Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘIVKA DEFORMACE. Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.  l - absolutní prodloužení Je dáno rozdílem mezi novou a původní délkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘIVKA DEFORMACE. Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.  l - absolutní prodloužení Je dáno rozdílem mezi novou a původní délkou."— Transkript prezentace:

1 KŘIVKA DEFORMACE

2 Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.  l - absolutní prodloužení Je dáno rozdílem mezi novou a původní délkou.

3 Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.  - relativní prodloužení Udává prodloužení připadající na jednotku délky tělesa. ak  l = 0,05 m l o = 5 m

4 Při postupném zvětšování velikosti sil deformujících zkoumaný materiál můžeme experimentálně sledovat závislost normálového napětí  n na relativním prodloužení . Grafická závislost  n = f(  je křivka deformace.

5 Křivka deformace  u - mez úměrnosti E - modul pružnosti v tahu, [ E ] = Pa Normálové napětí  n je přímo úměrné relativnímu prodloužení 

6 Hookův zákon Normálové napětí  n je přímo úměrné relativnímu prodloužení  Robert Hooke (1635-1702), anglický fyzik

7 Křivka deformace  d - mez pružnosti OA - úsečka OA odpovídá pružné deformaci AB - úsečka AB odpovídá dopružování (deformace neza- nikne hned po působení sil, ale až po určité době)

8 Křivka deformace BE - úsečka BE odpovídá oblasti plastické deformace (deformace nezanikne ani skončením působení deformač- ních sil)

9 Křivka deformace  k - mez kluzu (průtažnosti) CD - oblast tečení materiálu. Malé změně normálového napětí odpovídá velká změna relativního prodloužení.

10 Křivka deformace  p - mez pevnosti DE - oblast zpevnění materiálu Po překročení meze pevnosti  p se tyč přetrhne.

11 Podle průběhu křivky deformace můžeme rozhodnout o vlastnostech pevných látek. Pružné látky - pro velké  je  n   p. (ocel do relativního prodloužení  = 1% ) Křehké látky - přibližuje-li se  n   p (litina, sklo, porcelán, mramor)

12 Ocelový drát má délku 6,0 m, obsah příčného řezu je 3,0 mm 2. Určete sílu, která způsobí jeho prodloužení o 5,0 mm. E ocel = 0,20 TPa Řešte úlohu: F= 0,5 kN

13 Při deformaci tahem se změna délky tělesa popisuje relativním (poměrným) prodloužením. Relativní prodloužení udává: a) prodloužení připadající na jednotku objemu tělesa, b) prodloužení připadající na jednotku obsahu tělesa, c) prodloužení připadající na jednotku působící deformační síly, d) prodloužení připadající na jednotku délky tělesa. Test 1

14 Definiční vztah relativního ( poměrného ) prodloužení je: Test 2

15 Správné znění Hookova zákonu je: a) Normálové napětí je přímo úměrné absolutnímu prodloužení. b) Normálové napětí je nepřímo úměrné relativnímu prodloužení. c) Normálové napětí je přímo úměrné relativnímu prodloužení. d) Normálové napětí je nepřímo úměrné absolutnímu prodloužení. Test 3

16 Matematické vyjádření Hookova zákonu je: Test 4

17 Platnost Hookova zákonu je na křivce deformace ohraničená: a) mezí pružnosti, b) mezí úměrnosti, c) mezí kluzu, d) mezí pevnosti. Test 5

18 Oblast plastické deformace na křivce deformace je v rozpětí od: a) meze úměrnosti po mez pevnosti, b) meze pružnosti po mez pevnosti, c) meze kluzu po mez pevnosti, d) meze pružnosti po mez kluzu. Test 6


Stáhnout ppt "KŘIVKA DEFORMACE. Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.  l - absolutní prodloužení Je dáno rozdílem mezi novou a původní délkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google