Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114."— Transkript prezentace:

1 Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

2 Silové soustavy •množina sil působící na těleso (soustavy silového působení – složitější) Popis silové soustavy -  Statické působení síly na těleso lze vyjádřit -vektorovou veličinou v bodě A i nebo -bivektorovou veličinou v bodě B - Výslednicový bivektor: - silová výslednice - momentová výslednice

3 Výslednice a jsou charakteristické veličiny vyjádřené v bodě B pro danou silovou soustavu – reálně v bodě B nepůsobí !!! Zobecnění na silové působení (reálné soustavy)

4 Vlastnosti silových soustav s ohledem na výslednicový bivektror - výslednice silová, má vždy charakter volného vektoru => nezávisí na volbě vztažného bodu B. - výslednice momentová, má obecně charakter vázaného vektoru k bodu B. Vlastnosti výslednic a a) změna výslednic je způsobena změnou působišť, velikostí, směru respektive orientace sil působících na těleso – platí obecně b) změna polohy působišť jejich nositelkách Statické působení silové soustavy  na těleso (charakterizované a ) nezávisí na poloze působišť jednotlivých sil na jejich nositelkách

5 c) změna vztažného bodu – jak se změní výslednice v B a C ? d) analýza vztahu Věta o transpozici vztažného bodu

6 e) invariant silové soustavy – skalární veličina Osa silové soustavy a) kdy platí ? -pokud C existuje tak jich existuje celá řada -vektory budou navzájem kolmé

7 b) podmínka existence bodu C (nutná podmínka) c) Určení bodu C ( )

8 Typy silových soustav … podle prostorového rozložení nositelek (str. 51-58) - nezávisí na poloze působišť, ale nositelek (možnost posouvat A i po nositelce ) Silové soustavy •nositelky jsou mimoběžné – 3D •nositelky jsou rovnoběžné » leží v prostoru - 2D » leží v jedné rovině - 2D •nositelky jsou různoběžné » protínají se v různých bodech » protínají se v jednom bodě •nositelky jsou totožné Co je třeba sledovat u silové soustavy •silovou výslednici - •momentovou výslednici - •invariant silové soustavy - I •existence osy - I = 0 ? •charakteristický bod/osa – C ( )

9 Centrální silová soustava (soustava se společným působištěm) – 2D,3D Působiště v šech sil je možné posouvat do společného bodu A po jejich nositelkách Obecná rovinná silová soustava Vztažný bod si můžeme volit libovolně – výhodně B 

10 Silová soustava rovnoběžných sil v prostoru

11 Rotující silová soustava rovnoběžných sil v prostoru - pokud není B počátek souřadného systému Bod S střed soustavy rovnoběžných rotujících sil se při rotaci nemění a prochází jím osa silové soustavy v každé její poloze => stanovení těžiště

12 Silové soustavy podle statických charakteristik - nejednoduší reprezentanti typů silových soustav  n=0 n=1 rovnovážná   s osou

13 n=2 a) společná nositelka b) různoběžné nositelky b) rovnoběžné nositelky d) mimoběžné nositelky  bez osou točivá silová soustava <=

14 Pravidla pro volbu souřadného systému -počátek v průsečíku co největšího počtu sil (nositelek) -souřadnicové osy volit ve směru co největšího počtu sil -je-li několik sil v rovině => volíme jako souřadnicovou rovinu -protíná-li několik sil jedinou přímku => volit tuto přímku jako souřadnicovou osu Statické charakteristiky Název  Nejjednodušší reprezentant schéma FvFv M vB I ≠0 obecná bez osy dvě mimoběžné síly – „silový kříž“ =0 obecná s osoujedna síla =0 točivásilová dvojice =0 rovnovážnátěleso bez sil

15 Příklad Fx=300N Fy=100N Fz=200N Fg=500N 0,5m 0,9m 0,3m 1m y x z FGFG


Stáhnout ppt "Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114."

Podobné prezentace


Reklamy Google