Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY"— Transkript prezentace:

1 TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY
(c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 CO JE TO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ JE JAKÝKOLI CÍLEVĚDOMÝ ZPŮSOB DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU ČÍ CHOVÁNÍ ŘÍZENÉHO OBJEKTU, NEBO ŘÍZENÍ JE ZAVÁDĚNÍ VSTUPNÍCH INFORMACÍ DO SOUSTAVY ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO VÝSTUPNÍHO STAVU. ŘÍZENÍ JE SPOLEČNÝ NÁZEV PRO OVLÁDÁNÍ A REGULACI. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

3 AXIOM KAUZALITY NÁSLEDKY NEMOHOU PŘEDBĚHNOUT SVÉ PŘÍČINY, NAOPAK SE ZA SVÝMI PŘÍČINAMI VÍCE ČI MÉNĚ OPOŽĎUJÍ. PŘÍČINA NÁSLEDEK VZTAH (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

4 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ NÁHRADA REÁLNÉHO (HMOTNÉHO) OBJEKTU JEHO ABSTRAKTNÍM POPISEM CHOVÁNÍ, SNADNO VYJÁDŘITELNÝM NAPŘ. MATEMATICKY NEBO LOGICKY k y u u=k(y-w) w NALEZENÍ CESTY PŘENOSU INFORMACE SYSTÉMEM A NALEZENÍ MÍST A ZPŮSOBU JEJÍ INFORMACE. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

5 ZÁKLADNÍ RELACE 3 5 x 3x 15x 2 5x-2x=3x 104 1+2*104 *x=0,5*x SÉRIOVÁ
ZPĚTNÁ (ANIPARALELNÍ) PARALELNÍ *x=0,5*x (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

6 CO JE TO STRUKTURA SYSTÉMU ??
CO JE TO SYSTÉM ?? SYSTÉM JE MNOŽINA PRVKŮ VZÁJEMNĚ NA SEBE PŮSOBÍCÍCH, KTERÁ VYKAZUJE CÍLOVÉ CHOVÁNÍ CO JE TO STRUKTURA SYSTÉMU ?? STRUKTURA SYSTÉMU JE MNOŽINA RELACÍ (ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ), JIMIŽ JSOU SPJATY PRVKY URČITÉHO SYSTÉMU (HMOTNÉHO, ENERGETICKÉHO NEBO INFORMAČNÍHO. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

7 PŘÍKLAD SYSTÉMU Například elektrárenský blok tepelné elektrárny, jako systém, je tvořen z hlavních prvků - kotel, turbina, elektrogenerátor. Tyto prvky samy o sobě umí například z uhlí vyrobit páru (kotel) a mohou být použity i v jiných systémech například v systému ústředního topení, ale teprve jejich propojením - pára z kotle se vede potrubím do turbiny, turbina roztáčí elektrogenerátor, protože jejich hřídele jsou spojeny - vznikne systém elektrárenského bloku, který z uhlí produkuje elektrickou energii. Jednotlivé komponenty systému mohou být samy systémy. Například kotel má spalovací prostor, přívod směsi paliva a vzduchu, systém varných trubek, atd., turbina má několik stupňů, apod. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

8 CELEK JE VÍCE NEŽ SOUHRN JEHO ČÁSTÍ.
ARISTOTELES 384 – 322 PŘ.N.L (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

9 SLOŽKY SYSTÉMU OKOLÍ SYSTÉMU ZPĚTNÁ VAZBA VSTUPNÍ PRVEK VAZBA
HRANICE SYSTÉMU ZPĚTNÁ VAZBA VAZBA (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

10 ZÁKLADNÍ POJMY PRVEK – ZÁKLADNÍ ELEMENT SYSTÉMU
PODLE UMÍSTĚNÍ V SYSTÉMU ROZEZNÁVÁME PRVKY VNITŘNÍ ( MAJÍ VAZBU JEN S PRVKY TÉHOŽ SYSTÉMU) A HRANIČNÍ ( MAJÍ ELESPOŇ JEDNU VAZBU S PRVKEM, KTERÝ NEPATŘÍ DO ZKOUMANÉHO SYSTÉMU). VAZBA (RELACE) – VZTAHY MEZI PRVKY VAZBA MŮŽE BÝT DEFINOVÁNA DETERMINISTICKY NEBO STOCHASTICKY). V UŽŠÍM VÝZNAMU ROZLIŠUJEME POJMY INTERAKCE (NEJOBECNĚJŠÍ NÁZEV) , VZTAH (KVALITATIVNÍ POPIS INTERAKCE) A VAZBA ( NEJUŽŠÍ VYMEZENÍ). (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

