Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY. 2 CO JE TO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ JE JAKÝKOLI CÍLEVĚDOMÝ ZPŮSOB DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU ČÍ CHOVÁNÍ ŘÍZENÉHO OBJEKTU, NEBO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY. 2 CO JE TO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ JE JAKÝKOLI CÍLEVĚDOMÝ ZPŮSOB DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU ČÍ CHOVÁNÍ ŘÍZENÉHO OBJEKTU, NEBO."— Transkript prezentace:

1 TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY

2 2 CO JE TO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ JE JAKÝKOLI CÍLEVĚDOMÝ ZPŮSOB DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU ČÍ CHOVÁNÍ ŘÍZENÉHO OBJEKTU, NEBO ŘÍZENÍ JE ZAVÁDĚNÍ VSTUPNÍCH INFORMACÍ DO SOUSTAVY ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO VÝSTUPNÍHO STAVU. ŘÍZENÍ JE SPOLEČNÝ NÁZEV PRO OVLÁDÁNÍ A REGULACI.

3 3 AXIOM KAUZALITY NÁSLEDKY NEMOHOU PŘEDBĚHNOUT SVÉ PŘÍČINY, NAOPAK SE ZA SVÝMI PŘÍČINAMI VÍCE ČI MÉNĚ OPOŽĎUJÍ. VZTAH PŘÍČINANÁSLEDEK

4 4 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ NÁHRADA REÁLNÉHO (HMOTNÉHO) OBJEKTU JEHO ABSTRAKTNÍM POPISEM CHOVÁNÍ, SNADNO VYJÁDŘITELNÝM NAPŘ. MATEMATICKY NEBO LOGICKY w k y u u=k(y-w) NALEZENÍ CESTY PŘENOSU INFORMACE SYSTÉMEM A NALEZENÍ MÍST A ZPŮSOBU JEJÍ INFORMACE.

5 5 ZÁKLADNÍ RELACE *x=0,5*x 35 x3x 15x 5 2 x 5x-2x=3x x 10 4 2 1+2*10 4 SÉRIOVÁ PARALELNÍ ZPĚTNÁ (ANIPARALELNÍ)

6 6 CO JE TO SYSTÉM ?? SYSTÉM JE MNOŽINA PRVKŮ VZÁJEMNĚ NA SEBE PŮSOBÍCÍCH, KTERÁ VYKAZUJE CÍLOVÉ CHOVÁNÍ CO JE TO STRUKTURA SYSTÉMU ?? STRUKTURA SYSTÉMU JE MNOŽINA RELACÍ (ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ), JIMIŽ JSOU SPJATY PRVKY URČITÉHO SYSTÉMU (HMOTNÉHO, ENERGETICKÉHO NEBO INFORMAČNÍHO.

7 7 Například elektrárenský blok tepelné elektrárny, jako systém, je tvořen z hlavních prvků - kotel, turbina, elektrogenerátor. Tyto prvky samy o sobě umí například z uhlí vyrobit páru (kotel) a mohou být použity i v jiných systémech například v systému ústředního topení, ale teprve jejich propojením - pára z kotle se vede potrubím do turbiny, turbina roztáčí elektrogenerátor, protože jejich hřídele jsou spojeny - vznikne systém elektrárenského bloku, který z uhlí produkuje elektrickou energii. Jednotlivé komponenty systému mohou být samy systémy. Například kotel má spalovací prostor, přívod směsi paliva a vzduchu, systém varných trubek, atd., turbina má několik stupňů, apod. PŘÍKLAD SYSTÉMU

8 8 CELEK JE VÍCE NEŽ SOUHRN JEHO ČÁSTÍ. ARISTOTELES 384 – 322 PŘ.N.L

9 9 SLOŽKY SYSTÉMU OKOLÍ SYSTÉMU VSTUPNÍ PRVEK HRANICE SYSTÉMU ZPĚTNÁ VAZBA VAZBA

10 10 ZÁKLADNÍ POJMY 4 PRVEK – ZÁKLADNÍ ELEMENT SYSTÉMU –PODLE UMÍSTĚNÍ V SYSTÉMU ROZEZNÁVÁME PRVKY VNITŘNÍ ( MAJÍ VAZBU JEN S PRVKY TÉHOŽ SYSTÉMU) A HRANIČNÍ ( MAJÍ ELESPOŇ JEDNU VAZBU S PRVKEM, KTERÝ NEPATŘÍ DO ZKOUMANÉHO SYSTÉMU). 4 VAZBA (RELACE) – VZTAHY MEZI PRVKY –VAZBA MŮŽE BÝT DEFINOVÁNA DETERMINISTICKY NEBO STOCHASTICKY). 4 V UŽŠÍM VÝZNAMU ROZLIŠUJEME POJMY INTERAKCE (NEJOBECNĚJŠÍ NÁZEV), VZTAH (KVALITATIVNÍ POPIS INTERAKCE) A VAZBA ( NEJUŽŠÍ VYMEZENÍ).

11 11 JE HROMADA PÍSKU SYSTÉMEM ???

