Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení předmětu pružnost a pevnost Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení předmětu pružnost a pevnost Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888"— Transkript prezentace:

1 Vymezení předmětu pružnost a pevnost Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

2 Základní pojmy objekt – subjekt těleso (abstraktní těleso) interakce vzájemné působení mezi tělesy, které lze vymezit veličinami (kvalitativně kvantitativně) reálný objekt, jehož hmota je ve formě látky v tuhém skupenství a má tyto vlastnosti: -tvoři celek -je soudržné -je neprostupné -je deformovatelné (vymezené údaji o geometrii, materiálu a vazbách) subjekt - člověk objekt - vše co zájmem subjektu

3 Náplň předmětu PPI základní úloha PP základní úkoly PP stavy tělesa popis a určování deformace a porušování, jejich vzájemný vztah k silovému působení u jednoho volného (uvolněného) tělesa -pochopení a charakterizování deformace a porušování tělesa a jejich vyjádření pomocí veličin -pochopení a vyjádření vztahů mezi silovým působením, deformace a porušování tělesa -pochopení a vyjádření běžných a mezních stavů - bez omezení funkce - s omezením funkce

4 Mezní stavy Mezní stav je takový ze zatěžovacích stavu tělesa, při němž se kvalitativně mění schopnost tělesa plnit některou z požadovaných funkcí, příp.. těleso tuto schopnost zcela ztrácí.

5 Mezní stavy související s deformací tělesa mezní stav deformace mezní stav pružnosti mezní stav deformační stability mezni stav vzpěrné stability … tělesa je takový jeho stav, ve kterém se deformace funkčně přípustná mění na deformace funkčně nepřípustné … tělesa je takový jeho stav, při jehož překročení vznikají plastické deformace … tělesa je takový jeho stav, kdy geometrická konfigurace, která byla stabilní před dosažením mezního stavu, se po jeho překročení stává labilní a stabilní se stává jiná geometrická konfigurace … tělesa je stav, ve kterém se mění charakter podstatné deformace.

6 Mezní stavy související s porušováním tělesa mezní stav porušení mezní stav stability trhliny mezní stav trhlin mezní stav lomu … tělesa je takový jeho stav, při kterém poprvé zjistíme jeho porušení spojitosti na hranici rozlišitelnosti … tělesa je takový stav zatěžovaného tělesa s trhlinou, kdy šíření trhliny se mění ze stabilního, člověkem řiditelného šíření, na nestabilní člověkem neovlivnitelné šíření … tělesa je mezní stav zatěžovaného tělesa, při němž se porušení funkčně přípustné mění na funkčně nepřípustné při zachování celistvosti … tělesa je takový stav zatěžovaného tělesa, v němž z jednoho celistvého tělesa vzniká více samostatných těles

7 Charakteristiky a typy úloh pružnosti a pevnosti

8 Charakteristiky PP pružnost – pevnost statická PP výpočtová PP pružnost prutů pružnost - zabývá se vztahem silové působení – deformace a mezním stavem souvisejícím s deformací pevnost - zabývá se zabývá se vztahem silové působení – porušení a mezním stavem souvisejícím s porušením v každém stavu jsou pro těleso a každý jeho prvek splněny podmínky statické rovnováhy - silové působení, deformace a porušení je charakterizováno číselnými veličinami - řešení úlohy ve vztahu k silovému působení, deformace a porušení je vyjádřeno výpočtovým algoritmem

9 Typy úloh PP úlohy pomocné úlohy o kontrole úlohy o určování parametrů úlohy o optimalizaci úlohy o dokazování a odvozování úkolem je určit veličiny,které nejsou sami o sobě pružnostně pevnostními veličinami těleso je zadáno úplně – úkolem je stanovit možnost vzniku mezního stavu těleso je zadáno neúplně – úkolem je určit neznámé parametry, aby spolehlivě nenastal mezní stav těleso je zadáno neúplně – úkolem je určit nezadané parametry, aby spolehlivě nenastal mezní stav a současně byla splněna určitá optimalizační podmínky jsou to úlohy, u nichž požadujeme odvození jistých vztahů, závislostí apod. Jde o úlohy teoretického charakteru


Stáhnout ppt "Vymezení předmětu pružnost a pevnost Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888"

Podobné prezentace


Reklamy Google