Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sedm základních nástrojů managementu jakosti 1.Vývojový diagram. 2.Diagram příčin a následku. 3.Formulář pro sběr dat. 4.Paretův diagram. 5.Histogram.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sedm základních nástrojů managementu jakosti 1.Vývojový diagram. 2.Diagram příčin a následku. 3.Formulář pro sběr dat. 4.Paretův diagram. 5.Histogram."— Transkript prezentace:

1 Sedm základních nástrojů managementu jakosti 1.Vývojový diagram. 2.Diagram příčin a následku. 3.Formulář pro sběr dat. 4.Paretův diagram. 5.Histogram. 6.Bodový diagram. 7.Regulační diagram.

2 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Vývojový diagram.  je grafickým zobrazením posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků určitého existujícího nebo navrhovaného procesu  je vhodným nástrojem zejména pro analýzu procesu, jeho jednotlivých kroků a rozhodovacích uzlů  může sloužit k identifikací oblastí daného procesu, kde mohou vznikat problémy  umožňuje zkoumání procesu z hlediska nejvhodnějšího rozmístění kontrolních míst  umožňuje optimaliazci procesu procesu pomocí identifikace nadbytečných činností  přispívá k lepšímu a snadnějšímu pochopení procesu  vymezuje pracovníkům zapojeným do procesu jejich odpovědnosti a pravomoci

3 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Diagram příčin a následku (Ishikawův diagram, diagram „rybí kosti“).  nástroj umožňující systematický popis všech možných příčin daného problému  užitečný nástroj pro denerování a systematický popis nových nápadů  užitečný nástroj pro shrnutí názorů skupiny lidí na existující problém  nástroj týmové analýzy využívající zásady brainstormingu

4 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Formulář pro sběr dat (kontrolní tabulky, záznamníky).  slouží k systematickému shromažďování údajů pro řízení a zlepšování  shromažděné údaje slouží pro hodnocení stávajícího stavu procesu, pro směrování neustálého zlepšování, pro hodnocení účinnosti provedených opatření, apod.  může mít různou podobu a může být používán v papírové i elektronické podobě

5 Formulář pro sběr dat Hlavní oblasti aplikace:  vstupní, operační, výstupní kontrola produktu  analýza strojů a zařízení  analýza technologického procesu  analýza neshodných jednotek (vadných produktů)  záznam vstupních údajů a výpočet základních charakteristik pro regulační diagramy Příprava formuláře pro sběr dat: 1. Stanovení účelu sběru dat. 2. Určení nezbytných údajů k dosažení daného účelu. 3. Stanovení způsobu analýzy získaných ůdajů. 4. Návrh formuláře. 5. Ověření vhodnosti formuláře.

6 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Paretův diagram (kontrolní tabulky, záznamníky).  důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí  umožňuje názornou prezentaci problému  napomáhá oddělit podstatné faktory řešeného problému od těch méně podstatných

7 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Histogram. hranice intervalů fifi xD1xD1 xH1xH1 ………………………...xDkxDk xHkxHk  představuje grafické zobrazení intervalového zobrazení četnosti znaku jakosti  slouží k názornému zobrazení „struktury“ naměřených dat

8 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Bodový diagram.  rozmístění bodů v bodovém diagramu charakterizují směr, tvar a míru těsnosti závislosti mezi sledovanými proměnnými  bodový diagram je grafická metoda pro studium vztahu mezi dvěma proměnnými  sestrojený bodový diagram podává základní grafickou informaci o vzájemné souvislosti dvou sledovaných proměnných

9 Sedm základních nástrojů managementu jakosti Regulační diagram.  je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu  statistická regulace představuje preventivní přístup k řízení jakosti  statisticky zvládnutý proces je takový proces, který ovlivňují pouze náhodné příčiny variability  právě regulační diagram umožňuje odlišit působení náhodných příčin variability od působení vymezitelných příčin variability


Stáhnout ppt "Sedm základních nástrojů managementu jakosti 1.Vývojový diagram. 2.Diagram příčin a následku. 3.Formulář pro sběr dat. 4.Paretův diagram. 5.Histogram."

Podobné prezentace


Reklamy Google