12 12 KYBERNETICKÁ METODA ČERNÉ SKŘÍŇKY (BLACK BOX) APLIKACE : ČTYŘPÓL POUŽÍVANÝ V ELEKTROTECHNICE K VYJADŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ LINEÁRNÍCH LINEÁRNÍCH OBVODŮ.

13 13 ZÁKLADNÍ TYPY SYSTÉMŮ MNOŽINA PRVKŮ NENÍ JEDNOZNAČNĚ DEFINOVÁNA NAPŘ. TŘÍDA MALÝCH OSOBNÍCH VOZŮ OTEVŘENÉUZAVŘENÉ PŘIROZENÉUMĚLÉ DETERMINOVANÉSTOCHASTICKÉFUZZY NEMĚNÍ SE VLIVEM OKOLÍ (NAPŘ. MRTVÉ JAZYKY) MAJÍ VSTUPY A VÝSTUPY MAJÍ PEVNÉ VAZBY NEBO TVAR A JSOU JEDNOZNAČNĚ URČENY V ČASE I PROSTORU NAPŘ. AUTOMATICKÁ PRAČKA SYSTÉMY S NÁHODNÝM CHOVÁNÍM NAPŘ. HRACÍ AUTOMATY NAPŘ. PLANETÁRNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ SYSTÉM

14 14 VZTAH SYSTÉMU K OKOLÍ SYSTÉM UZAVŘENÝ SYSTÉM OTEVŘENÝ

15 15 CHOVÁNÍ SYSTÉMU JE TO VZTAH MEZI VSTUPEM A VÝSTUPEM SYSTÉMU ROZEZNÁVÁME SYSTÉMY ADAPTIVNÍ (PŘIZPŮSOBIVÉ) A STABILNÍ SYSTÉM SE STABILNÍM CHOVÁNÍM SYSTÉM DEGENERUJÍCÍ SYSTÉM S ROZVÍJEJÍCÍM SE CHOVÁNÍM SYSTÉM S NÁHODNÝM CHOVÁNÍM SYSTÉM S KONTINUÁLNÍM CHOVÁNÍM SYSTÉM S DISKRÉTNÍM CHOVÁNÍM

16 16 KYBERNETICKÉ SYSTÉMY DĚLÍME JE PODLE JEJICH VZTAHU K INFORMACI NA SYSTÉMY PRO ZÍSKÁVÁNÍ, PŘENOS, UCHOVÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACE NEBO I PODLE KOMBINACE TĚCHTO ČINNOSTÍ.

17 17 PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU 1. PRINCIP ABSTRAKCE (ODHLÍŽÍME OD NEPODSTATNÝCH JEVŮ A VLASTNOSTÍ A VŠÍMÁME SI PODSTATNÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU). 2. PRINCIP POSTUPU OD JEDNODUCHÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU KE SLOŽITĚJŠÍM PROJEVŮM CHOVÁNÍ A K PROHLUBOVÁNÍ STRUKTURY SYSTÉMU. 3. PRINCIP SYSTEMATICKÉHO ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU. 4. PRINCIP TÝMOVÉ PRÁCE. 5. PRINCIP POSTUPU ZKOUMÁNÍ SHORA DOLŮ, KDY POSTUPUJEME OD NEJVYŠŠÍ ROZLIŠOVACÍ ÚROVNĚ STRUKTURY I CHOVÁNÍ SYSTÉMU K DETAILNĚJŠÍ STRUKTUŘE SYSTÉMU. 6. PRINCIP ROZDĚLENÍ SYSTÉMU NA JEDNODUŠŠÍ PRVKY.

18 18 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP MÁ DVA TYPICKÉ PŘÍPADY POUŽITÍ ANALÝZA PŘEDSTAVUJE ROZBOR NĚJAKÉHO PROBLÉMU, ROZBOR PROBLEMATICKÉHO NEBO ZADANÉHO SYSTÉMU, ROZBOR URČITÉ SITUACE NEBO STAVU ZADANÉHO SYSTÉMU. CÍLEM JE DOKONALE POZNAT PŘEDMĚT NAŠEHO ZÁJMU, POROZUMĚT MU A ODHALIT PRINCIPY JEHO CHOVÁNÍ. NÁVRH NA ZÁKLADĚ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY MŮŽEME PŘISTOUPIT K NÁVRHU NOVÉHO POŽADOVANÉHO SYSTÉMU.

19 19 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP NÁS NABÁDÁ, ŽE BYCHOM NEMĚLI PŘISTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ K NÁVRHU ČEHOKOLIV, CO JSME PŘED TÍM NEPODROBILI DOSTATEČNĚ DŮKLADNÉ ANALÝZE.

20 End of Lecture Good Night.


Stáhnout ppt "TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY. 2 CO JE TO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ JE JAKÝKOLI CÍLEVĚDOMÝ ZPŮSOB DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU ČÍ CHOVÁNÍ ŘÍZENÉHO OBJEKTU, NEBO."

Podobné prezentace


Reklamy Google