Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov47 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov47 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov47 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: komunikace Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: verbální komunikace, konvenční, konverzační, operativní, vyjednávací a osobní komunikační styl, měkký, tvrdý a alternativní přístup, kompromis, losování, arbitráž, nabídka variant a kompenzací Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad procesu verbální komunikace, komunikačních stylů, přístupů a metod při vyjednávání, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 verbální komunikace komunikační styly: • 1) konvenční • 2) konverzační • 3) operativní • 4) vyjednávací • 5) osobní až intimní

3 konvenční styl • funkce – potvrdit „status quo“; pozice – symetrická i asymetrická, mírně pozitivní citové projevy;

4 • pozdrav – důležitý prostředek prosociální komunikace, dává najevo, že jsme se spatřili a poznali; • potkávací zdravení bývá nejčastější a říká, že právě teď se vidíme více méně náhodou;

5 • zdravení na uvítanou se blíží rituálům, jeden vítá a tím druhého přijímá ve svém teritoriu; je-li někdo hostem, pak je druhý hostovi k službám a jako první dá najevo, že ho rád vidí; • při pozdravení na rozloučenou se má jako první loučit host, tj. ten kdo opouští teritorium svého hostitele;

6 • rituály – chování zahrnuje několik stanovených kroků; • ceremoniály – rituál s slavnostním nádechem; • lichotky a komplimenty – „kloužou po povrchu“; od nich se odlišují pochvaly – ten, kdo chválí, staví se do role rodičovsko - pedagogické;

7 2) konverzační styl • funkce výměna informací, jen symetrie, mírně pozitivní, např. povídání při jídle;

8 3) operativní styl • funkce zvládání životního prostoru, asymetrie, neutrální, sdělení jasná, stručná, korektní a zdvořilá např. nákupy;

9 4) vyjednávací styl • vyřešit problém při rozdílných zájmech a potřebách, symetrie, neutrální, smlouvání při nákupu; přístupy k vyjednávání: • měkký • tvrdý • alternativní

10 měkký • účastníci partnery, • cíl – shoda, • postaveno na důvěře, • ustupovat v zájmu dobrých vztahů, ústupky jednostranně nabízet, výchozí stanovisko měnit, • hranice odkrýt, přijímat vlastní ztráty, • hledat jednoduché řešení přijatelné pro druhou stranu, vyhýbat se střetu názorů, ustupovat tlaku;

11 tvrdý • účastníci protivníky, • cíl – vítězství, • postaveno na nedůvěře, • požadovat ústupky, trvat na výchozím stanovisku, • klamat o hranicích, požadovat jednostranné zisky, • hledat řešení přijatelné pro sebe, usilovat o vítězství vlastní vůle, vyvíjet tlak;

12 alternativní • účastníci řešiteli problému, • cíl – efektivní, přátelsky dosažený výsledek, • postaveno nezávisle na důvěře, • požadovat i nabízet ústupky, zaměřit se na zájmy ne na stanoviska, • nemluvit o hranicích, nové možnosti, z nichž mohou obě strany profitovat, • hledat více řešení, usilovat o výsledky nezávisle na chtění, ustupovat, jde-li o princip, ne nátlaku;

13 fáze vyjednávání: • a) vytvoření atmosféry pro vyjednávání • b) diskuze • c) metody řešení • d) shrnutí závěrů • e) ukončení

14 • a) vytvoření atmosféry pro vyjednávání – neutrální až mírně pozitivní citové ladění; • b) diskuze – každá strana mluví přibližně stejně dlouho, argumenty, které jsou uváděny, nejsou prohlášeny za objektivní pravdy a práva, ale za subjektivní názory a návrhy;

15 metody řešení: • kompromis – zejména při obchodním jednání a v politice, v partnerském životě velmi nevhodné; • losování – vhodné pokud se nejedná o nic závažného, např. kam se pojede v neděli odpoledne na výlet; • arbitráž – výběr nezaujatého rozhodce;

16 metody řešení: • nabídka variant a kompenzací – reciproční forma řešení, v prosociálním jednání by kompenzace měla vycházet ze samotných vyjednávajících, neměla by být vynucená druhou stranou, asertivní přístup;

17 • d) shrnutí závěrů – shrnout do několika jednoduchých vět, nejlépe do jedné nerozvinuté, nevracet se do některé z předešlých fází; • e) ukončení – není nutné hodnotit řešení, ale vyjádřit potěšení nad skutečností, že se k řešení vůbec došlo;

18 5) osobní až intimní styl • funkce ochrana a reprodukce života, symetrie i asymetrie, výrazně pozitivní nebo výrazně negativní, např. mazlení;

19 otázky ??? která metoda řešení se jeví jako vhodná • domlouváme slevu na zboží s malým kazem • necháme posoudit zahradního architekta, který návrh zahrady je lepší • domlouváme dovolenou „u vody“ i s „výšlapy“ • vybíráme film z několika dobrých DVD • kompromis • arbitráž • nabídka variant a kompenzací • losování

20 otázky • komunikační styl, který potvrzuje kým člověk je • komunikační styl, který řeší problém při rozdílných pozicích • komunikační styl, který pomáhá zvládat životní prostor • komunikační styl, který slouží k prosté výměně informací • konvenční • vyjednávací • operativní • konverzační

21 Použité zdroje HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1 HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3 KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov47 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google