Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: sociální psychologie - základní pojmy Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: sociální prostředí, společnost, societa, sociální situace, sociální role, socioprofesní role, globální role Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje úvod do sociální psychologie, vyvozuje základní pojmy, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 sociální psychologie disciplína psychologie disciplína psychologie třídění – základní disciplína třídění – základní disciplína zabývá se sociálními jevy z pohledu lidské psychiky zabývá se sociálními jevy z pohledu lidské psychiky

3 metody sociální psychologie psychodrama psychodrama sociodrama sociodrama sociometrie sociometrie sociogram – grafické znázornění (hvězdice, síť, tabulka) sociogram – grafické znázornění (hvězdice, síť, tabulka) indexová analýza – výpočet indexů; indexová analýza – výpočet indexů; behaviorální metoda, přehrání situace jedincem behaviorální metoda, přehrání situace jedincem behaviorální metoda, přehrání situace v rámci skupiny behaviorální metoda, přehrání situace v rámci skupiny sociometrický dotazník, zjišťování vztahů v rámci skupiny sociometrický dotazník, zjišťování vztahů v rámci skupiny

4 sociální prostředí integrovaný sociální systém tvořený lidmi, tvořený lidmi, jejich vztahy a jejich vztahy a společnými aktivitami a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit; produkty těchto vztahů a aktivit;

5 mikrosociální prostředí – přímé meziosobní interakce (face to face); mikrosociální prostředí – přímé meziosobní interakce (face to face); mezosociální prostředí – interakce na různých úrovních; např. město, škola; mezosociální prostředí – interakce na různých úrovních; např. město, škola; makrosociální prostředí – není možnost přímé interakce se všemi; např. region, společnost; makrosociální prostředí – není možnost přímé interakce se všemi; např. region, společnost;

6 společnost – kulturní, historická, generační kontinuita, ekonomický a politický typ uspořádání, vázaný na určitou lokalitu; společnost – kulturní, historická, generační kontinuita, ekonomický a politický typ uspořádání, vázaný na určitou lokalitu; societa, společenství – seskupení, důraz na kulturní a mezilidské vazby; societa, společenství – seskupení, důraz na kulturní a mezilidské vazby;

7 sociální situace objekty a vztahy mezi nimi objekty a vztahy mezi nimi tvoří vnitřně spjatý a relativně samostatný tvoří vnitřně spjatý a relativně samostatný časoprostorový systém, časoprostorový systém, má dynamický, interakční charakter; má dynamický, interakční charakter;

8 sociální prostředí integrovaný sociální systém integrovaný sociální systém tvořený lidmi, jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit tvořený lidmi, jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit sociální situace relativně samostatný časoprostorový relativně samostatný časoprostorový integrovaný sociální systém integrovaný sociální systém tvořený lidmi, jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit tvořený lidmi, jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit má dynamický, interakční charakter má dynamický, interakční charakter

9 role komplex chování příznačného pro určitou situaci; komplex chování příznačného pro určitou situaci;vzniká: 1) ze součinnosti (společné činnosti); 1) ze součinnosti (společné činnosti); 2) očekávané chování související s určitou pozicí ve vztažném sociálním systému; 2) očekávané chování související s určitou pozicí ve vztažném sociálním systému;

10 obsah role (vnější tlak, norma, očekávání, vzory a modely) osobní koncepce – pojetí role osobní koncepce – pojetí role zpětná vazba realizace role realizace role sociální kontrola sociální kontrola

11 socioprofesní role – skupinové zobecnění, např. student; socioprofesní role – skupinové zobecnění, např. student; globální role – vzorce chování vyjadřující obecný vztah, životní scénáře; globální role – vzorce chování vyjadřující obecný vztah, životní scénáře;

12 otázky jaký je rozdíl mezi sociální situací a prostředím jaký je rozdíl mezi sociální situací a prostředím jak sociální role souvisí se situací jak sociální role souvisí se situací konkrétní čas a prostor konkrétní čas a prostor role je komplex chování příznačného pro určitou situaci role je komplex chování příznačného pro určitou situaci

13 otázky jak vzniká sociální role: 1) ze součinnosti (společné činnosti); 1) ze součinnosti (společné činnosti); 2) očekávané chování související s určitou pozicí ve vztažném sociálním systému; 2) očekávané chování související s určitou pozicí ve vztažném sociálním systému;

14 otázky co si člověk vytváří z obecného obsahu role co si člověk vytváří z obecného obsahu role čím je pozměňován obecný obsah role čím je pozměňován obecný obsah role jak je korigována realizace role jak je korigována realizace role proč je role dynamicky měnící se proč je role dynamicky měnící se osobní koncepci osobní koncepci realizacemi rolí realizacemi rolí sociální kontrolou sociální kontrolou různé osobní koncepce a realizace rolí různými lidmi v různém čase různé osobní koncepce a realizace rolí různými lidmi v různém čase

15 Použité zdroje HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1 HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3 KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google