Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING II. Teoretické zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING II. Teoretické zdroje."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING II. Teoretické zdroje

2 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II2 Teoretické zdroje informatiky TEORIE SYSTÉMŮ  zabývá se studiem obecných, abstraktních i reálných systémů, jejich chováním, adaptabilností, interakcemi s okolím Základy: rakouský biolog L. v. Bertalanfy (1949-1952) Základní pojmy: SYSTÉM  účelově definovaná neprázdná množina prvků a vazeb mezi nimi, přičemž obě množiny určují vlastnosti celku. SUBSYSTÉM  systém, který lze považovat za část nadřízeného systému, vytváří relativně samostatný celek v systému nadřízeném. PRVEK  část systému, která na dané rozlišovací úrovni tvoří nedělitelný celek. VAZBA  spojení, interakce mezi prvky systému, nebo mezi prvky systému a prvky okolí. OKOLÍ SYSTÉMU  množina prvků, jež nejsou součástí systému, ale mají vazby s jeho prvky.

3 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II3 Teoretické zdroje informatiky TEORIE SYSTÉMŮ – metodologické aspekty zkoumání systémů – interdisciplinální chápání pojmu systém – sjednocuje aspekty chování různých druhů systémů – metody pro definování, analýzu a popis systémů a složek – metody pro konstrukci a optimalizaci chování systémů Objekt: část, výsek objektivní reality, který podrobujeme zkoumání Svět složen z množství objektů, které jsou ve vzájemném vztahu a interakci. Definujeme-li v objektech jejich části (podle předmětu,typu zkoumání) a vazby mezi nimi (zkoumáme strukturu objektů v prostoru a čase ) = definujeme na objektech systémy.

4 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II4 Teoretické zdroje informatiky SYSTÉM  konečná množinu prvků ( P ) a množinu vazeb mezi nimi ( V ) s dynamickým, účelovým chováním: S = {P, V}  S je množina S = {Z, Q, F, M, T} kde: Z = neprázdná množinu vnitřních stavů systému S, Q = neprázdná množina stavů vstupů, F = množina přípustných vstupních funkcí s hodnotami v Q, M = množina přechodových funkcí systému S, definovaných na Z, a s hodnotami v Z a Q, T = časová stupnice systému S (funkce přechodů ze stavu do stavu v systému S, definovaná na F * T s hodnotami v M ).  systém je komplexem vzájemně souvisejících prvků,  systém vyjadřuje zvláštní jednotu s okolím,  systém může být současně prvkem systému vyššího řádu,  prvek systému může být současně systémem nižšího řádu. Definic systému mnoho různých Společné znaky:

5 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II5 Teoretické zdroje informatiky Prvek systému je na zvolené rozlišovací úrovni nedělitelná část celku, jehož strukturu nemůžeme nebo nechceme rozlišovat. Prvky – liší se vlastnostmi (závažné, nepodstatné) – alespoň jeden vstup a jeden výstup – vnitřní, hraniční (vstupní, výstupní), prvky podstatného okolí – paměťové, řídící Vazba je vzájemné spojení (interakce) mezi dvěma prvky systému navzájem, nebo mezi prvkem systému a prvkem okolí systému. Vazby rozlišujeme podle: – formy (vazby přímé, zpětné, sériové, paralelní, svodné, rozvodné, otevřené, uzavřené, atd. a jejich různé kominace), – obsahu (hmotně–energetické, informační, organizační atd.). Okolí systému je množina prvků, které nejsou částí systému.

6 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II6 Teoretické zdroje informatiky STRUKTURA SYSTÉMU ( S )  množinu prvků ( P ) a množinu vazeb ( V ) mezi nimi S = {P, V} Záznam struktury systému slovním popisem, graficky, tabulkou vazeb, všeobecným tvarem.

7 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II7 Teoretické zdroje informatiky STRUKTURA SYSTÉMU ( S )  množinu prvků ( P ) a množinu vazeb ( V ) mezi nimi S = {P, V} Záznam struktury systému slovním popisem, graficky, tabulkou vazeb, všeobecným tvarem.

8 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II8 Teoretické zdroje informatiky STRUKTURA SYSTÉMU ( S )  množinu prvků ( P ) a množinu vazeb ( V ) mezi nimi S = {P, V} Záznam struktury systému slovním popisem, graficky, tabulkou vazeb, všeobecným tvarem.

9 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II9 Teoretické zdroje informatiky Třídění systémů ► Podle vztahu k realitě (hmotné, abstraktní) ► Podle vztahu (interakce) s okolím (uzavřené, relativně izolované, otevřené) ► Podle původu vzniku (umělé, přirozené) ► Podle obsahu (informační, organizační, aj.) ► Podle chování v čase  statické, dynamické [časové zpoždění – doba reakce]  nespojité [diskrétní], spojité ► Podle způsobu chování deterministické, stochastické adaptivní, neadaptivní s cílovým chováním, bez cílového chování, s nahodilým chováním, sekvenční

10 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II10 Teoretické zdroje informatiky Izomorfní a homomorfní systémy IZOMORFNÍ SYSTÉMY  zobrazení prvků jednoho systému na druhý je vzájemně jednoznačné (ekvivalentní opačnému). HOMOMORFNÍ SYSTÉMY  zobrazení prvků jednoho systému na druhý není ekvivalentní opačnému.

11 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II11 Teoretické zdroje informatiky Izomorfní a homomorfní systémy Model Homomorfní systém S 2, který je zobrazením systému originálu S 1, se bude nazývat modelem. realizace určité teorie, tj. abstraktního systému zjednodušené zobrazení systému opírá se o redukované představy o chování prvků systému a využívá redukované číselné údaje, které jen částečně odrážejí vlastnosti prvků systému nebo objektu prostřednictvím různých ukazatelů

12 ENIN – Teoretické zdroje informatiky II12 Teoretické zdroje informatiky KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING II. Teoretické zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google