Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Plánování projektu 10. 3. 2011. 1. Postup při zpracování plánu 2. Síťová analýza 1.Úvod, základní pojmy 2.Hranově orientované grafy 3.Uzlově orientované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Plánování projektu 10. 3. 2011. 1. Postup při zpracování plánu 2. Síťová analýza 1.Úvod, základní pojmy 2.Hranově orientované grafy 3.Uzlově orientované."— Transkript prezentace:

1 3. Plánování projektu 10. 3. 2011

2 1. Postup při zpracování plánu 2. Síťová analýza 1.Úvod, základní pojmy 2.Hranově orientované grafy 3.Uzlově orientované grafy 4.Ohodnocení grafů, přehled metod 3. Metoda CPM Přednáška č. 3: Plánování projektů

3  velké množství dat  interaktivní proces  optimální plán realizace  síťová analýza  software  vstup – datová základna  výstup – síťový graf, cash flow, histogram …

4 Přednáška č. 3: Plánování projektů  2 fáze: 1. příprava datové základny 1.interdisciplinarita 2.správnost údajů 2. prováděcí fáze 1.časová, zdrojová a nákladová analýza 2.výstup – výchozí materiál pro sledování realizace viz obrázekobrázek

5  dekompozice na menší celky ◦ tématicky příbuzné ◦ přehlednost, jednoduchost  soupis činností ◦ seznam činností projektu ◦ pozor na přílišnou podrobnost  logický sled činností – síťový graf ◦ které předcházejí ◦ které následují ◦ které běží paralelně Přednáška č. 3: Plánování projektů

6  doba trvání ◦ známá vs. odhad  analogie; kvalifikovaný odhad; normativ  vymezení zdrojů ◦ finance, práce, materiál, stroje, prostory … ◦ kvantifikovat, včetně času  náklady projektu ◦ fixní (nesouvisí s dobou použití) ◦ variabilní Přednáška č. 3: Plánování projektů

7  Soubor modelů a metod vycházející z grafického vyjádření složitých projektů.  Umožňuje: ◦ grafický model ◦ termíny ◦ kontrola + změny ◦ simulace ◦ rozsáhlé projekty ◦ aktualizace Přednáška č. 3: Plánování projektů

8  matematický model proejktu  Základní prvky: ◦ činnosti ◦ vazby ◦ ohodnocení  Základní typy: ◦ hranově orientovaný ◦ uzlově orientovaný Přednáška č. 3: Plánování projektů

9  Ohodnocení grafu: ◦ deterministický  čas  náklady  zdroje ◦ stochastický  + pravděpodobnost  riziko Přednáška č. 3: Plánování projektů

10  nejběžnější  hrana = činnost  uzel – počátek a konec činnosti  i – počáteční, j – koncový : i ≤ j  ≥ 1 činnost vchází (počáteční)  ≥ 1 vychází (koncový)  graf je “uzavřený”  vazby – ztotožnění uzlu  cykly - fiktivní činnosti  rozdělení činností Přednáška č. 3: Plánování projektů

11

12  činnost = uzel  čtyřúhelník, číslo činnosti i, j  vazby – spojnice i – j  druhy vazeb ◦ Z-Z – začátek j na začátek i ◦ Z-K – začátek j na konec i ◦ K-K – konec j na konec i ◦ K-Z – konec j na začátek i  mnohostranější  složitější Přednáška č. 3: Plánování projektů

13  časové ohodnocení vazeb  činnost i ◦ trvání – t i; událost U i : začátek Z i ; konec – K i  minimální odstup mezi událostí U i a U j a ij  maximální odstup  Podmínka Přednáška č. 3: Plánování projektů

14 Grafstrukturaohodnocenídruh ohod.metoda hranový det čas detCPM stochPERT nákladydetCPM/COST zdrojedet Sumarizace rozvrhování vyrovnávání stoch časdet GERT nákladydet pravděp.stoch uzlovýdet časdetMPM nákladydet software zdrojedet Přednáška č. 3: Plánování projektů

15  Critical Path Method  hranově orientovaný graf  časové ohodnocení  časové rezervy  kritická cesta Přednáška č. 3: Plánování projektů

16

17 doba trvání činnosti nejdříve možné zahájení uzlu (NMZ) nejpozději přípustné zahájení uzlu (NPZ) nejdříve možný začátek činnosti (i,j) nejdříve možný konec nejpozději přípustný začátek nejpozději přípustný konec doba trvání projektu Přednáška č. 3: Plánování projektů

18  2 fáze (vpřed, vzad)  Výpočet vpřed ◦ nejdříve možné termíny 1.Nejdříve možné zahájení projektu 2.Nejdříve možné konce činností 3.NMK uzlu (maximum vstupujících) 4.NMZ činností ◦ postupujeme přes všechny uzly až na konec projektu Přednáška č. 3: Plánování projektů

19  Výpočet vzad ◦ NPK projektu ◦ Nejpozději přípustné termíny podle: ◦ Celková časová rezerva: KRITICKÁ CESTA Přednáška č. 3: Plánování projektů

20  Celková ◦ o kolik je možné posunout začátek činnosti nebo prodloužit dobu trvání beze změny termínu dokončení celého projektu, ◦ přečerpáním vznikne nová kritická cesta, ◦ největší ze všech rezerv, ◦ činnosti s nulovou RC tvoří kritickou cestu. Přednáška č. 3: Plánování projektů

21  Volná ◦ o kolik můžeme posunout začátek činnosti nebo prodloužit dobu trvání (oproti nejdříve možnému začátku) beze změny termínů nejdříve možných začátků následujících činností, ◦ když do uzlu ústí alespoň 2 činnosti. Přednáška č. 3: Plánování projektů

22  Závislá ◦ o kolik lze posunout začátek činnosti nebo prodloužit dobu trvání (vzhledem k nejpozději přípustnému konci) beze změny nejpozději přípustných začátků následujících činností. Přednáška č. 3: Plánování projektů

23  Nezávislá ◦ o kolik lze posunout začátek činnosti nebo ji prodloužit, aby nedošlo ke změně nejpozději přípustných konců činností předcházejících a nejdříve možných začátků činností následujících, ◦ může vyjít záporně – upravený vzorec, ◦ při optimalizaci čerpáme jako první – neovlivní ostatní rezervy. Přednáška č. 3: Plánování projektů

24

25 Tabulka  7 sloupců 1.činnosti (i,j) 2.doby trvání 3.hodnoty 4.hodnoty 5.hodnoty 6.hodnoty 7.celková rezerva Přednáška č. 3: Plánování projektů

26 Postup  Vpřed 1.činnostem (1,j) určíme a 2.další (3. sl.) – (maxma 4. sl.) 3.dopočteme 4. sl. 4.opakujeme do konce (4. sl. posl. činnosti)  Vzad 1.přepíšeme (6. sl. u posl. uzlu) 2.dopočteme (5. sl.) 3.další (6. sl.) - (minima 5. sl.) 4.celková rezerva Přednáška č. 3: Plánování projektů

27 Graf  vpřed  vzad Přednáška č. 3: Plánování projektů


Stáhnout ppt "3. Plánování projektu 10. 3. 2011. 1. Postup při zpracování plánu 2. Síťová analýza 1.Úvod, základní pojmy 2.Hranově orientované grafy 3.Uzlově orientované."

Podobné prezentace


Reklamy Google