Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail:"— Transkript prezentace:

1 Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

2 Spojení strojních součástí 2. Klínové spojení (tvarové lochy) f T – fiktivní součinitel tření dané tvarové plochy f T = g(f, geometrie  s ) pro:  =  1 =  2 a f=f 1 =f 2

3 3. Šroubové spojení -spojovací šrouby → samosvornost -pohybové šrouby → cíl je určit velikost momentu při zvedání nebo spouštění břemene (F Q ) !pohyb je rovnoměrný! zvedání spouštění (analogicky) Závěr

4 Grafická interpretace smýkání a) za klidu b) za pohybu třecí kužel

5 Závěry a)nositelka stykové výslednice - za klidu (v=0) leží vždy uvnitř třecího kužele  <  - za pohybu (v=0 +,v=konst., v≠konst.) leží na povrchu třecího kužele  =  - nikdy neleží vně třecího kužele!!! b) výslednice soustavy vnějších sil - nositelka může s normálou k  s svírat (libovolný) úhel 0≤  ≤  Případy, které mohou nastat: -  <  nositelka leží uvnitř třecího kužele) -  =  -  >  nositelka leží vně třecího kužele)

6 Příklad - svěrka

7 Příklad - žebřík

8 Pohyblivé uložení vázaného tělesa (i>0) a) rotační vazbab) posuvná vazbac) obecná vazba d) dvě obecné vazby (smýkání) 1) klid -valení -smýkání (zanedbáme) SR NP{F At,F AN,M A,F Bt,F BN,M B } NP{F At,F AN,  A,F Bt,F BN,  B }  =6,  =3 s=3 SR NP{F At,F AN,F Bt,F BN }  =4,  =3 s=1 soustava NNTP za klidu staticky neurčité

9 2. pohyb (smýkání) SR NP{F AN,F BN,F}  =3,  =3 s=0 stykové závislosti: F AT =f. F AN F BT =f. F BN Grafická interpretace  <  nositelka protíná SR za klidu  =  nositelka protíná SR za pohybu  >  nositelka neprotíná SR  ≠konst → valení ve vazbě B  >  nositelka protíná SR v≠konst.→ smýkání

10 Statická rovnováha soustavy těles s vazbami NNTP CÍLE:– určit hodnoty NP neúplně zadaných silových prvků, aby nastal pohyb – určit stykové výslednice – kontrola splnění stykových podmínek => funkčnost vazeb => hranice klidové stability (styková omezení) Typy úloh statické rovnováhy s vazbami NNTP: 1. nenastal pohyb – úloha řešení SR za klidu je staticky neurčitá => úlohu nelze řešit => pouze pohyblivé soustvy (i s >0) 2. pohyb jednotlivých těles je jednoznačně určen – není použita obecná vazba typu podpora s možností smýkání nebo valení 3. nastává pohyb – jednoznačně je dán pohyb jen některých těles Algoritmus řešení SR soustavy těles s vazby NNTP 1)zadání a jeho kontrola 2)rozbor a klasifikace zadání 3) klasifikace uložení tělesa – kinematický rozbor – určení charakteru relativního pohybu jednotlivých vazbách a jeho znázornění na osamostatněných tělesech 4)uvolnění (pasivní odpor působí vždy proti pohybu) 5) statický rozbor 6) sestavení soustavy statických rovnic doplněné o stykové závislosti 7) řešení soustavy rovnic 8) zhodnocení výsledků řešení (analýza funkčnosti vazeb, splnění stykových omezení, …) 9) formulace závěrů (formulace případných úprav, …)

11 Příklad – ad. 2

12 Příklad – ad. 3 Postup v podstatě stejný jako v ad. 2, ale: - na základě rozboru předpokládáme pohybový stav (nejpravděpodobnější) - závěru je třeba ověřit všechny podmínky předpokládaného pohybu (styková omezení) → pokud ano řešení končí → pokud ne je třeba změnit předpoklad pohybu a řešení opakovat


Stáhnout ppt "Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google