Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování auditu 3. cvičení. Vztah účetnictví a auditu Účetnictví - sestavení účetní závěrky a její zveřejnění Audit - ověření údajů předložených v účetní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování auditu 3. cvičení. Vztah účetnictví a auditu Účetnictví - sestavení účetní závěrky a její zveřejnění Audit - ověření údajů předložených v účetní."— Transkript prezentace:

1 Plánování auditu 3. cvičení

2 Vztah účetnictví a auditu Účetnictví - sestavení účetní závěrky a její zveřejnění Audit - ověření údajů předložených v účetní závěrce - věrný a poctivý obraz (true and fair view) o majetku, zdrojích financování, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření

3 Odpovědnost za účetnictví  Za účetní závěrku odpovídá statutární orgán  Obchodní zákoník §192  „Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.“

4 Schéma podřízenosti útvaru účetnictví Ředitel společnosti Obchodní útvar Ekonomický útvar Technický útvar Hlavní účetní investicemateriálmzdyfakturace

5 Odpovědnost za audit  Za audit odpovídá auditor  Postupuje v souladu s mezinárodními auditorskými standardy  Výstupem = zpráva auditora, obsahuje výrok auditora  Auditor odpovídá za výrok nikoli za účetní závěrku

6 Účetní výkaznictví  ÚČETNICTVÍ  Postup dle IAS/IFRS US GAAP  Analýza položek a transakcí  Ocenění a zaúčtování transakcí  Sumarizace  Příprava a zpracování účetní závěrky  AUDITING  Postup dle ISA  Převzetí účetní závěrky k ověření  Ověření ÚZ  Vydání auditorské zprávy  Doručení auditorské zprávy účetní jednotce

7 Plánování auditu  ISA 300 – Plánování auditu  Uzavření smlouvy o ověření účetní závěrky  Časový harmonogram prací  Stanovení strategie auditu  Metody a auditorské postupy  Sběr důkazních informací –účast u inventarizací

8 Smlouva o auditu  Cíl auditu účetní závěrky  Odpovědnost vedení společnosti za ÚZ  Rozsah auditu  Způsob sdělení výsledků ověřování  Doba provádění auditu a jeho ukončení  Povinnost společnosti zajistit auditorovi neomezený přístup ke všem záznamům a dokumentům  Způsob provedení auditu, upozornění na omezení  Cena za audit a způsob fakturace  Doba platnosti smlouvy a případná výpovědní lhůta  Důvody k odstoupení od smlouvy ze strany auditora a ze strany společnosti

9 Příklad  Sestavte plán auditu ve vybrané společnosti v souladu se standardem ISA 300


Stáhnout ppt "Plánování auditu 3. cvičení. Vztah účetnictví a auditu Účetnictví - sestavení účetní závěrky a její zveřejnění Audit - ověření údajů předložených v účetní."

Podobné prezentace


Reklamy Google