášky 220/2013 Sb.) •protokol obsahuje: identifikaci schvalované účetní závěrky, datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky, identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky, zápis o neschválení účetní závěrky, identifikaci průkazných účetních záznamů, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním, účetní závěrky

6 Schvalování účetních závěrek (ÚZ) předání informace do CSÚIS Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací, předává dotčená účetní jednotka do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech (§29, odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.).

7 Schvalování účetních závěrek (ÚZ) užitečné odkazy Bližší informace např. na stránkách Ministerstva financí : (často kladené dotazy) HOME > Veřejný sektor > Regulace > Účetní reforma veřejných financí > Otázky a odpovědi – účetnictví státu > Otázky – schvalování ÚZ http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni- reforma-verejnych-financi-ucetnic/otazky-a-odpovedi- ucetnictvi-statu

8 Schvalování účetních závěrek vybrané odkazy na právní předpisy •§50, odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou stanovy, v nichž musí být uvedeno …. určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni •§84, odst. 2, písm. b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – Zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni

9 Schvalování účetních závěrek vybrané odkazy na právní předpisy •§102, odst. 2, písm. q zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – Radě obce je vyhrazeno schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni •§4, odst. 8, písm. písm. w zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - …. Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví požadavky na organizaci a schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování •Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

10 Děkuji Vám za pozornost Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje 577 043 660, leona.kocarova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje Schvalování účetních závěrek Zlín, 3. října 2013 Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google