11 JE HROMADA PÍSKU SYSTÉMEM ???
(c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

12 KYBERNETICKÁ METODA ČERNÉ SKŘÍŇKY (BLACK BOX)
APLIKACE : ČTYŘPÓL POUŽÍVANÝ V ELEKTROTECHNICE K VYJADŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ LINEÁRNÍCH LINEÁRNÍCH OBVODŮ. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

13 ZÁKLADNÍ TYPY SYSTÉMŮ OTEVŘENÉ UZAVŘENÉ PŘIROZENÉ UMĚLÉ DETERMINOVANÉ
STOCHASTICKÉ FUZZY NEMĚNÍ SE VLIVEM OKOLÍ (NAPŘ. MRTVÉ JAZYKY) MAJÍ VSTUPY A VÝSTUPY MAJÍ PEVNÉ VAZBY NEBO TVAR A JSOU JEDNOZNAČNĚ URČENY V ČASE I PROSTORU NAPŘ. AUTOMATICKÁ PRAČKA SYSTÉMY S NÁHODNÝM CHOVÁNÍM NAPŘ. HRACÍ AUTOMATY NAPŘ. PLANETÁRNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ SYSTÉM MNOŽINA PRVKŮ NENÍ JEDNOZNAČNĚ DEFINOVÁNA NAPŘ. TŘÍDA MALÝCH OSOBNÍCH VOZŮ (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

14 VZTAH SYSTÉMU K OKOLÍ SYSTÉM UZAVŘENÝ SYSTÉM OTEVŘENÝ
(c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

15 CHOVÁNÍ SYSTÉMU JE TO VZTAH MEZI VSTUPEM A VÝSTUPEM SYSTÉMU
ROZEZNÁVÁME SYSTÉMY ADAPTIVNÍ (PŘIZPŮSOBIVÉ) A STABILNÍ SYSTÉM SE STABILNÍM CHOVÁNÍM SYSTÉM DEGENERUJÍCÍ SYSTÉM S ROZVÍJEJÍCÍM SE CHOVÁNÍM SYSTÉM S NÁHODNÝM CHOVÁNÍM SYSTÉM S KONTINUÁLNÍM CHOVÁNÍM SYSTÉM S DISKRÉTNÍM CHOVÁNÍM (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

16 KYBERNETICKÉ SYSTÉMY DĚLÍME JE PODLE JEJICH VZTAHU K INFORMACI NA SYSTÉMY PRO ZÍSKÁVÁNÍ, PŘENOS, UCHOVÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACE NEBO I PODLE KOMBINACE TĚCHTO ČINNOSTÍ. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

17 PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU
PRINCIP ABSTRAKCE (ODHLÍŽÍME OD NEPODSTATNÝCH JEVŮ A VLASTNOSTÍ A VŠÍMÁME SI PODSTATNÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU). PRINCIP POSTUPU OD JEDNODUCHÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU KE SLOŽITĚJŠÍM PROJEVŮM CHOVÁNÍ A K PROHLUBOVÁNÍ STRUKTURY SYSTÉMU. PRINCIP SYSTEMATICKÉHO ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU. PRINCIP TÝMOVÉ PRÁCE. PRINCIP POSTUPU ZKOUMÁNÍ SHORA DOLŮ, KDY POSTUPUJEME OD NEJVYŠŠÍ ROZLIŠOVACÍ ÚROVNĚ STRUKTURY I CHOVÁNÍ SYSTÉMU K DETAILNĚJŠÍ STRUKTUŘE SYSTÉMU. PRINCIP ROZDĚLENÍ SYSTÉMU NA JEDNODUŠŠÍ PRVKY. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

18 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP MÁ DVA TYPICKÉ PŘÍPADY POUŽITÍ
ANALÝZA PŘEDSTAVUJE ROZBOR NĚJAKÉHO PROBLÉMU, ROZBOR PROBLEMATICKÉHO NEBO ZADANÉHO SYSTÉMU, ROZBOR URČITÉ SITUACE NEBO STAVU ZADANÉHO SYSTÉMU. CÍLEM JE DOKONALE POZNAT PŘEDMĚT NAŠEHO ZÁJMU, POROZUMĚT MU A ODHALIT PRINCIPY JEHO CHOVÁNÍ. NÁVRH NA ZÁKLADĚ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY MŮŽEME PŘISTOUPIT K NÁVRHU NOVÉHO POŽADOVANÉHO SYSTÉMU. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

19 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP NÁS NABÁDÁ, ŽE BYCHOM NEMĚLI PŘISTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ K NÁVRHU ČEHOKOLIV, CO JSME PŘED TÍM NEPODROBILI DOSTATEČNĚ DŮKLADNÉ ANALÝZE. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

20 End of Lecture Good Night. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved


Stáhnout ppt "TEORIE SYSTÉMŮ A ZÁKLADNÍ POJMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google