Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zpracování vybraných témat (projektů) Seznámení studentů s uplatněním metod při zpracování projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zpracování vybraných témat (projektů) Seznámení studentů s uplatněním metod při zpracování projektů."— Transkript prezentace:

1 Metody zpracování vybraných témat (projektů) Seznámení studentů s uplatněním metod při zpracování projektů

2 Základní typy projektů Vnitrofunkční Mezifunkční Meziorganizační

3 Přehled užívaných metodik Metodika Hammera a Champyho Metodika T. Davenporta Metodika Manganelliho a Kleina Metodika Kodak

4 Metodika (obsah) Příprava projektu –Plánování projektu –Definování projektových pravidel Rekonstrukce procesů –Identifikace a popis procesů –Redesign nových procesů Implementace –Řízení změny

5 Sedm fází projektu(zobecnění) Plánování projektu Zhodnocení současného stavu Návrh procesů Hodnocení změn (náklady a přínosy) Podrobný návrh systému procesu Implementace systému procesů Postupné zlepšování systému procesů

6 Standardy IDEF IDEF (The Integrated Definition) – metody pro komplexní podporu modelování podnikové architektury

7 Modelování podnikových procesů IDEF 3 – je určena pro popis chování systému Scénář – základní model procesů Metoda uplatňuje specifický grafický jazyk Analýza zaměřená na procesy klade důraz na časové, kausální a logické vztahy uvnitř procesu (vyjádřené ve scénáři)

8 Základními stavebními kameny pro vytváření modelů jsou: –Jednotka chování (Unit of Behavior) –Vazby –Uzly –Odkazy a poznámky

9 Jednotka chování představuje obecný typ činnosti v systému Název činnosti č.

10 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Jednoduché vazba (B nesmí nastat před A) AB

11 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Omezující vazba vynucení následovníka ( A je následován B, B i A může nastat i samostatně) AB

12 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Omezující vazba omezení následovníka ( B je pouze po výskytu A, B nemůže nastat samostatně, A ano) AB

13 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Oboustranná omezující vazba ( A musí být následováno B, B se nesmí vyskytnout bez předchozího uskutečnění A) AB

14 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Obecná omezující vazba ( její vlastnosti uživatel definuje sám ) AB

15 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Obecná omezující vazba ( její vlastnosti uživatel definuje sám ) AB

16 Vazby spojují jednotlivé jednotky (prvky), čímž je znázorněna dynamika (postup) procesu –Uživatelsky definovaná vazba ( umožňuje uživateli definovat celý význam vztahu) AB

17 Uzly jsou taková místa, kde se průběh procesů větví do více podprocesů nebo kde se podprocesy slučují.

18 Posloupnosti činností –Sekvenční posloupnost (jedna varianta cesty) –Větvení –Paralelní provádění –Opakování (vzhledem k nesplněné podmínce)

19 Metoda FTA Fault Tree Analysis Analýza stromu průběhu procesu Dekompozice procesu

20 Proces Subproces 1 Činnost Operace Činnost Subproces 2Subproces 3 Činnost

21 Diagram vzájemných vztahů Relační diagram

22 Umožňuje identifikovat logické, příčinné souvislosti mezi prvky Umožňuje důkladné pochopení vazeb a vztahů mezi prvky systému

23 Zlepšení procesu recruitmentu BCDEFG Subproces A

24 Maticový diagram

25 Činnosti ABCDEF A B C D E F

26 Postupový diagram

27 Vývojový diagram slouží k názornému grafickému zobrazení posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků určitého procesu Používá se k identifikaci problémů a návrhu jejich řešení (Imagineering). Obvykle se zpracovávají dva diagramy (skutečnost, návrh řešení)

28 Grafické symboly ( ČSN ISO 5807 Dokumentační symboly ……….) Počátek, konec Zpracování, proces, činnost Rozhodování Dokument Spojka

29 Síťový graf Stanovení optimálního harmonogramu průběhu procesu

30 Schéma 0 0 1 2 34 5 00

31 Úsečkový diagram činnost čas

32 Kvalita procesu

33 Metoda FMEA Failure Mode and Effect Analysis Analýza možností chyb procesu

34 Analýza procesu Možné chyby Následky chyb Návrh opatření Realizace opatření

35 Systémová FMEA

36 Stanovení prvků a struktury systému Stanovení struktury funkcí prvků systému Analýza chyb Hodnocení rizik Návrh optimalizace procesu


Stáhnout ppt "Metody zpracování vybraných témat (projektů) Seznámení studentů s uplatněním metod při zpracování projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google