Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Auditorské postupy Činnosti před uzavřením smlouvy Předběžné plánovací procedury Plánování auditu Vlastní audit Ukončení auditu a vydání zprávy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Auditorské postupy Činnosti před uzavřením smlouvy Předběžné plánovací procedury Plánování auditu Vlastní audit Ukončení auditu a vydání zprávy."— Transkript prezentace:

1 Auditorské postupy Činnosti před uzavřením smlouvy Předběžné plánovací procedury Plánování auditu Vlastní audit Ukončení auditu a vydání zprávy

2 Činnosti před uzavřením smlouvy Vyhodnocení rizika zakázky

3 ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky Cílem auditu UZ je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda je účetní závěrka sestavena ve všech významných ohledech v souladu s používaným rámcem účetního výkaznictví.

4 ISA 200 Audit vykonán v souladu s ISAs Profesionální skepse při plánování a provedení auditu Rozsah auditu Přiměřená jistota Auditorské riziko Odpovědnost za účetní závěrku

5 ISA 315 Znalost účetní jednotky a jejího prostředí a vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti

6 ISA 315 Auditor se musí v dostatečné míře seznámit s účetní jednotkou a jejím prostředím včetně její vnitřní kontroly tak, aby byl schopen identifikovat a vyhodnotit rizika významného zkreslení UZ (ať již z důvodu podvodu nebo chyby) a navrhnout a provést další auditorské postupy

7 ISA 315 Postupy vyhodnocení rizik a zdroje informací o účetní jednotce včetně vnitřní kontroly

8 ISA 315 Postupy vyhodnocování rizik: Dotazování u vedení a ostatních pracovníků Analytické postupy Pozorování a inspekce

9 ISA 315 Porada členů auditorského týmu: Možnost výskytu významné nesprávnosti Hodnocení podnikatelských rizik Možnosti podvodu (ISA 240 „Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky“

10 ISA 315 Znalost účetní jednotky a jejího prostředí včetně vnitřní kontroly: Externí faktory (odvětví, regulace apod.) Povaha účetní jednotky Cíle, strategie, podnikatelská rizika Hodnocení výsledků Vnitřní kontrola

11 ISA 315 Auditor musí znát příslušné odvětví, jeho regulaci a další externí faktory ovlivňující účetní jednotku včetně rámce účetního výkaznictví.

12 ISA 315 Auditor se seznámí s cíli a strategiemi účetní jednotky a souvisejícími riziky podnikání.

13 ISA 315 Auditor se seznámí s hodnocením a způsobem sledování finančních výsledků účetní jednotky.

14 ISA 315 Auditor musí znát systém vnitřních kontrol: -kontrolní prostředí -proces vyhodnocení rizik -informační systém -kontrolní činnost -monitorování kontrol

15 ISA 315 Pro auditora je nejdůležitější to, zda a jak určitá kontrola odvrátí popřípadě odhalí významnou nesprávnost.

16 ISA 315 Míra znalosti vnitřní kontroly: existence kontroly využívání kontroly (nevhodně navržená kontrola může být považována za významný nedostatek vnitřní kontroly)

17 ISA 315 Vliv IT na vnitřní kontrolu: Existuje vždy určitý vztah mezi manuálními a automatizovanými složkami kontroly IT je v zásadě efektivnější, přináší však jiná rizika a jiné nezbytné kontroly

18 ISA 315 Výhody IT pro procesy a jejich kontrolu: Konzistence předem definovaných zásad Podpora dostupnosti, správnosti a včasnosti informací Vhodné analýzy informací Podpora monitorovacích činností Snížení rizika obcházení kontrol Bezpečností kontroly uvnitř aplikací

19 ISA 315 Rizika IT: Neadekvátní spoléhání na systémy a programy (já nic, to počítač) Neoprávněný přístup k datům (poškození, zničení, změny, manipulace s daty) „Monopol“ IT pracovníků nad daty (jejich přístupová práva jsou zpravidla mnohem vyšší, než práva jednotlivých uživatelů)

20 ISA 315 Výhody manuálních systémů kontroly: Neobvyklé nebo jednorázové transakce Obtížně rozeznatelné chyby V případě změny podmínek Monitorování účinnosti automatizovaných kontrol

21 ISA 315 Manuální kontroly jsou obecně méně spolehlivé než automatické

22 ISA 315 Omezení vnitřních kontrol: (i dobře navržené a implikované kontroly poskytují pouze přiměřenou jistotu) Lidský faktor, jednoduché, neúmyslné chyby Tajná dohoda dvou nebo více osob

23 ISA 315 Omezení vnitřních kontrol: Náklady spojené s kontrolou Neadekvátní reakce na změny

24 ISA 315 Kontrolní prostředí: Správa a řízení společnosti Přístup vedení a osob pověřených řízením k vnitřní kontrole

25 ISA 315 Hodnocení kontrolního prostředí auditorem: Prosazování bezúhonného chování a morálních hodnot Dodržování nezbytné kvalifikace Filosofie a styl činnosti vedení Organizační struktura

26 ISA 315 Hodnocení kontrolního prostředí auditorem: Přidělování pravomocí a odpovědnosti Zásady a postupy v oblasti lidských zdrojů

27 ISA 315 Vnitřní kontrola ovlivňuje povahu, časový rámec a rozsah auditorských postupů

28 ISA 315 Proces vyhodnocení rizik Auditor se seznámí s procesem systému identifikace a řízení podnikatelských rizik účetní jednotky

29 ISA 315 Informační systém Auditor se seznámí s informačním systémem pro účetní výkaznictví resp. s účetním systémem

30 ISA 315 Zkoumá zejména tyto oblasti: Druhy transakcí Postupy (manuální i počítačové) pro zaznamenání, zpracování a vykázání transakcí v účetní závěrce Zpracování účetní závěrky včetně významných odhadů a způsobu zveřejňování informací

31 ISA 315 Kontrolní činnost: Auditor se seznámí s kontrolní činností, která zpravidla zahrnuje: Schvalování Přezkoumání výkonnosti Zpracování informací

32 ISA 315 Fyzické kontroly Rozdělení pravomoci a odpovědnosti

33 ISA 315 Monitorování kontrol. Auditor se seznámí s činnostmi používanými účetní jednotkou pro monitorování vnitřní kontroly


Stáhnout ppt "Auditorské postupy Činnosti před uzavřením smlouvy Předběžné plánovací procedury Plánování auditu Vlastní audit Ukončení auditu a vydání zprávy."

Podobné prezentace


Reklamy Google